Acest forum foloseste cookies
Acest site foloseste cookies pentru a personaliza continutul si publicitatea, pentru a analiza traficul si pentru a oferi optiuni social media. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

pompieri


Postează răspuns 
 
Evaluarea subiectului:
  • 2 voturi - 5 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca
Autor Mesaj
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,195
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4492
Given 10936 thank(s) in 4869 post(s)

Mesaj: #1
Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca
Cum se organizeaza apararea impotriva incendiilor la locul de munca ?

Organizarea apararii impotriva incendiilor: pas cu pas !

Organizarea apararii impotriva incendiilor presupune urmatoarele activitati:
- Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
- Elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
- Elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor;
- Organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;
- Planificarea si executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
- Analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
- Elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;
- Indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevazute de actele normative in vigoare;
- Realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;
- Asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;
- Planificarea interventiei salariatilor, in caz de incendiu;
- Analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea;
- Reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de contracte/conventii;
- Asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de instruire.

Obligatiile adminstratorului sau ale conducatorului institutiei privind apararea impotriva incendiilor

Obligatiile privind apararea impotriva incendiilor difera in functie de calitatea pe care o detineti in cadrul institut iei, respectiv daca sunteti administrator sau conducator al ei, utilizator sau salariat.

Definitie: Utilizatiorul este persoana fizica sau juridica ce foloseste un bun, cu orice titlu, in interesul sau, al altuia sau in interes public.

Daca sunteti adminstrator sau conducatorul al unei institutii aveti, in principal, urmatoarele obligatii:
- Sa stabiliti, prin dispozitii scrise, responsabilitatea modului de organizare pentru apararea impotriva incendiilor in unitatea pe care o con duceti, sa le actualizati atunci când apar modificari si sa le aduceti la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate.
- Sa asigurati identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea dvs. si sa asigurati corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor.
- Sa solicitati si sa obtineti avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu prevazute de lege si sa asigurati respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora.
Atentie: In cazul anularii avizelor sau a autorizatiilor trebuie sa dispuneti imediat sistarea lucrarilor de construct ii sau oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective.
- Sa permiteti, in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezentati documentele si informatiile solicitate si sa nu ingreunati sau sa obstructionati in niciun fel efectuarea acestora.
- Sa permiteti alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatii de urgenta.
- Sa intocmiti, sa actualizati permanent si sa transmiteti inspectoratului pentru situatii de urgenta ju de tean sau al municipiului Bucuresti lista cu substantele periculoase,, cla sificate potrivit legii, utilizate in ac ti vitatea institutiei pe care o condu ceti. Lista trebuie sa cuprinda men tiuni privind proprietatile fizico-chi mice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sa na tate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metodele de interventie si prim-ajutor, substantele pen tru stingere, neutralizare sau decontaminare.
- Sa elaborati instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabiliti atributiile ce revin in acest caz salariatilor la locurile de munca.
- Sa verificati daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verificati respectarea acestor masuri.
- Sa asigurati constituirea, cu avizul inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, a serviciului de urgenta privat, precum si functionarea acestuia conform reglementarilor in vigoare sau sa incheiati contract cu un alt serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervina pentru stingerea incendiilor.
- Sa asigurati intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si sa asigurati conditiile pentru aplicarea acestora.
- Sa permiteti accesul fortelor inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti in unitatea dvs. pentru a desfasura activitati de recunoastere, instruire sau de antrenament si sa asigurati participarea la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de acesta.
- Sa asigurati utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant.
- Sa asigurati pregatirea si antrenarea serviciului de urgenta privat pentru interventie.
- Sa asigurati si sa puneti in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii dvs., precum si medicamentele pentru acordarea primului-ajutor.
- Sa stabiliti si sa transmiteti catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor dvs. regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea produselor respective.
- Sa informati de indata inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricarui incendiu, iar in termen de 3 zile lucratoare sa completati si sa trimiteti acestuia raportul de interventie.
- Sa utilizati n unitatea dvs. numai acele mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor care sunt certificate conform legii.

Obligatii generale privind apararea impotriva incendiilor

Sunteti persoana fizica sau juridica. Ştiti care sunt obligatiile dvs. legale privind apararea impotriva incendiilor?

In calitate de angajator, aveti obligatia legala ca, inainte de inceperea oricarei activitati, sa luati masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. In acest scop, trebuie sa stabiliti legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri.
SANCTIUNE
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 de lei la 6.000 de lei incalcarea obligatiilor legale referitoare la acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, potrivit art. 39, alin. (6). lit.) a din Legea 319/2006.
Apararea impotriva incendiilor, asa cum a fost reglementata prin Legea 307/2006 (M. Of. nr. 633 din 21.07.2006), constituie o activitate de interes public, national, cu caracter permanent, la care sunt obligate sa participe autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si toate persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul Romaniei.
DEFINITIE
Incendiul reprezinta arderea autointretinuta, care se desfasoara fara control in timp si spatiu, care produce pierderi de vieti omenesti si/sau pagube materiale si care necesita o interventie organizata in scopul intreruperii procesului de ardere.
Coordonarea, controlul si acordarea asistentei tehnice de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor se asigura de Ministerul Administratiei si Internelor astfel:
- la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
- la nivel local prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti.
DEFINITIE
Cauza incendiului reprezinta suma factorilor care concura la initierea incendiului, care constau, de regula, in sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum si imprejurarile determinante care au dus la izbucnirea acestuia.
Care sunt obligatiile generale privind apararea impotriva incendiilor?
Pentru a preveni si reduce riscurile de producere a incendiilor, dar si pentru a asigura interventia operativa de limitare si stingere a acestora in cazul declansarii lor:
Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte reglementarile tehnice si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul.
Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mijloc serviciile de urgenta, primarul sau politia si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.
La incheierea actelor de transmitere temporara a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile, precum si a contractelor de antrepriza, partile sunt obligate sa prevada expres in actele respective raspunderile ce le revin in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor.
Detinatorii si utilizatorii de constructii ori de instalatii, echipamente tehnologice de productie si de transport au obligatia de a conlucra cu autoritatile administratiei publice si cu organele de specialitate ale acestora in organizarea, asigurarea, pregatirea si punerea in aplicare a planurilor de interventie in caz de incendiu.
DEFINITIE
Prevenirea incendiilor reprezinta totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitatii echipelor de interventie.
In cazurile de forta majora determinate de incendii, persoanele fizice si juridice care detin, cu orice titlu, terenuri, constructii, instalatii tehnologice sau mijloace de transport au urmatoarele obligatii:
-sa permita neconditionat accesul serviciilor de urgenta si al persoanelor care acorda ajutor;
-sa permita neconditionat utilizarea apei, a materialelor si a mijloacelor proprii pentru operatiuni de salvare, de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;
-sa accepte masurile stabilite de comandantul interventiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei constructii sau a unei parti din constructie, taierea sau dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporara a activitatilor sau evacuarea din zona periclitata si sa acorde sprijin, cu forte si mijloace proprii, pentru realizarea acestor masuri.

SANCTIUNE
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 de lei la 5.000 de lei neindeplinirea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiilor ce le revin in situatii de forta majora determinate de incendii, potrivit art. 39, alin. (6). lit.) a din Legea 319/2006.

ATENTIE!
In cazul in care anuntul de incendiu s-a facut cu rea-credinta, fara motiv intemeiat, autorul raspunde contraventional sau penal, potrivit legii, si suporta cheltuielile provocate prin deplasarea fortelor de interventie.

Obligatiile legale privind apararea impotriva incendiilor

In calitate de angajator, aveti obligatia legala ca, inainte de inceperea oricarei activitati, sa luati masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. In acest scop, trebuie sa stabiliti legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri.

SANCTIUNE
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 de lei la 6.000 de lei incalcarea obligatiilor legale referitoare la acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, potrivit art. 39 alin. (6). lit. a) din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

Apararea impotriva incendiilor, asa cum a fost reglementata prin Legea nr. 307/2006 (M. Of. nr. 633 din 21.07.2006), constituie o activitate de interes public, national, cu caracter permanent, la care sunt obligate sa participe autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si toate persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul Romaniei.

DEFINITIE
Incendiul reprezinta arderea autointretinuta, care se desfasoara fara control in timp si spatiu, care produce pierderi de vieti omenesti si/sau pagube materiale si care necesita o interventie organizata in scopul intreruperii procesului de ardere.

Coordonarea, controlul si acordarea asistentei tehnice de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor se asigura de Ministerul Administratiei si Internelor astfel:

- la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
- la nivel local prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti.

DEFINITIE
Cauza incendiului reprezinta suma factorilor care concura la initierea incendiului, care constau, de regula, in sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum si imprejurarile determinante care au dus la izbucnirea acestuia.

Care sunt obligatiile generale privind apararea impotriva incendiilor?

Pentru a preveni si reduce riscurile de producere a incendiilor, dar si pentru a asigura interventia operativa de limitare si stingere a acestora in cazul declansarii lor:

- Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte reglementarile tehnice si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul.

- Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mijloc serviciile de urgenta, primarul sau politia si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.

- La incheierea actelor de transmitere temporara a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile, precum si a contractelor de antrepriza, partile sunt obligate sa prevada expres in actele respective raspunderile ce le revin in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor.

- Detinatorii si utilizatorii de constructii ori de instalatii, echipamente tehnologice de productie si de transport au obligatia de a conlucra cu autoritatile administratiei publice si cu organele de specialitate ale acestora in organizarea, asigurarea, pregatirea si punerea in aplicare a planurilor de interventie in caz de incendiu.

DEFINITIE
Prevenirea incendiilor reprezinta totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitatii echipelor de interventie.

In cazurile de forta majora determinate de incendii, persoanele fizice si juridice care detin, cu orice titlu, terenuri, constructii, instalatii tehnologice sau mijloace de transport au urmatoarele obligatii:
- sa permita neconditionat accesul serviciilor de urgenta si al persoanelor care acorda ajutor;
- sa permita neconditionat utilizarea apei, a materialelor si a mijloacelor proprii pentru operatiuni de salvare, de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;
- sa accepte masurile stabilite de comandantul interventiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei constructii sau a unei parti din constructie, taierea sau dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporara a activitatilor sau evacuarea din zona periclitata si sa acorde sprijin, cu forte si mijloace proprii, pentru realizarea acestor masuri.

SANCTIUNE
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 de lei la 5.000 de lei neindeplinirea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiilor ce le revin in situatii de forta majora determinate de incendii, potrivit art. 39, alin. (6) lit. a) din Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

Atentie!
In cazul in care anuntul de incendiu s-a facut cu rea-credinta, fara motiv intemeiat, autorul raspunde contraventional sau penal, potrivit legii, si suporta cheltuielile provocate prin deplasarea fortelor de interventie.

Obligatiile salariatilor privind apararea impotriva incendiilor

Salariatii au urmatoarele obligatii privind apararea impotriva incendiilor:

Sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor comunicate de administratorul sau conducatorul institutiei.

Sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administratorul sau conducatorul institutiei.

Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor.

Sa comunice imediat conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor.

Sa coopereze cu salariatul desemnat de administrator sau cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor.

Sa actioneze in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca.

Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.


ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR

Suport de Curs

CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII DEPREVENIRE ŞI STINGERE AINCENDIILORInstructaj PSI

Lista Doc. Necesare PSI
Documente de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor - MAPA PSI

OPIS:

Fisa obiectivului

1. Dispozitie privind reglementarea fumatului în incinta;
2. Dispozitie privind modul de gestionare a deşeurilor combustibile şi a ambalajelor specifice activităţii desfăşurate;
3. Dispozitie privind răspunderile ce revin părţilor în ceea ce priveşte asigurarea apărării împotriva incendiilor pentru cazurile de închiriere;
4. Dispozitie privind utilizarea focului deschis şi reglementarea executării
lucrărilor periculoase;
5. Dispozitie privind organizarea apărării împotriva incendiilor;
6. Dispozitie privind instruirea salariaţilor în domeniul situatiilor de urgenta;
7. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor specifice spaţiilor pentru depozitare;
8. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor la colectarea şi depozitarea deşeurilor şi ale resturilor menajere;
9. Dotarea cu instalatii si echipamente tehnice privind apararea impotriva incendiilor;
10. Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru aparate, echipamente şi utilaje electrice;
11. Evidenţa evenimentelor ce au avut loc in anul 2011;
12. Evidenţa exercitiilor de interventie efectuate in anul 2011;
13. Instrucţiuni PSI la utilizarea gazelor;
14. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor specifice încåperilor cu destinaţie administrativă;
15. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor, specifice instalaţiilor electrice de forţă şi iluminat;
16. Instrucţiuni de interventie şi de evacuare a personalului salariat, în caz de incendiu;
17. Instrucţiuni specifice PSI la lucrările cu foc deschis;
18. Măsuri de apărare împotriva incendiilor în anul 2011;
19. Obligaţiile generale ale angajaţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
20. Procedura de emitere, semnare, luare la cunostinta si pastrarea permisului de lucru cu foc;
21. Program de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii de aparare impotriva incendiilor pentru perioada...............;
22. Reguli şi măsuri speciale din domeniul apararii impotriva incendiilor care să contracareze efectele perioadelor de anotimp rece, canicular şi secetos;
23. Responsabilitaţile personalului numit în structurile de apărare împotriva incendiilor;
24. Structura organizatorică privind apărarea împotriva incendiilor;
25. Obligaţiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
26. Graficul anual de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă;
27. Tematici orientative pentru efectuarea diferitelor categorii de instructaje in domeniul apararii impotriva incendiilor şi protecţie civilă;
28. Obligaţiile Administratorului, conducătorului, utilizatorului şi salariatului
29.Limitarea propagării incendiului la construcţiile învecinate
30. Test privind verificarea anuală a salariaţilor în urma efectuării instruirii periodice în domeniul situaţiilor de urgenţă ;
31. Test asupra cunoştinţelor acumulate la instructajul introductiv general în domeniul situaţiilor de urgenţă;
32. Test asupra cunoştinţelor acumulate la instructajul la locul de muncă în domeniul situaţiilor de urgenţă;
33. Prevenirea şi măsurile de urgenţă în caz de accidente;
34. Căi de evacuare în caz de incendiu;
35. Reguli şi măsuri privind utilizarea mijloacelor de stingere a incendiilor;
36. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor specifice domeniul de activitate.


Lista documentelor PSI -SU necesare :

Decizie de numire cadru tehnic
Decizie de numire a echipei de interventie si sprijin
Decizie privind instruirea personalului
Plan de instruire testare
Tematici pentru toate tipurile de instructaj
Fise de instruire completate la zi in urma instructajelor
Registru de consemnare efectuare instructaje cu semnaturile participantilor
Instruire obligatorie a personalului de executie lunara(personal de executie a interventiei in caz de incendiu .Pentru celelalte categorii de personal se stabileste prin procedura de instruire durata la care are loc instruirea)
Test instructaj introductiv general
Testare obligatorie anuala lucratori
Testari periodice
Fisa obiectivului trimisa inspectoratului judetean
Semnalizare cu panouri avertizoare,de interdictie sau de informare conform legii
Marcare cai de acces si evacuare
Plan controale interne
Registru de rapoarte de consemnare a controalelor
Instructiuni specifice pentru situatii de urgenta pentru meserii,spatii,utilaje dupa caz
Reglementare fumat
Reglementare temperaturi extreme
Reglementare cai de acces si evacuare
Reglementare substante inflamabile
Reglementare lucru cu foc deschis
Permise de lucru cu foc arhivate
Registru de consemnare a permiselor de lucru cu foc
Plan de actiune in caz de incendiu
Decizii stabilire responsabilitati in caz de incendiu
Dovada instruire plan de actiune in caz de incendiu
Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca elaborate si afisate la locul de munca
Plan de evacuare acelasi cu cel de la SSM
Lista mijloace de stingere a incendiilor
Registru de control alsistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare,alertare ,limitare stingere a incendiilor
Verificarea anuala a instinctoarelor
Scenariu siguranta la foc(copie)
Procedura tratare deseuri
Documente si materiale de instruire

LINK Legislaţie cu privire la domeniul situaţiilor de urgenţă

LINK Prevenirea situatiilor de urgenta

LINK Plan evacuare - Schita de interventie

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 17-01-2015 08:45 PM de Covalciuc Bogdan.)
21-05-2012 11:23 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Vasile Mutu , HomefireNews
Nicol Offline
Utilizator nou
*

Mesaje: 1
Alăturat: Oct 2012
Locatie:
Thanks: 0
Given 0 thank(s) in 0 post(s)

Mesaj: #2
RE: Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca
Niste inormatii EXTREM de pretioase. Multumim! Imi puteti oferi, va rog, informatii, cum as putea descarca anexele (daca nu am cont pe SCRIBD)? Mentionez ca sunt cadru psi intr-o scoala din mediul rural. Mi le puteti trimite pe email, va rog?
08-10-2012 11:48 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
Postează răspuns 


Săritură forum:
Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  

Publicitate
eMag

Ultimele subiecte
I.S.U. "Dobrogea" al Jude...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Astăzi 02:36 PM
» Mesaje: 948
» Vizualizări: 536807
Testare psihologica Subof...
Ultimul mesaj a fost postat de: JJAACCKK
19-05-2018 09:40 PM
» Mesaje: 3
» Vizualizări: 147
Cum arată o statie de po...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
19-05-2018 08:20 PM
» Mesaje: 6
» Vizualizări: 6672
Autospeciale ROMPRIM
Ultimul mesaj a fost postat de: romprim
18-05-2018 12:17 PM
» Mesaje: 84
» Vizualizări: 64483
I.S.U. "Nicolae Iorga" ...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
18-05-2018 06:00 AM
» Mesaje: 288
» Vizualizări: 159360
I.S.U. "Neron Lupascu" al...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
18-05-2018 05:34 AM
» Mesaje: 95
» Vizualizări: 64345
Autospeciale noi - Autosp...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
16-05-2018 04:37 AM
» Mesaje: 715
» Vizualizări: 714130
Eghileti vanzare
Ultimul mesaj a fost postat de: eghiletibucuresti
15-05-2018 11:33 PM
» Mesaje: 3
» Vizualizări: 2346
S.V.S.U. Borlesti / jud.N...
Ultimul mesaj a fost postat de: svsuborlesti
15-05-2018 03:51 PM
» Mesaje: 10
» Vizualizări: 3221
Oameni care salvează vi...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
14-05-2018 06:19 PM
» Mesaje: 212
» Vizualizări: 180347

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro