Acest forum foloseste cookies
Acest site foloseste cookies pentru a personaliza continutul si publicitatea, pentru a analiza traficul si pentru a oferi optiuni social media. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

pompieri


Postează răspuns 
 
Evaluarea subiectului:
  • 2 voturi - 5 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
Autor Mesaj
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,769
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4772
Given 11741 thank(s) in 5343 post(s)

Mesaj: #1
Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
ANUNŢ privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri și Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti - sesiunea ianuarie 2019 -


[Imagine: screenshot-1545.png]
[Imagine: screenshot-1546.png]
[Imagine: screenshot-1547.png]
[Imagine: screenshot-1548.png]

SURSA : https://isujis.ro

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 22-10-2018 07:25 AM de Covalciuc Bogdan.)
22-10-2018 07:24 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: HomefireNews
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,769
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4772
Given 11741 thank(s) in 5343 post(s)

Mesaj: #2
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
Anunţ privind organizarea concursului de admitere laȘcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „PavelZăgănescu” Boldești

Citat:Sesiunea ianuarie 2019

Înperioada 10–21 ianuarie 2019 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „PavelZăgănescu” Boldeşti se organizează concurs de admitere pentru calificările

„subofiţer de pompieri şi protecţie civilă”și„maistru militarauto”.

La concurs se candidează pe 300 de locuri destinate bărbaților, astfel:

subofiţer de pompieri şi protecţie civilă– 275 de locuri;
maistru militar auto–25de locuri.
Candidaților de etnie romă le sunt alocate 2 locuri în calificarea subofiţer de pompieri şi protecţie civilă.

Durata studiilor postliceale estede1an.

Activitatea de recrutare a candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/ Bucureşti-Ilfov.

În raport de domiciliul sau reședința înscrise în cartea de identitate, candidații cu domiciliul în județul Vrancea vor depune cererile de înscriere la concursul de admitere la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, până la data de 23 noiembrie2018.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 21.12.2018.

I.CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Pentru a participa la concursul de admitere,candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română, scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie declaraţi„apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
să aibă vârsta de minimum18vani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea sau să nu fie în curs de urmărire penală ori dejudecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
să nu fi fost destituiţi dintr-ofuncţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii7 ani;
să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
să aibă vârsta de până la27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtare a elevului;
să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare,dintr-o instituţie de învăţământ.
II.CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE
Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

Cererea de înscriere;
Diploma de bacalaureat(copie);
Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII(copie);
Copii ale actului deidentitate,carnetuluidemuncă/certificatuluistagiudecotizareşi/saualtordocumentedoveditoarecaresăatestevechimeaînmuncă şi, dacăestecazul, ale livretului militar;
Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;
Copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
Curriculum vitae– Europass(CV);
Autobiografia;
Tabelul nominal cu rudele candidatului și soția acestuia;
Cazierul judiciar;
3 fotografii color 3x4 și 1 fotografie color 9x12cm;
Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
Candidații care optează pentru înscrierea pe locurile alocate distinct etniei rome depun la dosarul de recrutare o adeverință eliberată de organizația etnică constituită potrivit legii, care să le ateste apartenența la etnie.

III.ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
În vederea susținerii concursului de admitere,candidații declaraţi„apt”psihologic şi medical se înscriu la sediul Şcolii de ubofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă„PavelZăgănescu” Boldeşti, potrivit calendarului postat pe pagina de internet aș colii.
Pentru înscriere, candidaţii prezintă cartea de identitate sau paşaportul, în original;
Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:
atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;
foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.
IV.ETAPE ŞI PROBE DECONCURS
EtapaI de selecţie:
examinare amedicală;
evaluarea psihologică.
Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale de încadrare tip MAI.

Evaluareapsihologică ac andidaţilor se realizează la unităţile teritoriale care asigură recrutarea de cătres pecialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene.

EtapaaII-adeselecţie:
contra vizita medicală;
verificarea aptitudinilor fizice;
proba de verificare a cunoştinţelor
Etapa a doua de selecţie (concursul de admitere) se desfăşoară în perioada10-21ianuarie2019, potrivit calendarului admiterii, astfel:

Contravizita medicală a candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI se
realizează la sediul unităţii de învăţământ de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea sumară a candidaţilor pe baza fişei medicale tip MAI.

Evaluarea performanței fizice a candidaţilor se realizează prin susţinerea
probei unice traseupractic-aplicativ",prevăzută de anexanr.3^2 la Ordinulm.a.i.nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne cu modificările și completările ulterioare.

Proba de verificare a cunoştinţelor constă în susținerea unui testgrilă la
disciplina matematică.

V.DISPOZIŢIIFINALE
Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.

Admiterea în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă„Pavel Zăgănescu” Boldeşti se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere ianuarie 2018, în baza opţiunilor candidaţilor, înordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior valorii de minim 50 de puncte din 100 posibile.

SCHEMA TRASEULUI APLICATIV
Notă:

Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic -aplicativ şi elementele care îl compun şi să abordeze obligatoriu toate segmentele, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai sus. Este declarat "PROMOVAT" candidatul care îndeplineşte baremul minim de 1'05"(un minut şi cinci secunde) la această probă.
SURSA : http://www.ziaruldevrancea.ro

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
25-10-2018 07:15 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: HomefireNews
Vasile22 Offline
Membru junior
**

Mesaje: 10
Alăturat: Feb 2018
Locatie:
Thanks: 1
Given 2 thank(s) in 2 post(s)

Mesaj: #3
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
Unde pot gasi informatii despre probe si baremul de la examenul de absolvire, proba sportiva?
Pe site-ul scolii nu am gasit nimic.
Multumesc!
18-11-2018 05:54 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
raoul Offline
Membru experimentat
***

Mesaje: 131
Alăturat: Apr 2011
Locatie:
Thanks: 122
Given 85 thank(s) in 37 post(s)

Mesaj: #4
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
Daca te intereseaza asa ceva am eu ceva legat de tematica care s-a dat la examenul de absolvire din 2014 si Iulie 2018 atat pentru maistri cat si pentru subofiteri.
18-11-2018 09:24 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,769
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4772
Given 11741 thank(s) in 5343 post(s)

Mesaj: #5
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
Pentru @Vasile 22
Citat:@Vasile 22 : Unde pot gasi informatii despre probe si baremul de la examenul de absolvire, proba sportiva?

Traseu aplicativ admitere în Școala de Subofițeri de Pompieri „Pavel Zăgănescu” - Boldești
» Evaluarea performanțelor fizice se va sustine prin parcurgerea traseului practic aplicativ prezentat în clipul atașat. Traseul trebuie parcurs într-un timp de maxim 1 minut și 5 secunde.

SUIRSa : http://www.scoaladepompieri.ro

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 18-11-2018 09:35 PM de Covalciuc Bogdan.)
18-11-2018 09:32 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
raoul Offline
Membru experimentat
***

Mesaje: 131
Alăturat: Apr 2011
Locatie:
Thanks: 122
Given 85 thank(s) in 37 post(s)

Mesaj: #6
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
green6 si eu credeam ca cere ce se da la absolvire,asta e pentru admitere.
18-11-2018 10:03 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
Vasile22 Offline
Membru junior
**

Mesaje: 10
Alăturat: Feb 2018
Locatie:
Thanks: 1
Given 2 thank(s) in 2 post(s)

Mesaj: #7
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
Pentru examenul de absolvire am intrebat. Stiu ca seria care a terminat pe 2 Noiembrie au dat doar 3 probe sportive (flotari, viteza si rezistenta), iar acum pentru cei care termina pe 20 Septembrie 2019, s-au mai adaugat inca doua probe, insa nu am gasit nimic oficial.
18-11-2018 11:16 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,769
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4772
Given 11741 thank(s) in 5343 post(s)

Mesaj: #8
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
Scuze, @Vasile 22. Varsta Big Grin Nu am citit atent . Intrebare : esti elev la scoal la SPZ Boldesti ?

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 24-11-2018 05:46 AM de HomefireNews.)
19-11-2018 06:56 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
Vasile22 Offline
Membru junior
**

Mesaje: 10
Alăturat: Feb 2018
Locatie:
Thanks: 1
Given 2 thank(s) in 2 post(s)

Mesaj: #9
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
Da, sunt elev. Am aflat probele sportive si anume: viteza, rezistenta, flotari, abdomene si saritura de pe loc.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 24-11-2018 05:45 AM de HomefireNews.)
23-11-2018 09:54 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
HomefireNews Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 5,608
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 4948
Given 3186 thank(s) in 1919 post(s)

Mesaj: #10
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
Viitori pompieri, în practică la ISU Dolj

[Imagine: DSC-4611.jpg]

Citat:20 elevi ai Şcoli de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti, viitori subofiţeri în arma „pompieri”, şi-au început, astăzi, stagiul de practică la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj.

Timp de şase luni, viitoarele cadre militare vor participa la activităţi practice şi sportive, sub îndrumarea unor cadre militare care îndeplinesc atribuţii de tutore profesional.


În tot acest timp, elevii vor lucra câte 8 ore pe zi, fiind angrenaţi în activităţi practice sub comanda şi supravegherea pompierilor cu experinţă pe lângă care au fost repartizaţi. Astfel, vor acumula cunoştinţe practice transmise de tutorii lor profesionali, aceştia având ca principale atribuţii explicarea modului de desfăşurare a activităţilor de serviciu, instruirea şi desfăşurarea activităţilor practice cu aceştia.
SURSA : http://www.gds.ro

"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 07-01-2019 07:03 PM de HomefireNews.)
07-01-2019 07:02 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
Postează răspuns 


Săritură forum:
Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  

Ultimele subiecte
I.S.U. "Oltenia" al Judet...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
Ieri 07:08 PM
» Mesaje: 99
» Vizualizări: 77057
Școala de Subofițeri po...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 08:11 AM
» Mesaje: 17
» Vizualizări: 10606
Femei pompier ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 07:48 AM
» Mesaje: 47
» Vizualizări: 54944
Autospeciale pentru stins...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
04-12-2019 09:33 PM
» Mesaje: 431
» Vizualizări: 417674
Programul de lucru la po...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
04-12-2019 08:21 PM
» Mesaje: 162
» Vizualizări: 86594
Operațiuni aeromedicale ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
04-12-2019 08:02 AM
» Mesaje: 139
» Vizualizări: 96468
Incendiu Colectiv
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
01-12-2019 07:13 AM
» Mesaje: 72
» Vizualizări: 28151
SMURD Dambovita
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
29-11-2019 06:45 PM
» Mesaje: 35
» Vizualizări: 23316
Raed Arafat
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
29-11-2019 06:03 PM
» Mesaje: 316
» Vizualizări: 325644
Autospeciale noi - Autosp...
Ultimul mesaj a fost postat de: maf150
29-11-2019 05:17 PM
» Mesaje: 732
» Vizualizări: 793511

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro