Acest forum foloseste cookies
Acest site foloseste cookies pentru a personaliza continutul si publicitatea, pentru a analiza traficul si pentru a oferi optiuni social media. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

pompieri


Postează răspuns 
 
Evaluarea subiectului:
  • 1 voturi - 5 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Legislatie UE - Clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase
Autor Mesaj
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,716
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4712
Given 11679 thank(s) in 5305 post(s)

Mesaj: #1
Legislatie UE - Clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase
Clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

Clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor periculoase sunt armonizate pentru a asigura protecţia sănătăţii şi a mediului, precum şi libera circulaţie a acestor produse. Dispoziţiile privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor şi substanţelor periculoase au fost modificate odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament (CE) nr. 1272/2008 şi crearea Agenţiei Europene pentru Produse Chimice.

ACT

Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Aceasta este prima directivă de armonizare în domeniul produselor chimice. Dată fiind întinderea acestui domeniu, Comisia a limitat domeniul de aplicare a acestei prime directive la armonizarea clasificării, ambalării şi etichetării substanţelor periculoase.

Directiva nu aduce atingere dispoziţiilor referitoare la:

medicamente;
produsele cosmetice;
amestecurile de substanţe sub formă de deşeuri;
produsele alimentare;
alimentele pentru animale;
pesticide;
substanţele radioactive;
alte substanţe sau preparate pentru care există proceduri de notificare sau de autorizare;
transportul de substanţe periculoase;
substanţele brute care sunt în tranzit şi care sunt supuse controlului vamal.
Definiţie

În sensul directivei, termenul „substanţe” înseamnă elementele chimice şi compuşii acestora în stare naturală sau aşa cum sunt obţinuţi printr-un proces de producţie. Un „preparat” reprezintă amestecuri sau soluţii compuse din două sau mai multe substanţe.

Clasificarea

Clasificarea substanţelor periculoase este alcătuită pe baza categoriilor stabilite în directivă, care iau în considerare gradul cel mai ridicat de periculozitate şi natura specifică a riscurilor. Acestea cuprind substanţele iritante şi explozive, inflamabile, toxice, nocive etc.

Anexele la directivă conţin, între altele, lista substanţelor periculoase (Anexa I), clasificarea acestora şi dispoziţiile referitoare la etichetarea acestora, simbolurile referitoare la fiecare substanţă, frazele tip referitoare la natura riscurilor specifice fiecărei substanţe şi, dacă este cazul, frazele privind recomandările de prudenţă corespunzătoare substanţei.

Ambalarea

Ambalajul substanţelor trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile următoare:

ambalajele trebuie să împiedice orice pierderi ale conţinutului, cu excepţia dispozitivelor reglementare de securitate;
materialele din care sunt realizate ambalajele şi sistemele de închidere nu trebuie să fie atacate de conţinut, nici susceptibile de a forma cu acesta combinaţii nocive sau periculoase;
ambalajele şi sistemele de închidere trebuie să fie solide şi rezistente.
Etichetarea

Etichetarea trebuie să menţioneze:

denumirea substanţei;
originea substanţei (numele şi adresa producătorului, a distribuitorului sau a importatorului);
simbolurile şi indicaţiile privind pericolele pe care le prezintă utilizarea substanţei;
o listă a riscurilor specifice care derivă din aceste pericole.
Prezentarea acestor informaţii trebuie să fie în conformitate cu anexele la directivă (simboluri, fraze tip etc.). Acelaşi lucru este valabil în ceea ce priveşte recomandările de prudenţă, atunci când este necesar.

În plus, etichetarea trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile privind dimensiunea etichetării. Concret, dimensiunile etichetei trebuie să fie cel puţin egale cu formatul normal A8 (52 x 74 mm) şi fiecare simbol trebuie să ocupe cel puţin o zecime din suprafaţa etichetei.

Statele membre pot impune ca eticheta substanţei periculoase să fie redactată în limba sau limbile oficiale.

În cazul în care dimensiunea ambalajului este prea mică, etichetarea se poate efectua în alt mod.

Statele membre pot admite ca substanţele periculoase care nu sunt nici toxice şi nici explozive să fie exceptate de la regulile generale de etichetare stabilite în articolele 23 şi 24 ale acestei directive. Astfel, etichetarea acestor substanţe poate fi facultativă sau poate să difere de regulile stabilite, în cazul în care cantităţile prezente sunt atât de mici încât nu constituie niciun pericol pentru utilizatori.

În cadrul transportului internaţional şi/sau naţional al substanţelor periculoase, etichetarea trebuie să fie în conformitate cu regulamentele internaţionale şi/sau naţionale.

Statele membre nu pot împiedica libera circulaţie în cadrul Comunităţii Europene a substanţelor periculoase care corespund dispoziţiilor acestei directive, decât dacă acestea constată că substanţa prezintă riscuri pentru sănătate şi/sau pentru mediul înconjurător. În acest caz, statul membru trebuie să informeze Comisia, care iniţiază o procedură de consultare în vederea evaluării riscurilor şi, dacă este cazul, adoptă orice alte măsuri necesare.

Statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la măsurile luate în conformitate cu această directivă.

Context

Prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor anexa I s-a eliminat şi s-a înlocuit cu tabelul 3.1 al anexei VI la acest regulament începând cu 20 ianuarie 2009.

Anexa II se va abroga la 1 iunie 2015.

Anexa III se va abroga la 1 iunie 2015.

Anexa IV se va abroga la 1 iunie 2015.

Anexa V s-a înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) de la 1 iunie 2008.

Anexa VI se va abroga la 1 iunie 2015. Cu toate acestea, dispoziţiile referitoare la etichetarea şi ambalarea substanţelor din anexa VI nu se mai aplică începând cu 1 decembrie 2010.

Prin Directiva 2006/121/CE, anexele VII A, VII B, VII C, VII D şi anexa VIII s-au eliminat începând cu 1 iunie 2008.

Anexa IX se va abroga începând cu 1 iunie 2015.

Această directivă se abrogă în întregime la 1 iunie 2015.

Directiva 67/548/CEE

[Imagine: screenshot_354.png]

Clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase

Normele privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor periculoase sunt armonizate pentru a garanta protecţia sănătăţii şi a mediului înconjurător, precum şi libera circulaţie a acestor produse. Aceste norme au fost modificate odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 şi crearea Agenţiei Europene pentru Produse Chimice.

ACT

Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Domeniul de aplicare

Această directivă se aplică preparatelor periculoase care conţin cel puţin o substanţă periculoasă în sensul articolului 2 sau care sunt considerate periculoase în sensul articolelor 5, 6 sau 7. Termenul „preparat” reprezintă amestecurile sau soluţiile compuse din două sau mai multe substanţe.

Această directivă prevede dispoziţii speciale pentru preparatele care nu sunt considerate periculoase (în sensul articolelor 5, 6 sau 7), însă care pot prezenta totuşi un anumit pericol.

Această directivă nu se aplică următoarelor preparate finite, destinate utilizatorului final:

medicamentelor de uz uman sau veterinar;
produselor cosmetice;
amestecurilor de substanţe sub formă de deşeuri (care fac obiectul Directivei 2006/12/CE privind eliminarea deşeurilor);
produselor alimentare;
alimentelor pentru animale;
preparatelor care conţin substanţe radioactive;
dispozitivelor medicale invazive sau utilizate în contact fizic direct cu corpul;
transportului de preparate periculoase pe calea ferată, pe căi rutiere, fluviale, maritime sau pe calea aerului;
preparatelor în tranzit supuse unui control vamal, în măsura în care nu fac obiectul unei prelucrări sau al unei transformări.
Clasificarea

Clasificarea preparatelor periculoase se bazează pe definiţiile categoriilor de pericol prevăzute la articolul 2 din directivă. Aceste categorii ţin seama de gradul şi de natura specifică a pericolelor. Acestea cuprind preparatele considerate periculoase din cauza:

proprietăţilor fizico-chimice (de exemplu, exploziv, oxidant sau inflamabil); şi/sau
pericolelor pe care le prezintă pentru sănătate (de exemplu, toxic, cancerigen sau nociv); şi/sau
pericolelor pe care le prezintă pentru mediul înconjurător.
Principiile generale de clasificare şi etichetare a substanţelor periculoase se bazează pe metodele specificate în Regulamentul (CE) nr. 440/2008 şi pe criteriile definite în Directiva 67/548/CEE privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, exceptând cazurile în care se aplică alte criterii ale directivei.

Ambalarea

Principalele cerinţe în ceea ce priveşte ambalarea sunt următoarele:

ambalajele trebuie să fie proiectate şi realizate în aşa fel încât să împiedice orice pierdere de conţinut;
materialele din care sunt executate ambalajele şi sistemele de închidere nu trebuie să fie atacate de către conţinut şi nici să formeze cu acesta compuşi periculoşi;
toate părţile ambalajelor şi ale sistemelor de închidere trebuie să fie solide şi rezistente, astfel încât să excludă orice defecţiune şi să răspundă în deplină siguranţă la presiunile şi eforturile normale de manipulare;
forma şi/sau prezentarea nu trebuie să stimuleze curiozitatea copiilor şi nici să inducă în eroare consumatorii;
trebuie proiectate în aşa fel încât să nu poată fi confundate cu produsele alimentare, alimentele pentru animale, produsele medicinale şi cosmetice;
recipientele care conţin preparatele sunt prevăzute cu un sistem de închidere de siguranţă pentru copii şi/sau au un însemn tactil de avertizare a pericolului.
Etichetarea

Toate ambalajele trebuie să cuprindă anumite indicaţii specifice, lizibile şi de neşters:

denumirea comercială a preparatului;
numele şi datele de contact ale persoanei care răspunde de introducerea pe piaţă;
în general, denumirea chimică a substanţei sau substanţelor prezente în preparat care au dus la clasificarea preparatului în ceea ce priveşte pericolele pentru sănătate;
simbolurile şi indicaţiile de pericol, frazele de risc şi recomandările de prudenţă. Dispoziţiile speciale legate de prezentarea, formatul şi condiţiile acestor informaţii sunt stabilite în anexele II şi VI la Directiva 67/548/CEE.
Statele membre pot impune ca eticheta preparatului să fie redactată în limba sau limbile oficiale.

În anumite condiţii foarte restrictive care sunt specificate în articolul 12 al directivei, anumite preparate periculoase pot fi exceptate de la regulile generale referitoare la ambalare şi etichetare. Astfel, etichetarea acestor preparate poate fi facultativă sau poate să difere de regulile stabilite, în cazul în care cantităţile prezente sunt atât de mici încât nu constituie niciun pericol pentru utilizatori.

Obligaţiile şi drepturile statelor membre

Statele membre desemnează o autoritate naţională care informează Comisia cu privire la aplicarea acestei directive. Persoanele responsabile de introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase trebuie să pună la dispoziţia acestei autorităţi toate informaţiile referitoare la clasificarea preparatului (date de securitate etc.).

Statele membre au obligaţia de a desemna organismele însărcinate cu primirea informaţiilor referitoare la efectele preparatelor asupra sănătăţii. Aceste informaţii nu pot fi utilizate decât pentru a răspunde solicitărilor de ordin medical.

Confidenţialitatea

Persoana care răspunde de introducerea pe piaţă poate prezenta o cerere de confidenţialitate. Această cerere este adresată autorităţii responsabile a statului membru în care preparatul este introdus pe piaţă pentru prima oară. Această procedură previne ca divulgarea pe etichetă a identităţii chimice a unei substanţe să prezinte riscuri pentru natura confidenţială a proprietăţii sale intelectuale. Atunci când autoritatea a luat o hotărâre, aceasta o transmite persoanei care răspunde de introducerea pe piaţă.

Clauza de liberă circulaţie

Statele membre nu pot interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase care respectă dispoziţiile acestei directive.

Clauza de salvgardare

Un stat membru poate interzice provizoriu sau supune unor condiţii speciale introducerea pe piaţă a unui preparat periculos pe teritoriul său, deşi acesta corespunde dispoziţiilor acestei directive.

Statul membru informează de îndată Comisia şi celelalte state membre cu privire la adoptarea unei astfel de măsuri, motivându-şi hotărârea. Înainte de a lua o hotărâre, Comisia consultă fără întârziere statele membre.

Procedura pentru adaptarea la progresul tehnic

Modificările necesare pentru adaptarea la progresul tehnic a celor nouă anexe se adoptă de către Comisie, sprijinită de un comitet de reglementare alcătuit din reprezentanţi ai statelor membre şi prezidat de către un reprezentant al Comisiei.

Context

Această directivă se abrogă de la 1 iunie 2015 prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice şi a amestecurilor acestora.

DIRECTIVA 1999/45/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre
referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase


CONSLEG-1999L0045-20090120-RO-TXTREGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

CELEX-32008R1272-RO-TXT


"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 11-07-2014 06:07 PM de Covalciuc Bogdan.)
11-07-2014 06:01 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: HomefireNews
Postează răspuns 


Săritură forum:
Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  

Ultimele subiecte
Respect !.....și suntem ...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
17-09-2019 03:38 PM
» Mesaje: 169
» Vizualizări: 300346
S.V.S.U. Sacalaz / jud.Ti...
Ultimul mesaj a fost postat de: raoul
16-09-2019 07:52 PM
» Mesaje: 3
» Vizualizări: 2573
Sfântul Ierarh Iosif cel...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
15-09-2019 06:46 AM
» Mesaje: 15
» Vizualizări: 17655
Pompieri români cazuți ...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
14-09-2019 06:40 PM
» Mesaje: 14
» Vizualizări: 24405
Legea nr. 80/1995-Statutu...
Ultimul mesaj a fost postat de: Pompier02
14-09-2019 06:17 PM
» Mesaje: 77
» Vizualizări: 124422
Scafandri pompieri
Ultimul mesaj a fost postat de: Parvu Florin
13-09-2019 12:20 PM
» Mesaje: 65
» Vizualizări: 57506
Autospeciale pentru stins...
Ultimul mesaj a fost postat de: raoul
12-09-2019 03:16 PM
» Mesaje: 427
» Vizualizări: 398886
Asociaţia Sportivă a Po...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
11-09-2019 06:16 AM
» Mesaje: 399
» Vizualizări: 384407
MANUALUL POMPIERULUI
Ultimul mesaj a fost postat de: raoul
10-09-2019 08:46 PM
» Mesaje: 12
» Vizualizări: 24049
"Feuerwehr Deutschland"
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
10-09-2019 06:17 PM
» Mesaje: 18
» Vizualizări: 15469

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro