Acest forum foloseste cookies
Acest site foloseste cookies pentru a personaliza continutul si publicitatea, pentru a analiza traficul si pentru a oferi optiuni social media. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

pompieri


Postează răspuns 
 
Evaluarea subiectului:
  • 0 voturi - 0 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor
Autor Mesaj
HomefireNews Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 5,225
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 4423
Given 2854 thank(s) in 1684 post(s)

Mesaj: #1
Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor
ASIC – Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor reprezintă o organizaţie neguvernamentală al cărui principal scop este acela de a reprezenta interesele membrilor săi, de a le asigura o corectă reprezentare.

[Imagine: asic_logo.png]

Citat:ASIC invită verificatorii, experţii şi evaluatorii de risc la incendiu, specialişti, la dezbaterea cu tema: Securitatea la Incendiu a Construcţiilor. Probleme şi Soluţii.

ASIC – Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor a apărut ca o necesitate pe piaţa construcţiilor, unde numărul mare de specialişti în construcţii, responsabili pentru asigurarea exigenţei esenţiale securitatea la incendiu, aduce nevoia unei corecte reprezentări dar şi pentru stabilirea unor procese care să ducă la creşterea calităţii serviciilor prestate.

Înscrierea în asociaţie nu implică nici un cost financiar. Se va urmări identificarea de surse de finanţare din fonduri europene şi guvernamentale.

Cui se adresează? Experţilor, verificatorilor, proiectanţi şi executanţilor ce asigură exigenţa esenţială securitatea la incendiu, dorind să devină un for cu responsabilitate în domeniu.

Cum a luat naştere? Asociaţia a luat naştere din voinţa unui grup de proiectanţi autorizaţi ce activează în domeniu şi care, alături de specialişti, s-au lovit de problemele care ne-au adus în situaţia în care peste 90% din construcţii nu deţin autorizaţie şi nici nu sunt conforme exigenţelor reglementate.

Citat:Statut


în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, ne asociem să constitutim o ASOCIAŢIE cu denumirea ASOCIAŢIA PENTRU SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCŢIILOR şi adoptăm prezentul statut al asociaţiei.

Art.1. Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA PENTRU SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCŢIILOR, conform dovezii disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei– Serviciul comunicare şi relaţii publice sub nr. 149560 din 06.01.2016.

Art.2. Asociaţia este persoană juridică romană de drept privat, apolitică, neguvernamentală, non-profit şi fără scop lucrativ.

Art.3. Asociaţia este de naţionalitate română şi se supune legislaţiei române în vigoare.

Art. 4. Sediul asociaţiei este în Com.Tunari, Sat Tunari, Str. Balta Pasărea nr.8, Mansardă, Cam.3, Jud. Ilfov.

Asociaţia va putea avea sucursale sau filiale în orice localitate din ţară sau străinătate, cu condiţia respectării procedurii legale de înscriere a acestora.

Sediul poate fi schimbat la o altă adresă prin hotãrârea Consiliului Director al asociaţiei.

Art.5. Scopul şi obiectivele asociaţiei

Scop

Este o asociaţie profesională, nonprofit şi apolitică având scopul

de a proteja la nivel naţional şi internaţional interesele membrilor săi, specialiştilor în construcţii responsabili cu asigurarea exigenţei esenţiale „securitatea la incendiu”.
promovarea şi susţinerea unor propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniu;
elaborarea de principii şi standarde profesionale în domeniu;
colaborarea cu instituţii private şi publice pentru identificarea soluţii îîn vederea îmbunătăţirii Calităţii în Construcţii
Obiective

1.formarea profesională, pregătirea, perfecţionare şi instruirea continuă a membrilor săi;

2.să participe la programe de cercetare, de educaţie şi alte programe;

3.să organizeze dezbateri profesionale prin simpozioane, cursuri, conferinţe, seminarii, colocvii;

4.să întocmească prin membrii săi şi în limia competenţelor studii, lucrări de specialitate, să ofere soluţii, puncte de vedere în domeniu;

5.să recunoască meritele membrilor săi, să acorde premii, diplome, titluri;

6.cunoaşterea, promovarea, dezvoltarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniul securităţii la incendiu;

7.creşterea nivelului de pregătire a personalului firmelor care activează în domeniul construcţiilor prin cursuri organizate de Asociaţie, care va putea înfiinţa un centru de pregătire;

8.acordarea de atestate de pregătire tehnico-profesională în domeniu, în vederea obţinerii autorizaţiilor prevăzute de lege pentru desfăşurarea activităţilor în domeniu;

9.organizarea unei evidenţe informatizate a membrilor asociaţi în vederea favorizării schimburilor de informaţii;

10.optimizarea tehnicilor de transparenţă şi reclamă comercială, combaterea fenomenelor de concurenţă neloială;

11.promovarea imaginii Asociaţiei, editarea şi difuzarea de publicaţii de specialitate;

12.realizarea legăturii între nevoile beneficiarilor în domeniul asigurării securităţii la incendiu şi membrii asociaţiei, specialişti în domeniu;

13.colaborarea cu alte asociaţii similare din străinătate, realizarea unor vizite reciproce de schimb de experienţă şi afilierea internaţională la asociaţii de profil.

Asociaţia desfăşoară şi activităţi care se înscriu în următoarele coduri CAEN:

5811- Activităţi de editare a cărţilor;
5814 – Activităţi de editare de reviste şi periodice;
5819 – Alte activităţi de editare;
7021- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

7420 – Servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii de consultanţă tehnică legate de acestea;

7131 – Servicii de consultanţă în domeniul ingineriei şi al construcţiilor

7152 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

7153 – Servicii de consultanţă în construcţii

7135 – servicii ştinţifice şi tehnice, în inginerie

8559 – Alte forme de învăţământ.n.c.a.;
8560 – Activităţi de servicii suport pentru învăţământ;
9329 – Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a;
9411 – Activitati ale organizatiilor economice si patronale
9412 – Activitati ale organizatiilor profesionale;
9499 – Activităţi ale altor organizaţii n.c.a..

Art.6. Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată.

Art.7. Patrimoniul asociaţiei este depus în numerar în sumă de 1200 lei.

Capitolul II

MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art.8. Poate fi asociat al asociaţiei orice persoană care recunoaşte Statutul acesteia, aderă la ea şi doreşte să sprijine activitatea asociaţiei sau care consimte în mod voluntar să sprijine material activitatea asociaţiei.

Art.9. Asociaţia se compune din următoarele categorii de asociaţi:

asociaţi activi: personal administrativ şi de conducere al asociaţiei
asociaţi susţinători: ce sprijină moral sau financiar asociaţia
asociaţi de onoare: care au adus servicii importante asociaţiei şi care sunt scutiţi de taxă de înscriere şi cotizaţie
Art.10. În vederea dobîndirii calităţii de asociat persoana care îşi manifestă dorinţa trebuie să depună o adeziune, să aibă recomandarea unui număr de 3 asociaţi, să obţină aprobarea Consilului Director şi să-şi achite taxa de înscriere şi cotizaţia pe minimum 3 luni.

Cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei se stabileşte de Adunarea Generală.

Art.11. Asociaţii ( activi, susţinători sau de onoare) au următoarele drepturi:

Să aleagă organele de conducere ale asociaţiei, să fie aleşi în aceste organe, dacă au împlinit vîrsta de 18 ani;
Să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectul de hotărîri al Adunării Generale a Asociaţiei;
Să folosească localurile asociaţiei în vederea desfăşurării de activităţi specifice scopului asociaţiei;
Să voteze în Adunarea generală a asociaţilor.
Art.12. Asociaţii au următoarele îndatoriri:

Să respecte fără rezerve statutul şi regulamentele asociaţiei;
Să-şi plătească cu regularitate cotizaţiile stabilite de adunarea generală;
Să ajute moral şi în limita posibilităţilor material, asociaţia;
Să nu întreprindă nici o acţiune care să lezeze moral sau material numele asociaţiei.
Art.13. Calitatea de asociat se pierde prin:

Retragerea voluntară din asociaţie;
Excluderea din cadrul asociaţiei în cazul când nu-şi plăteşte cotizaţia timp de cel puţin 3 luni, denigrează asociaţia, conducerea sau vreunul din membrii săi, săvârşeşte acte contrare scopurilor asociaţiei, periclitează sau afectează interesele ei.
Art. 14. Calitatea de asociat este personală şi individuală, ea nu poate trece la succesori.

Art.15. Asociatul este de drept autorizat a ieşi oricând din asociaţie, cu condiţia să comunice hotărârea sa organelor de direcţie şi administraţie, cel puţin şase luni înainte de finele anului social.

