Forum Pompieri Militari si Civili
OMAI nr. 136 din 8 noiembrie 2017 - Versiune printabilă

+- Forum Pompieri Militari si Civili (http://forum.pompierii.info)
+-- Forum: Informații de specialitate pentru pompieri (/forum-informa%C8%9Bii-de-specialitate-pentru-pompieri)
+--- Forum: Acte normative pompieri (/forum-acte-normative-pompieri)
+--- Subiect: OMAI nr. 136 din 8 noiembrie 2017 (/subiect-omai-nr-136-din-8-noiembrie-2017)OMAI nr. 136 din 8 noiembrie 2017 - Covalciuc Bogdan - 26-11-2017 05:41 PM

ORDIN nr. 136 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea și funcționarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum și a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării și păstrării produselor alimentare, preparării, transportului și servirii hranei în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace
EMITENT MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 17 noiembrie 2017


Citat:Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3), art. 6 alin. (2) și ale art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă Regulile de aplicare a normelor de hrană la care are dreptul personalul Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Se aprobă Regulile privind organizarea și funcționarea popotelor în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 3
Se aprobă structura normelor de hrană pentru animalele de serviciu și Regulile de aplicare a acestora în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 4
Se aprobă structura normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării și păstrării produselor alimentare, preparării, transportului și servirii hranei, prevăzute în anexa nr. 4*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
Notă
*) Anexele nr. 1-4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.
Articolul 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
București, 8 noiembrie 2017.
Nr. 136.
SURSA : http://legislatie.just.ro

A fost abrogat Ordinul MAI S/310 din 21.12.2009 privind hrănirea efectivelor Ministerului Afacerilor Interne în timp de pace, cu modificările și completările ulterioare, declasificat ca urmare a publicării în M.Of. a Ordinului MAI 136/08 noiembrie 2017.

[Imagine: 20171123_190644.jpg]

Prin noul Ordin MAI, se clasifică toate anexele referitoare la detaliile defalcate pe normele de hrană care erau publice până în acest moment fără însă a fi operate modificări asupra nivelurilor calorice stabilite anterior.

Citește OMAI S/310 din 21.12.2009 LINK

Norma de hrană va suferi modificări numai în situația în care vor fi îndeplinite condițiile prevăzute de art. 5 alin. 1-2 din OG 26/1994, respectiv să existe o diferență de peste 5% a indicilor de consum.

[Imagine: norma-hrana-og-26.jpg]
SURSA : https://sindicateuropol.ro