Forum Pompieri Militari si Civili
ORDIN M.92 din 17 .09 .2008 pentru aprobarea R.G.-1 - Versiune printabilă

+- Forum Pompieri Militari si Civili (http://forum.pompierii.info)
+-- Forum: Informații de specialitate pentru pompieri (/forum-informa%C8%9Bii-de-specialitate-pentru-pompieri)
+--- Forum: Acte normative pompieri (/forum-acte-normative-pompieri)
+--- Subiect: ORDIN M.92 din 17 .09 .2008 pentru aprobarea R.G.-1 (/subiect-ordin-m-92-din-17-09-2008-pentru-aprobarea-r-g-1)ORDIN M.92 din 17 .09 .2008 pentru aprobarea R.G.-1 - Covalciuc Bogdan - 21-03-2014 10:38 AM

ORDIN M.92 din 17 septembrie 2008 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioara in unitate

EMITENT: MINISTERUL APARARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 5 decembrie 2012

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare, ministrul apărării emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobă "R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate"*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
---------
*) Se publică forma declasificată a Ordinului ministrului apărării nr. M.S. 92/2008, care conţine completările şi modificările dispuse prin ordinele ministrului apărării naţionale nr. M.S. 50/2009, M.17/2012, care nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi M.72/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 19 iulie 2012.

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View ORDIN M.92 din 17 .09 .2008 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/213659004/ORDIN-M-92-din-17-09-2008" style="text-decoration: underline;" >ORDIN M.92 din 17 .09 .2008</a> /a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/213659004/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-2gkux9pvgkehajstqka7&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.708006279434851" scrolling="no" id="doc_80711" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>


RE: Schimbarea Programului de Lucru 24-48? - tulumba49 - 08-02-2015 06:50 PM

Citat:ART. 126
(1) Orice militar poate solicita sprijinul comandanţilor pentru rezolvarea problemelor personale şi are dreptul să facă un raport personal în legătură cu acţiunile unor comandanţi sau cu dispoziţiile pe care le consideră nelegale.
(2) Rapoartele personale care conţin propuneri, sesizări, reclamaţii sau cereri pot fi verbale ori în scris. Cele scrise trebuie semnate; cele care nu conţin datele de identificare nu vor fi luate în considerare, fiind socotite nule, indiferent de conţinutul lor.
ART. 127
Raportul personal trebuie să fie făcut în limitele politeţii militare, să se refere numai la problemele care pot fi probate cu dovezi şi să privească strict persoana militarului în cauză.
ART. 128
(1) Militarii prezintă rapoartele personale comandanţilor nemijlociţi. Dacă obiectul raportului personal depăşeşte competenţa comandantului nemijlocit, solicită ca el să fie înaintat şi comandanţilor ierarhici sau să fie scoşi la raportul acestora. Niciun comandant nemijlocit sau direct nu are dreptul să interzică subordonatului să iasă la raportul comandantului ierarhic imediat superior, fiind obligat să îi îndeplinească această solicitare.
(2) Raportul personal care conţine reclamaţia împotriva unui comandant se face în scris şi se adresează comandantului imediat superior celui reclamat.
(3) În raportul personal scris trebuie să se menţioneze toate datele necesare care să îi permită comandantului să ia o hotărâre fără să mai fie nevoie să îl cheme pe solicitant la raport. Dacă este necesară o cercetare amănunţită, în vederea clarificării unui caz complicat, comandantul poate chema militarul la raport.
ART. 129
(1) Comandantul este obligat să primească rapoartele personale prezentate de militari şi să acorde toată atenţia rezolvării legale a acestora, manifestând înţelegere şi solicitudine. Atunci când problemele la care se referă militarul nu se încadrează în prevederile legilor şi regulamentelor în vigoare, comandantul trebuie să îi explice motivele pentru care cererea sa nu poate fi soluţionată favorabil.
(2) Comandantul care audiază rapoartele personale comunică rezolvarea lor direct militarilor în cauză, iar problemele de ordin general le poate aduce la cunoştinţa întregii unităţi/subunităţi.
ART. 130
(1) Comandantul nemijlocit este obligat să analizeze raportul personal al subordonatului şi să ia măsuri pentru a-l rezolva. Dacă raportul personal nu este de competenţa sa pentru rezolvare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare îl va înainta organului competent, comunicându-i despre aceasta şi militarului în cauză.
(2) Se interzice trimiterea raportului personal pentru rezolvare/cercetare persoanelor ale căror acţiuni l-au provocat.
ART. 131
(1) Răspunsurile asupra modului de rezolvare a rapoartelor personale se comunică, verbal sau în scris, celor interesaţi, de către comandantul în competenţa căruia revine soluţionarea acestora, în termen de 30 de zile de la data prezentării.
(2) În mod excepţional, pentru anumite rapoarte personale cu caracter de propuneri, sesizări sau reclamaţii ce nu pot fi soluţionate în timpul stabilit, comandantul poate prelungi cu maximum 15 zile termenele de soluţionare şi are obligaţia de a aduce acest lucru la cunoştinţa autorului.
ART. 132
(1) Militarul care nu a primit răspuns la raportul său în termenul prevăzut are dreptul să se adreseze, verbal sau în scris, comandantului nemijlocit celui căruia i-a adresat raportul personal.
(2) Dacă a primit răspunsul la raport, dar acesta nu îl satisface şi este convins că problema nu a fost analizată pe baza legilor şi reglementărilor în vigoare, militarul poate să se adreseze, cu un raport personal, comandantului nemijlocit celui căruia i-a adresat raportul personal anterior, menţionând şi răspunsurile primite de la eşaloanele ierarhice cărora li s-a adresat.RE: ORDIN M.92 din 17 .09 .2008 pentru aprobarea R.G.-1 - Covalciuc Bogdan - 24-04-2016 06:31 AM

Ordinul nr. 39/2016 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.92/2008 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate
În vigoare de la 15.04.2016

Citat:Pentru aplicarea prevederilor art. 17 şi art. 64 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1.
Se abrogă Ordinul ministrului apărării nr. M.92/2008 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în extras în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 5 decembrie 2012.

Art. 2.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 15 aprilie 2016.

Ministrul apărării naţionale,
Mihnea Ioan Motoc
Bucureşti, 15 martie 2016.

Nr. M.39.RE: ORDIN M.92 din 17 .09 .2008 pentru aprobarea R.G.-1 - Angelfire - 26-04-2016 02:44 PM

Pe cel nou unde il gasim??


RE: ORDIN M.92 din 17 .09 .2008 pentru aprobarea R.G.-1 - Covalciuc Bogdan - 23-11-2018 06:58 AM

ABROGAT!

Se abrogă Ordinul ministrului apărării nr. M.92/2008 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate, cu modificările și completările ulterioare, publicat în extras în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 5 decembrie 2012.

LINK Ordin nr. M39 din 15 martie 2016 RG-1 regulamentul de ordine interioara in unitate