Art. 16. Excluderea asociaţilor se va hotărî de adunarea generala cu majoritate de 2/3.

Art. 17. Asociaţii, care se retrag sau care sunt excluşi, n-au nici un drept asupra avutului social.

Ei rămân obligaţi a achita cotizaţiile pe tot timpul cât au fost asociaţi.

Art. 18. Drepturile personale câştigate ale unui asociat, sociale sau extra-corporative, obligă asociaţia, întrucât titularul lor n-ar fi renunţat la ele în mod expres prin scris.

Art. 19. Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutive sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art.20. Asociaţia poate acorda titlul de Asociat de Onoare unor persoane care s-au ilustrat prin contribuţii remarcabile în activitãţi sociale, culturale, artistice, ştiinţifice sau persoane care au consolidat prin activitatea lor prestigiul moral al asociaţiei.

Titlul de Asociat de Onoare este acordat de Adunarea Generalã la propunerea Consiliului Director.

Capitolul III

RESURSELE PATRIMONIALE

Art.21. Patrimoniul social iniţial al asociaţiei se completează cu venituri din contribuţiile membrilor-asociaţi, cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor susţinători, sponsorizari, prestarea de servicii cu plată, subvenţii, donaţii, legate, dividende de la societăţi comerciale în care asociaţia este asociat sau asociat unic şi alte contribuţii în bani sau\şi în natură, de la persoane fizice şi juridice, resurse obţinute de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din surse europene sau din alte surse, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale, dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie, dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea misiunii, venituri realizate din activităţi economice directe, alte venituri prevăzute de lege. Asociaţia poate primi contribuţii în bani sau în natură fiind luată în considerare şi munca voluntară.

Asociatia va putea infiinta, cu aprobarea adunarii generale, societati comerciale care desfasoara activitati economice directe cu caracter accesoriu si in stransa legatura a asociatiei, in special cu scopul de autofinantare.

Capitolul IV

Art.22. Organele principale ale asociaţiei sunt: o Adunare Generală şi un Consiliu Director.

Secţiunea I

Adunarea generală

Art.23. Adunarea generală este organul suprem al asociaţiei, ea se compune din toţi asociaţii.

Adunarea generală va fi convocată de Preşedintele asociaţiei.

Adunarea Generală a membrilor este organul suprem de conducere.

Ea se convoacă cel puţin o dată pe an. Convocarea trebuie să se facă cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită, şi este necesară să cuprindă locul şi data convocării, precum şi ordinea de zi.

Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

Aprobă statutul şi regulamentele asociaţiei şi modificările care i se aduc;
Dezbate şi aprobă rapoartele de activitate ale comitetului de direcţie şi comisiei de cenzori, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul contabil
Programul de activitate al comitetului de direcţie şi calendarul competiţional anual;
Alege Consiliul Director
Adoptă orice alte măsuri necesare îndeplinirii scopului şi obiectului asociaţiei
Stabileşte prestaţiile şi cotizaţiile la care vor fi supuşi asociaţii ;
Verifică şi aprobă bilanţul şi contul de gestiune.
Aprobă şi modifică bugetul.
Aprobă modul de angajare şi remunerare a personalului;
Acordă titlul de “membru de onoare”;
Adoptă şi modifică statutul asociaţiei.
Toţi membrii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de statut (au vîrsta minimă admisă, ori nu sînt în stare de suspendare) au drept de vot egal.

Adunarea generală va putea lua hotărîri dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

În cazul în care la prima adunare generală nu se realizează cvorumul stabilit de statut, aceasta se reconvoacă în termen de 15 zile şi poate lua hotărîri valabile cu o jumătate plus unu din cei prezenţi, indiferent de numărul lor.

Hotărîrile de dizolvare a asociaţiei sau de modificare a scopului stabilit de statut trebuie să întrunească cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor activi şi simpatizanţi cu cotizaţia plătită la zi şi al membrilor de onoare.

Dezbaterile şi hotărîrile adunării generale, se consemnează în procese verbale, într-un registru numerotat, certificat, sigilat şi înregistrat în registrul de intrare-ieşire a corespondenţei.

Convocarea va avea loc obligatoriu:

În cazurile în care se impune adoptarea unor modificări ale statutului,
În cazurile cînd apar cauze care pun în pericol existenţa asociaţiei,
În orice alte situaţie cînd nevoile o impun,
Atunci cînd se cere convocarea adunării, în scris şi motivat consiliului Director, de cel puţin 1/5 din numărul membrilor.
Când se va hotãrî de consiliul Director.
Cînd se solicită de către comisia de cenzori.


Convocarea va trebui să cuprindã locul şi data convocării, precum şi ordinea de zi.

În afară de cazurile urgente constatate de consiliul Director, ea trebuie să fie comunicată cu cel puţin treizeci de zile libere înainte de data convocãrii, fiind anunţată asociaţilor prin scrisoare recomandată sau verbal prin semnarea de cătrea asociaţi a unui convocator.

Art.24. Adunările Generale ale asociaţilor sunt ordinare şi extraordinare.

Art.25. Adunările Generale ordinare se ţin o dată pe an în a doua jumătate a lunii ianuarie.

Art.26. La deschiderea şedinţei adunării generale se alege un birou format din Preşedintele asociaţiei şi doi secretari care vor întocmi şi procesul verbal al adunării generale a asociaţilor.

Art. 27. Toţi asociaţii au drept de vot egal.

În afară de excepţiile mai jos statornicite, şi în lipsă de alte dispoziţii exprese, adunările generale ale asociaţilor sunt considerate valabil constituite dacă au rãspuns convocãrii cel puţin jumãtate plus unu (majoritatea absolută) din numãrul asociaţilor. Hotărîrile adunării sunt valabile cu votul majorităţii asociaţilor prezenţi la adunarea generală.

La a doua convocare se va putea decide cu majoritatea absolută a celor prezenţi, oricare ar fi numãrul lor.

Deciziile pentru dizolvarea asociaţiei, sau transformarea scopului social, trebuie să întruneascã cel puţin 2/3 din numãrul total al asociaţilor prezenţi şi absenţi.

Excluderea asociaţilor se va hotărî cu o majoritate de 2/3 din numărul asociaţilor prezenţi la adunare.

Art.28. Votarea se va desfăşura prin vot deschis.

Art. 29. Propunerile sau actele fãcute în scris, fără deliberare, vor avea puterea de decizie, dacă vor fi semnate de unanimitatea asociaţilor.

Art. 30. Asociatul interesat personal, prin soţie, prin descendenţii sau ascendenţii direcţi, prin fraţii sau surorile lui, într-o chestiune supusă deciziei adunării generale, sau deciziei unuia din organele de administraţie, nu va putea lua parte la vot.

Membrii organelor de administraţie vor fi cel puţin în majoritate absolută cetăţeni români.

Secţiunea II

Consiliul Director

Art.31. Asociaţia este administrată de un Consiliu Director.

Art. 32. Consiliul Director reprezintă asociaţia în toate actele vieţii sale juridice, conformându-se statutului şi deciziilor adunării generale.

Art. 33. Bugetul se va întocmi pe capitole şi articole, distinct sumele pentru personal, material şi cheltuieli diverse.

Art. 34. Aceste organe sunt de asemenea obligate să prezinte adunării generale bilanţul gestiunii la finele fiecărui an social.

Art.35. Atribuţiile Consiliului Director sunt următoarele:

Întocmeşte şi prezintă adunării generale programul şi registrul său de activitate;
2 Organizează activitatea de atragere de membri activi precum şi membrii susţinători;

Organizează, concepe şi urmăreşte programele şi acţiunile care să ducă la atingerea obiectivelor asociaţiei.
Controlează modul în care personalul asociaţiei îşi îndeplineşte îndatoririle.
Asigură angajarea personalului asociaţiei;
Aprobă sumele acordate ca sprijin persoanelor nevoiaşe
Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini necesare aducerii la îndeplinire a hotărîrilor adunării generale a asociaţiei.
Art.36. Şedinţele Consiliului Director au loc lunar, în fiecare a doua marţi din lună şi hotărîrile se iau cu majoritate simplă de voturi. Consiliul poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către orice membru al său care un motiv temeinic pentru aceasta.

Orice membru al consiliului Director care lipseşte nemotivat de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului Director este revocat din funcţia ce o deţine în consiliu.

Secţiunea III

Controlul Financiar

Art.37. Asociaţia nu are organ de control.

Art.38. Controlul va putea fi făcut de membrii asociaţiei care nu sunt şi membrii în Consiliul Director.

Art.39. Anul financiar se va încheia la 31 decembrie al fiecărui an iar întocmirea bilanţului şi a contului de gestiune se va efectua până la data de 15 februarie ale fiecărui an calendaristic.

Capitolul V

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art.40. Veniturile asociaţiei provin din:

-cotizaţiile membrilor;

-donaţii, sponsorizări, moşteniri sau legate;

-resurse obţinute de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din surse europene sau din alte surse;

-dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;

-dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie, dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea misiunii asociaţiei;

-venituri realizate din activităţi economice directe;

-alte venituri prevăzute de lege

Asociaţia poate primi contribuţii în bani sau în natură fiind luată în considerare şi munca voluntară.

Art.41. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.

Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul ei principal.

Art.42. Principalele naturi de cheltuieli ale asociaţiei sunt:

-salarii şi adaosuri la salarii;

-indemnizatii;

-procurari de materiale diverse;

-chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;

-cazare, masa, transport;

-apa, canal,salubritate;

-energie electrica, termica si gaze naturale;

-procurări de rechizite şi imprimate de birou;

-alte cheltuieli.

Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul Director.

Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele statului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.Art.43. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

Capitolul VI

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art.44. Asociaţia se va dizolva :

De drept prin:
-împlinirea duratei pentru care a fost constituţia;

-realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt se produce schimbarea acestui scop;

-imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;

-reducerea numărului de asociaţi sub limita stabilită de lege, dacă acesta nu a fost completat de trei luni.Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când :
-scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

-realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice;

-urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

-a devenit insolvabila;

-nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii;Prin hotărârea Adunării Generale.


Art.45. În cazul dizolvării asociaţiei, în condiţiile art. 40 lit. a şi b, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorescă iar în cazul dizolvării asociaţiei în condiţiile art. 40 lit. c de Adunarea Generală.

Odată cu numirea lichidatorilor,mandatul Consiliului încetează.

Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie bilanţul care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea acestora.

Art.46. Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească

Creditorii, iar dacă numeralul nu este suficient,să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art.47. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoanele fizice.

Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, prin vânzare la licitaţie publică.

Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiiile alineatului 2, ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

Data transmiterii bunurilor este cea întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.Art.48. Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei.

Art.49. După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

Art.50. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat,iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor permite celor in drept bunurile şi sumele ramase de la lichidare, inpreuna cu toate registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidarii, dupa aceasta fiind consideraţi descarcaţi.

Art.51. Asociaţia incetează a avea fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligaţiile asumate.

Capitolul VII

DISPOZIŢII FINALE

Art.52. Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziţiile legale în vigoare.


LINK http://securitate-incendiu-constructii.ro/

"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
20-09-2016 06:20 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
HomefireNews Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 5,225
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 4423
Given 2854 thank(s) in 1684 post(s)

Mesaj: #2
RE: Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor
Merită o dezbatere ....

SPECIALIȘTII ÎN SECURITATE LA INCENDII DESFIINȚEAZĂ MANAGEMENTUL LUI ARAFAT

Citat:În România, s-a ajuns ca măsurile obligatorii de protecție la incendii să ajungă să coste dublu cât valoarea clădirii în timp ce la nivel mondial aceste costuri nu depășesc 25% din valoarea construcției. Ministerul Afecaerilor Interne este acuzat că a imaginat niște condiții imposibil de îndeplinit, introducând ca și excepții clădirile ministerului. Secretarul de Stat din MAI pentru situații de urgență este desigur, etatistul Raed Arafat din declarațiile căruia răzbate necontenit ura și desconsiderarea pentru mediul privat.
“ISU s-a folosit de Colectiv precum şi de alte cazuri- a se vedea Mihăileşti- pentru a obţine mai multă putere”, a fost afirmaţia realizată de către un specialist prezent la dezbaterea „Securitatea la Incendiu a Construcţiilor. Probleme şi Soluţii”, organizată în Bucureşti de Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor.
Zeci de specialişti în domeniul securităţii la incendiu a construcţiilor(experţi, verificatori, evaluatori, proiectanţi) s-au reunit în acest sfârşit de week-end pentru a căuta soluţii la situaţia dezastruoasă în care a ajuns procesul de Autorizare în domeniul securităţii la incendiu.
Starea din acest punct de vedere poate fi definită ca fiind catastrofală, în Bucureşti doar 4% din unităţile de învăţământ deţinând acest document. Cazul se poate uşor extrapola la nivel de ţară. Chiar o bună parte din construcţiile în care ISU activează nu deţin acest document, sau prevederile lui nu sunt respectate. Aducerea la norme ar impune investiţii naţionale, numai pentru clădirile publice, de câteva miliarde de euro, bani care nu există. Au fost create legi discreţionare în care cel care a făcut legea a scos de sub incidenţa ei construcţiile proprii(MAI) tocmai pentru că nu se îndeplineau condiţiile.
Specialiştii au cerut la unison mai multă transparenţă din partea reprezentanţilor ISU, acuzaţi că prin sistemul procedural birocratic introdus după cazul Colectiv au blocat procesul de autorizare.
“Sub presiunea mediului de afaceri şi la recomandarea corpului specialiştilor în domeniul securităţii la incendiu Guvernul a introdus modificări spre simplificare ce sunt salutare. Este însă nevoie de mai mult decât atât: este nevoie de transparenţă şi dialog. Sunt dosare care sunt plimbate de mai bine de trei luni fără a se oferi o altă justificare decât o aroganţa specifică corpului ofiţeresc. Există o problemă de sistem pe care MAI nu a găsit căi să o soluţioneze, dar refuză şi ajutorul corpului de specialişti. Problema nu era lipsa normelor, ci incapacitatea ISU de a impune aplicarea lor” a declarat ing. Lulea Marius Dorin, verificator de proiecte.
Domnul Mircea Pintilie, verificator de proiecte a precizat că : “ce am dorit prin convocarea specialiştilor în domeniul securităţii la incendiu ?: sprjinirea autorităţilor cu atribuţii în domeniul securităţii la incendiu, în speţă Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă , în a analiza corect şi unitar unele prevederi din actele normative elaborate în ultimii 3 ani şi care nu sunt cel mai adecvat formulate , sunt intrepretabile sau pot fi contestate . De asemenea este necesar de a stabili clar împreună cu Ministerul Dezvoltării rolul şi atribuţiile categoriilor de specialişti în domeniul securităţii la incendiu” .
Cei prezenţi la eveniment au concluzionat că se simte nevoia unei relaxări a obligaţiilor ce revin investitorilor, în caz contrar România aflându-se în situaţia de a închide majoritatea clădirilor din România începând de anul viitor. La multe construcţii măsurile de protecţie impuse legal, astfel încât să poţi funcţiona, depăşesc de până la trei ori valoarea clădirii în sine. Acest lucru este imposibil de suportat de către investitorii români, ce sunt obligaţi de autorităţi a funcţiona în ilegalitate. Sunt spaţii de depozitare la care clădirea costă până în 100 000 de euro iar realizare instalaţiilor de incendiu alte 200 000 de euro. La nivel mondial aceste costuri nu depăşesc niciodată 25% din valoarea investiţiei. Soluţia este o mai mare responsabilizare şi nu creşterea exigenţelor la limite ce fac imposibilă aplicarea.
SURSA : http://www.curentul.info/

"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
20-09-2016 07:37 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Parvu Florin
Postează răspuns 


Săritură forum:
Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  

Publicitate
eMag

Ultimele subiecte
Pensii militare
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Astăzi 06:43 AM
» Mesaje: 138
» Vizualizări: 133616
13 Septembrie - Ziua Pomp...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Astăzi 06:37 AM
» Mesaje: 66
» Vizualizări: 54443
Istoria prevenirii și st...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Astăzi 06:21 AM
» Mesaje: 56
» Vizualizări: 24180
Cum arată o statie de po...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 08:22 PM
» Mesaje: 7
» Vizualizări: 7205
Serviciul Protecţiei Civ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 10:07 AM
» Mesaje: 184
» Vizualizări: 105346
Ore suplimentare
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
22-06-2018 06:50 PM
» Mesaje: 375
» Vizualizări: 247021
S.M.U.R.D. SIBIU
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
22-06-2018 06:23 PM
» Mesaje: 47
» Vizualizări: 36554
Asociaţia Sportivă a Po...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
22-06-2018 06:15 PM
» Mesaje: 389
» Vizualizări: 334689
Topic despre bancuri (in ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
22-06-2018 06:52 AM
» Mesaje: 318
» Vizualizări: 143050
Istoria pompierilor din ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
20-06-2018 08:41 PM
» Mesaje: 127
» Vizualizări: 60959

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro