Acest forum foloseste cookies
Acest site foloseste cookies pentru a personaliza continutul si publicitatea, pentru a analiza traficul si pentru a oferi optiuni social media. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

pompieri


Chestionar: Pro sau contra proiectului legii pensiilor ?
Pro
Contra
[Arată rezultate]
Notă: Acesta este un chestionar public, alţi utilizatori vor putea vedea ce aţi votat.
Postează răspuns 
 
Evaluarea subiectului:
  • 7 voturi - 3.86 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pensii militare
Autor Mesaj
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,799
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4817
Given 11832 thank(s) in 5386 post(s)

Mesaj: #101
RE: Pensii militare
Punctul de pensie a fost majorat cu 5,25% de la 1 ianuarie 2017. Decizia se aplică şi pensiilor militare de stat

In cursul lunii ianuarie 2017 pensiile militare în plată, calculate sau nerecalculate, au fost indexate cu 5,25% și majorate cu suma rezultată din creșterea deducerii fiscale de la 1050 lei la 1100 lei.

Pensii fără CASS de la 01 02 2017. Pensii impozitate cu 16% după deducerea sumei de 2000 lei


Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 12 ianuarie a.c., decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 12 ianuarie 2017

Citat:
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 100
Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei."

2. La articolul 101, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) In cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii, sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, impozitul se calculeaza separat fata de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul retinut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabileste prin deducerea din suma totala a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, datorata, dupa caz, potrivit legii in vigoare in perioada careia ii sunt aferente si a sumei neimpozabile lunare, stabilita potrivit legislatiei in vigoare la data platii. Impozitul se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii veniturilor respective. Impozitul astfel retinut se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile."

3. La articolul 132, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si asimilate salariilor, din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, din arendare, precum si a persoanelor juridice care au obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului datorat de persoana fizica potrivit art. 125 alin. (8) si (9), care au obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit."


4. La articolul 153 alineatul (1), litera e) se abroga.

5. La articolul 153, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a)-d), care detin o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei, si fac dovada valabilitatii asigurarii, in conformitate cu procedura stabilita prin ordin comun al presedintelui A.N.A.F. si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate."

6. Denumirea marginala a articolului 160 si alineatul (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice cu venituri din pensii si de catre cele care primesc indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale - Art. 160
(1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta venitul lunar din pensii. Contributia se suporta de la bugetul de stat."

7. La articolul 168, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din pensii provenite dintr-un alt stat se realizeaza de catre organul fiscal competent in baza declaratiei specifice prevazute la art. 130 alin. (4) sau a declaratiei privind venitul estimat prevazute la art. 120, dupa caz, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte."

8. La articolul 168, dupa alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (9^1)-(9^3), cu urmatorul cuprins:
"(9^1) Informatiile privind cuantumul contributiei de asigurari sociale de sanatate calculata conform alin. (9) se comunica de catre A.N.A.F. Ministerului Sanatatii, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului data in temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9^2) Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii si casele sectoriale de pensii, precum si entitatile care platesc venituri din pensii, prevazute la art. 153 alin. (1) lit. k), calculeaza si comunica Ministerului Sanatatii, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului data in temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile privind cuantumul contributiei de asigurari sociale de sanatate aferente veniturilor din pensii pentru care contributia de asigurari sociale de sanatate se suporta de la bugetul de stat.
(9^3) In vederea inregistrarii in Registrul unic de evidenta al asiguratilor, A.N.A.F., Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii si casele sectoriale de pensii si entitatile care platesc venituri din pensii, prevazute la art. 153 alin. (1) lit. k), transmit Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in format electronic, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului data in temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, listele persoanelor fizice care realizeaza venituri din pensii pentru care contributia de asigurari sociale de sanatate se suporta de la bugetul de stat."

9. La articolul 169, alineatele (1) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 169
(1) Urmatoarele categorii de persoane sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1):
a) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate acestora;
b) institutiile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. g) � i) si l) - o);
c) Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii si casele sectoriale de pensii, pentru persoanele preluate in plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale;
d) persoanele care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.
..........
(6) Pentru transformarea in lei a sumelor obtinute in valuta, reprezentand venituri din pensii realizate de persoanele fizice prevazute la alin. (5), se utilizeaza cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta depunerii declaratiei privind venitul estimat."

10. La articolul 169, alineatele (7) - (10) se abroga.

Art. II
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 222 alineatul (3), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. e), calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza de la data la care contributia la fond nu se mai suporta potrivit art. 269 alin. (1) lit. b)."

2. La articolul 222, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Stabilirea obligatiilor la fond in cazul pensionarilor sistemului public de pensii care nu mai au domiciliul in Romania si care isi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat apartinand SEE sau al Confederatiei Elvetiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala - maternitate, se stabileste prin ordin comun al presedintelui CNAS si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice."

3. La articolul 224 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) persoanele fizice cu venituri lunare din pensii;"

4. La articolul 266, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru persoanele fizice cu venituri lunare din pensii, contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate se datoreaza si se calculeaza potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

5. La articolul 268, alineatele (2) - (4) se abroga.

6. La articolul 269 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 224 alin. (2) lit. g), prin bugetul Ministerului Sanatatii in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului."

7. La articolul 277, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Casele de asigurari gestioneaza bugetul fondului aprobat, cu respectarea prevederilor prezentei legi, asigurand functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local, si pot derula si dezvolta si activitati pentru valorizarea fondurilor gestionate."

Art. III
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile prevazute in prezenta lege se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 13-01-2017 11:48 AM de Covalciuc Bogdan.)
13-01-2017 11:36 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: HomefireNews
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,799
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4817
Given 11832 thank(s) in 5386 post(s)

Mesaj: #102
RE: Pensii militare
Lovitură sub centură a Guvernului Grindeanu la adresa pensiilor recalculate ale militarilor! Și alte daune ale aceluiași guvern la adresa armatei!

Citat:1]. Guvernul amână restituirea diferențelor către pensionarii militari! Lovitura este dată prin prevederile PROIECTULUI DE lege PRIVIND BUGETUL DE STAT PE anul 2017 ! Proiectul se afla cică in dezbatere publică pe SITE-UL MINISTERULUI DE FINANTE (de parcă nu cunoaștem că în România numita dezbatere publică este doar o formalitate, realitățile demonstrând ca niciun guvern și niciun parlament nu ține cont de opiniile exprimate ale populației pe marginea actelor normative emise). Proiectul este ACESTA , iar articolul care afectează în mod direct pensiile recalculate ale militarilor are nr. 66! Pe care il redam integral mai jos!

"Art. 66. - Eventualele sumele cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor potrivit art. 109 alin. (1) și art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare destat, cu modificările și completările ulterioare, ce reprezintă diferențe de pensie de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, și până lapunerea în plată a pensiilor recalculate, se acordă în trimestrul IV 2017".

Vă readucem aminte că în cazul pensiilor deja recalculate până în prezent (cca. 1/3 la M.Ap.N. - alte ministere neoferind nicio statistica), sumele cuvenite care au reprezentat diferente de pensie, au fost achitate in aceeasi luna sau maxim in luna urmatoare emiterii catre militarii in rezerva/retragere, a deciziilor de recalculate a pensiilor! De acum incolo, daca proiectul de lege va fi adoptat cu tot acest articol cu nr. 66, situatia se va schimba radical, cu premisa ca intre timp guvernul sa emita un alt normativ care sa prelungeasca termenul de la trimestrul IV al anului 2017, către Sf. Așteaptă!

2]. Guvernul Grindeanu continuă politica îndreptată contra drepturilor militarilor în activitate, prin prelungirea efectelor O.U.G. nr. 57/2015 a fostului guvern Cioloș. Dovada este tot pe site-ul Ministerului de Finanțe unde regăsim (cică tot în dezbatere), proiectul ordonanței continuatoare. Textul este acesta! Efectele directe asupra drepturilor militarilor in activitate:

- noii coeficienti de salarizare pt. armata nu se aplica nici in acest an, desi au trecut 7 ani de la adoptarea Legii nr. 284/2010 a salarizării unitare! Acest element influenteaza in mod direct si pensiile militarilor, care nu pot fi actualizate fara a fi majorati mai intai coeficientii de salarizare ai militarilor in activitate!

- nici in acest an nu se acorda militarilor ajutoarele la trecerea in rezerva cf. aceleiasi Legi nr. 284/2010 a salarizării unitare, desi legea este in vigoae de 7 ani!

- noua ordonanta a Guvernului Grindeanu continuă sfidarea nu doar a militarilor, ci si a cetătenilor in general, precum si a justitiei, tergiversand cu 5 ani termenul de restituire de catre stat a unor sume catre cetatenii care si-au castigat diverse drepturi banesti in justitie!

3]. Fapt divers! In paralel, Guvernul Grindeanu majorează substantial drepturile de salarizare si de pensionare ale altor categorii de cetateni! Dovada - in OUG nr. 2/2017. Art. 1 - salarii majorate, Art. 2 - pensii majorate! Nu si armatei, institutie care ramane veșnic de căruță!
SURSA : http://r-26500.blogspot.ro

green6

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
02-02-2017 07:09 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: HomefireNews
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,799
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4817
Given 11832 thank(s) in 5386 post(s)

Mesaj: #103
RE: Pensii militare
Președintele României a promulgat Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pentru anul 2017! Cu tot cu Art. 67 inițiat de Guvernul României și adoptat cu 2 mâini de parlamentarii PSD & ALDE, articol care iși bate joc de zeci de mii de militari în rezervă/retragere!
Publicat : de R-26500 la 17.02.2017 22:16 http://r-26500.blogspot.ro

Citat:Este oficial! Președintele României a promulgat Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pentru anul 2017! Cu tot cu Art. 67 inițiat de Guvernul României și adoptat cu 2 mâini de parlamentarii PSD & ALDE, articol care iși bate joc de zeci de mii de militari în rezervă/retragere!
Aceasta fiind încă o dovadă a faptului ca în privința militarilor nu există spectru politic prietenos, ci doar un closet politic îndreptat în unaninimitate contra armatei!

Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 este aceasta! Art. 67 are următorul conținut: "Art. 67. Eventualele sume cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor potrivit art. 109 alin. (1) şi art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, ce reprezintă diferenţe de pensie de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi până la punerea în plată a pensiilor recalculate, se acordă în trimestrul IV 2017".

Care sunt implicațiile? Până la acest moment, au fost recalculate cca. 40% dintre pensiile militare (din M.Ap.N., celelalte ministere/similare neoferind nicio statistica). Urmare a procesului de recalculare, parte dintre pensii au fost majorate. Pensionarii în cauză beneficiind în afară de majorarea punctuală a pensiei operată începând cu luna emiterii deciziei de recalculare, și de achitarea diferențelor pentru perioada 01.01.2016 - data emiterii deciziei de recalculare. Diferențele find achitate în aceeași lună cu emiterea deciziei de recalculare.

Începând însă de la acest moment, urmare a prevederilor Art. 67 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, situația se va schimba radical. Mai exact, și pe viitor vor fi recalculate pensiile, și pe viitor vor fi majorate pensiile! Problema de fond fiind aceea că de exemplu, dacă mâine un rezervist primește o decizie de recalculare din care rezultă o pensie majorată, tot de mâine îi va fi pusă în plată pensia recalculată majorată, însă diferențele pentru perioada 01.01.2016 - data emiterii deciziei de recalculare (presupunând că data emiterii deciziei de recalculare ar fi mâine), nu îi vor fi achitate tot mâine ca până acum, ci în trimestrul IV al anului curent. Teoretic, deoarece practica legislativă a ultimilor 7 ani indiferent de guvernare, ne-a demonstrat clar că după prima tergiversare a achitării unor drepturi cuvenite cetățenilor, urmează și a 2-a tergiversare și a 3-a și a 7-a, astfel încât cetățenii beneficiari să nu mai beneficieze în realitate niciodată de drepturile cuvenite, stabilite prin diverse legi!

De reținut! Situația menționată se răsfrânge inclusiv asupra acelor militari in rezerva/retragere pensionați până în anul 2011, cărora în urma procesului de recalculare ar trebui să le fie majorate pensiile urmare a actualizării grupelor de muncă, în baza Art. 11 (3) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat! Fiind evident că majorările rezultate din actualizarea grupelor de muncă, vor fi achitate tot în trimestrul IV al anului 2017!

În consecință, urmare a efectelor Art. 67 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, iau naștere 2 categorii de pensionari militari. O primă categorie - cea cu drepturile de pensie achitate la zi pentru perioada 01.01.2016 - data emiterii deciziei de recalculare, formată din personalul căre a avut norocul să îi fie fie recalculate pensiile până la data intrării în vigoare a Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 și căruia i-au fost deja achitate restanțele rezultate din recalculare. A 2-a categorie este formată din personalul ghinionist căruia urmează a-i fi recalculate pensiile după data intrării în vigoare a Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 și caruia urmează a nu îi fi achitate drepturile de pensie în volum complet (diferențele rezultate din majorare) cuvenite pentru perioada 01.01.2016 - data emiterii deciziei de recalculare, decât numai în trimestrul 4 al anului 2017. Art. 67 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 instituind și oficializând astfel, restanțe la plata pensiilor militare! Precum și un tratament vădit discriminatoriu între pensionarii militari!

Vă mai readucem aminte că Art. 67 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 a fost introdus în proiectul de lege chiar de actualul guvern bun (bun doar în mintea încețoșată a multor militari în rezervă/în retragere) al României! Dovada este aici, articolul avand in proiectul initiat de guvern, nr. 66! Cât privește pozitia parlamentarilor care au adoptat legea cu tot cu Art. 67 (au schimbat doar numerotarea, astfel incat Art. 66 din proiectul de lege, a devenit Art. 67) niciunul nu a avut nimic contra să fie loviți militarii în rezervă/retragere! Parlamentarii buni ai PSD & ALDE (buni tot doar în mintea încețoșată a acelorași multi militari în rezervă/în retragere), votând chiar cu unanimitate noua pălitură contra armatei! Iar președintele Iohannis cel rău, nu a putut rezista la ceea ce au inițiat și adoptat mitomanii de la PSD & ALDE, astfel încât a promulgat Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 cu tot cu Art. 67, îndeplinind astfel dorințele Guvernului Grindeanu și a fățarnicilor PSD & ALDE din Parlament - cu toții acționând fără scrupule contra intereselor armatei!

În aceste condiții, poate este suficient de clar tuturor militarilor în rezervă/retragere, că fufele politice indiferent de apartenența lor, nu au nimic de-a face cu bunul simț! Urmând ca pe viitor și noi să fim nevoiți să uzităm de alte metode pentru a ne fi respectate drepturile, altfel fufele politice ne vor înfunda și mai mult!


ARMATA A RECEPȚIONAT 4 LOVITURI SUB CENTURĂ, ÎN MAI PUȚIN DE 2 LUNI

În ceea ce privește acei extrem de mulți militari în rezervă/retragere care au voalul pe ochi, readucem aminte că până la acest moment, actuala guvernare a marcat în mai puțin de 2 luni, 4 lovituri contra armatei! Acestea sunt:

1]. Lovitura nr. 1 prin Art. 67 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 despre care am făcut deja referiri.

2]. Lovitura nr. 2 prin Art. 1 (3) din O.U.G.nr 9/2017 (a se vedea Art. 1/3 - a se vedea aici). Ce face acest articol? Nu face decat sa consfinteasca ceea ce au legiferat alte 7 ordonante anuale emise continuu de la Guvernul Boc, la Guvernul Cioloș, nefăcând excepție nici Guvernul Ponta! Astfel, O.U.G.nr 9/2017:
- nu aplica coeficientii de salarizare pt. armata prevazuti de Legea nr. 284/2010 a salarizarii unitare (lucru care influenteaza negativ si pensiile militare, intrucat NU poate exista actualizare a acestora in absenta majorarii soldelor militarilor activi);
- nu acorda ajutoarelor pt. militari la trecerea in rezerva asa cum sunt prevazute de Legea nr. 284/2010 a salarizarii unitare;
- tergiverseaza cu 5 ani de la data emiterii hotararii judecaresti definitive, restituirea sumelor de catre stat, obtinute de cetateni - printre care si militari, in instante.

Ca atare, din acest punct de vedere nu există nicio diferență între guvernări, toate aplicând ad-literram loviturile contra armatei, inițiate în 2011 de guvernul Boc!

3]. Lovitura nr. 3. Nu este finalizată, fiind încă în derulare! Este legată de faimosul Art. 40 din OUG 57/2015 a guvernului Ciolos. Produce efecte de 14 luni, principalul efect fiind al diminuarii procentelor de initiere a calcului pensiilor militare fata de cele stabilite initial de L. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Ordonanta a fost aruncata in parlament pentru aprobare. Senatul (cu majoritate PSD/ALDE si inainte de alegeri, nu doar acum) a ametit Art. 40 din OUG 57/2015 de asa natura, incat deși a schimbat oarecum interfața, rezultatul final a rămas tot cum a stabilit Ciolos - pensiile rezultate fiind tot diminuate. Decizia finala asupra Art. 40 din OUG 57/2015 va fi luata insa de Camera Deputatilor, nu se stie cand! Luna viitoare se implineste un an de cand OUG 57/2015 zace la Camera Deputatior. Traseul legislativ poate fi urmarit aici! Previziuni? Așchia nu sare departe de trunchi, așa că dacă senatorii PSD & ALDE au fost de acord cu diminuarea procentelor de initiere a calcului pensiilor militare, este evident cam ce vor legifera până la urmă și frații lor de sânge de partid din Camera Deputatilor!

4]. Lovitura nr. 4. Prin diverse acte normative ale actualei guvernari, au fost majorate substantial (20-50%) salariile la alte categorii de cetățeni, nu si armatei. De exemplu, in administratie, in invatamant, personalului de scena, in sistemul sanitar! La armata ... pauză!

In consecinta, scorul concret la acest moment intre actuala guvernare versus armata, este de 4-0! Cu posibilitate de majorare a acestui scor tot de catre actuala guvernare!

Am adus in discutie aceste elemente concrete, urmare a faptului ca unii interlocutori, dar si gramezi de militari in rezerva/retragere din diverse medii, par sa fi ajuns atat de orbiti politic, incat nu mai vad bine nici terenul, nici golurile incasate succesiv si in timp record, de Armata României!

Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 http://lege5.ro/Gratuit/ge2tanbwgeya/leg...-anul-2017

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat http://lege5.ro/Gratuit/g4ztmmzqgi/legea...re-de-stat

Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative http://lege5.ro/Gratuit/ge2donbqgqzq/ord...-normative

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
20-02-2017 06:59 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: HomefireNews
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,799
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4817
Given 11832 thank(s) in 5386 post(s)

Mesaj: #104
RE: Pensii militare
Cei făra decizii de recalculare primite (înca)...pintre care sunt si eu.... să stiti la ce să vă așteptați.

[Imagine: screenshot_38.png]

- Proiect - LEGEA bugetului de stat pe anul 2017 http://discutii.mfinante.ro

Când minciuna se adună pe un munte de rahat ....social-democrat up

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
02-03-2017 09:12 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: HomefireNews
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,799
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4817
Given 11832 thank(s) in 5386 post(s)

Mesaj: #105
RE: Pensii militare
LOVITURĂ GREA PENTRU PENSIONARII MILITARI. Guvernul loveşte în pensiile militare. Legea care le taie veniturile... nocomment
Citat:Guvernul măreşte salariile militarilor români, dar loveşte în militarii aflaţi la pensie, refuzând să actualizeze pensiile acestora potrivit art. 60 alin. 1 din Legea 223/2015. Articolul cu pricina prevede: „Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional și/sau solda de funcție/salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special”.

Mai exact, Guvernul a iniţiat o propunere legislativă privind suspendarea pe parcursul aplicării legii (2017 - 2022), a actualizării în funcţie de majorarea soldelor/salariilor, a pensiilor militare de stat, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

Aceasta reprezintă o nouă şi profundă desconsiderare a corpului rezerviştilor militari din partea clasei politice, acţiune ce se înscrie în şirul loviturilor aplicate de guvernările anterioare. La iniţiativa Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă din România şi ROMIL, conducerile a 33 structuri asociative ale cadrelor militare în rezervă şi retragere din domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, reunite în cadrul Forumului de colaborare, au adresat o scrisoare de protest liderilor parlamentari şi guvernamentali.

„În conţinutul scrisorii s-a criticat suspendarea unui drept esenţial, dreptul ce dă conţinut noţiunii de pensie militară de serviciu şi calităţii de militar în rezervă, care se află în intercondiţionare cu militarul activ, suspendare ce echivalează practic cu restrângerea exerciţiului unui drept, în situaţia în care speţa nu este incidentă în nici unul din motivele stipulate la art. 53 din Constituţia României. De asemenea, s-au reiterat efectele negative pe care un astfel de demers îl are asupra moralului şi calităţii vieţii rezerviştilor militari, dar şi asupra militarilor activi cărora li se prezintă perspectiva de a fi trataţi cu aceiaşi indiferenţă după ce ani în şir au servit naţiunea cu credinţă şi profesionalism”, spun reprezentanţii Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă.

Protestul menţionat a fost transmis: preşedinţilor celor două camere ale Parlamentului; prim-ministrului Guvernului României; miniştrilor muncii şi protecţiei sociale, apărării naţionale, afacerilor interne şi justiţiei; preşedinţilor comisiilor de apărare, muncă, buget şi juridică din cele două camere; liderilor tuturor grupurilor parlamentare din Senat şi Camera Deputaţilor, directorilor SRI, SIE, SPP şi STS.

Au semnat scrisoarea de protest preşedinţii următoarelor structuri asociative (în ordinea din document): Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Federaţia Militarilor din România, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din MAI, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din SRI, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din SIE, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din SPP, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din STS, Asociaţia Diplomaţilor Militari în Rezervă şi Retragere «Alexandru Ioan Cuza», Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Armele Transmisiuni, Informatică şi Război Electronic, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu «General Constantin N. Hârjeu», Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă a MAI, ROMIL, Asociaţia Militarilor Participanţi în Teatrele de Operaţii, Liga Navală Română – filiala Bucureşti, Federaţia Sindicatelor Naţionale a Poliţiştilor şi Personalului Contractual, Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România, Asociaţia Română de Propagandă şi Istorie Aeronautică, Asociaţia Naţională Democratică de Luptă Împotriva Corupţiei, Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari, Asociaţia Naţională a Paraşutiştilor din România, Asociaţia de Sprijin a Personalului Militar Disponibilizat, Asociaţia «ASCOL CLUB», Fundaţia Mass Communication Power –MCO şi Asociaţia Naţională a Pensionarilor din România.

Şi-au exprimat acordul şi sunt solidari cu forma şi conţinutul scrisorii Clubul Amiralilor, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere «General Roland Pârlogeanu» - Medgidia, Asociaţia Aviatorilor Militari în Rezervă, Asociaţia Cercetaşilor Militari în Rezervă şi în Retragere, Asociaţia Cadrelor Militare Femei în Rezervă şi în Retragere «Sublocotenent Ecaterina Teodoroiu», Liga Ofiţerilor de Marină Militară, Clubul Paraşutiştilor – Caracal, Liga Maiştrilor Militari de Marină şi Liga Militarilor Profesionişti.
SURSA : http://www.cugetliber.ro

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
08-05-2017 06:08 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: HomefireNews
Lion Offline
Membru senior
****

Mesaje: 510
Alăturat: Dec 2010
Locatie:
Thanks: 328
Given 374 thank(s) in 159 post(s)

Mesaj: #106
RE: Pensii militare
Vad ca IGSU are doar un singur pensionar, din postari cel putin asa inteleg eushock
Big GrinTongueTongue

[Imagine: 2nbbrtd.jpg]
09-05-2017 11:29 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Covalciuc Bogdan , HomefireNews
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,799
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4817
Given 11832 thank(s) in 5386 post(s)

Mesaj: #107
RE: Pensii militare
Toata lumea este "multumita" ... AngelTongueTongue

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
09-05-2017 01:47 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: HomefireNews
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,799
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4817
Given 11832 thank(s) in 5386 post(s)

Mesaj: #108
RE: Pensii militare
SCAD SAU NU PENSIILE MILITARILOR?

Ministrul Apărării: "Trebuie păstrat acelaşi algoritm de calcul. Media pensiei în sistemul militar este undeva la 3.000 lei"

Citat:Ministrul Apărării, Adrian Ţuţuianu, a precizat, că valul de pensionări din Armată are la bază faptul că foarte mulţi militari au auzit că se poate schimba baza de calcul şi că ar putea să ia pensii mai mici, el dând, însă, asigurări că algoritmul va fi menţinut, iar pensiile nu vor scădea.

„În situaţia modificării actualei legi a pensiilor militare, suntem de părere că trebuie păstrat acelaşi algoritm de calcul al pensiilor. Lucrul acesta este convenit şi cu prim-ministrul, Mihai Tudose, este convenit şi cu doamna Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii, convenit şi la nivel politic cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea”, a spus Ţuţuianu.

„Considerăm că valoarea pensiei nu trebuie să depăşească 100% din baza de calcul şi nu vom afecta în niciun fel pensiile aflate în plată, acestea rămânând la valoarea actuală”, a subliniat ministrul Apărării.

Solicitat să precizeze de ce există acest val de pensionări în Armată, Ţuţuianu a răspuns: „Oamenii au auzit diverse discuţii în spaţiul public despre sistemul pensiilor militare de stat, foarte mulţi au auzit că se poate schimba baza de calcul şi că ar putea să ia pensii mai mici”.

„Am simţit nevoia să venim şi să spunem că algoritmul de calcul se va păstra. Media pensiei în sistemul militar este undeva la 3.000 lei. Sunt nişte pensii mari în sistemul militar, cele mai mari sunt la magistraţii militari, care sunt pe acelaşi nivel cu ale magistraţilor din sistemul ÎCCJ”, a subliniat Ţuţuianu.

El a arătat că speră ca acest val de pensionări să nu se menţină.

Noi sperăm ca oamenii să rămână pe loc, pentru că sunt oameni la 47, 48 de ani, 50 de ani, în deplina capacitate tehnică, profesională şi extrem de utili pentru centrele de comandă ale Armatei Române”, a mai spus Ţuţuianu.


„Este nevoie să dăm un semnal corect către cei din sistemul militar, pentru că foarte mulţi stau în aşteptare să vadă cum se modifică cadrul legislativ şi dacă pleacă sau nu din sistem. Pensiile militare sunt plătite din bugetul MApN ( NA: si MAI ), nu din cel al asigurărilor sociale, aşa cum este în toate statele NATO şi UE”, a spus ministrul Apărării.
SURSA : http://www.cugetliber.ro

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
29-07-2017 01:09 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: HomefireNews
HomefireNews Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 5,654
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 5001
Given 3236 thank(s) in 1957 post(s)

Mesaj: #109
RE: Pensii militare
EXCLUSIV hotnews.ro

Guvernul pregateste in secret un OUG care modifica Legea pensiilor speciale pentru politisti, militari si servicii secrete

Citat:Guvernul pregateste sa adopte saptamana viitoare un OUG prin care modifica Legea pensiilor speciale pentru politie, armata si servicii secrete, au declarat pentru HotNews mai multe surse guvernamentale.

Potrivit acestora, proiectul de ordonanta este pregatit in mare secret de ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, impreuna cu un grup restrans din care face parte si secretarul de stat din Ministerul Justitiei Mariana Mot. Initiatorul proiectului de OUG ar urma sa fie, insa, Ministerul de Finante.

Potrivit surselor Hotnews, acesta ar fi motivul real pentru care Liviu Dragnea a anuntat convocarea sesiunii extraordinare a Parlamentului pentru miercuri.

Prin acest proiect de OUG se schimba radical modul de calcul al pensiilor speciale, astfel incat politistii, militarii si ofiterii din serviciile secrete care se vor pensiona in baza noilor reguli vor avea o pensie mult mai mica decat daca s-ar pensiona in baza legii in vigoare.

Zvonurile ca Guvernul ar urma sa schimbe Legea pensiilor speciale au determinat deja plecari masive din sistem in ultimele saptamani. Vezi detalii in articolul publicat de Cristian PantaziProblema majora in sistemul de securitate: Pensionari pe banda rulanta in armata, politie si servicii secrete de frica schimbarii legii pensiilor militare.


Potrivit surselor HotNews.ro, modificarea iminenta a Legii pensiilor speciale a determinat si plecarea de la sefia Serviciului de Telecomunicatii Speciale a generalului Marcel Opris,care s-a pensionat la cerere, potrivit unui decret semnat miercuri de presedintele Klaus Iohannis.

Si liderul Sindicatului Politistilor, Dumitru Goarna, a anuntat ca Guvernul pregateste sa schimbe regulile pensionarii pentru politisti.

Potrivit surselor Hotnews.ro, exista la acest moment tensiuni majore in sistem, atat in armata, cat si in politie si servicii secrete. Toti acestia sunt nemultumiti, evident, de perspectiva de a pierde bani la pensionare.

Unii interpreteaza gestul Guvernului si ca o sanctiune, insa realitatea este ca Guvernul se confrunta cu o nevoie acuta de bani la buget, iar pensiile speciale sunt foarte mari.

Nu este clar la acest moment daca premierul Mihai Tudose va accepta proiectul in varianta Ministerului Muncii.

Potrivit informatiilor Hotnews, magistratii nu vor fi inclusi in acest proiect de OUG, insa nu este exclus ca, dupa adoptarea OUG-ului care va taia pensiile speciale pentru militari, guvernul PSD sa treaca la taierea pensiilor speciale a judecatorilor si procurorilor, avand in vedere ca ar ramane singura categorie profesionala cu conditii diferite de pensionare fata de celelalte.

Potrivit surselor HotNews, modificarea Legii pensiilor speciale ar urma sa figureze pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Superior de Aparare a Tarii (CSAT), programata pentru marti.

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat in repetate randuri ca e nevoie de o regandire a pensiilor pentru politie, armata si servicii speciale, date fiind cuantumurile mult mai mari decat cele ale pensiilor obisnuite. Si Liviu Dragnea, presedintele PSD, a vorbit despre pensiile speciale in ultimele luni.

Premierul Mihai Tudose a declarat vineri "ca nu se va intampla asa ceva", iar "ministrul Tutuianu a gasit o formula prin care acest sistem sa ramana in vigoare, indiferent de ceea ce se intampla cu legea pensiilor".


Postare pe pagina facebook snppc.ro

Citat:Recomand tuturor polițiștilor care îndeplinesc condițiile de pensionare conform legii 223/2015 să depună rapoartele de deschidere și stabilire a dreptului la pensie cel târziu cu data de 31 iulie 2017.
”Pe surse”, prin OUG, în ședința de guvern din săptămâna viitoare, vor modifica legea pensiilor militare de stat, începând cu data de 1 august 2017. Va fi majorată vârsta concomitent cu micșorarea cuantumului pensiei.
Fac precizarea că polițiștii și personalul civil din MAI sunt singurii angajați din sistemul public cărora nu li s-au majorat salariile din 2008.
Trag concluzia că această putere politică acționează în logica: ”Dacă nu le-am majorat salariile, să le tăiem măcar pensiile”!
Președinte FSNPPC, Dumitru Coarnă

Ce sa intelegi ...Guvernul si MApN spun ca nu se modifica ....sindicatul politistilor spune ca se modifica ...green6

"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
30-07-2017 07:26 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,799
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4817
Given 11832 thank(s) in 5386 post(s)

Mesaj: #110
RE: Pensii militare
[Imagine: 20431591_1687207761309099_4891766309153913306_n.jpg]

Despre pensia militară ...
Pentru toată lumea : Eu, militar in rezervă, NU AM PENSIE SPECIALA ....AM PENSIE DE SERVICIU !
Eu ( militar in rezervă ), nu iau pensie SPECIALĂ ...iau pensie de SERVICIU .Am dreptul la pensie de SERVICIU după ce am îndeplinit cumulativ următoarele condiții :
- am împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă;
- am o vechime efectivă de cel puţin 25 de ani de vechimea în serviciul militar .
Citae din legea pensiilor militare ...
” Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de poliţist, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor, în care nu se includ:
a)diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer;
b)compensaţiile lunare pentru chirie;
c)valoarea financiară a normelor de hrană şi alocaţiile valorice de hrană;
d)contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament;
e)primele şi premiile, cu excepţia primelor de clasificare, de specializare şi de ambarcare pe timpul cât navele se află în baza permanentă;
f)indemnizaţiile de instalare şi de mutare, precum şi sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
g)contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă;
h)plăţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie; (…)
Cuantumul pensiei MELE de serviciu a fost determinată în procente din baza de calcul, astfel:
Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
a) .... vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
b...)pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28.
– Art. 30 „Pensia stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28”
Extras din Legea cadrelor militare nr. 80/1995
Art. 11. alin (3) din „Pensionarii militari decoraţi cu ordinul „Semnul Onorific” clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.”
Pentru trepădușii ROȘII și nu numai : Pensiile militare sunt plătite din bugetul Ministerului Apărării Naţionale şi din bugetul Ministerului Afacerilor Interne ...prin casele sectoriale de pensii .... NU din bugetul asigurărilor sociale.
Eu, NU sunt ASISTAT SOCIAL ....eu, sunt MILITAR în rezervă ...care am avut în cei 25 ani de activitate în slujba României ( cu jurămant depus cu mâna pe drapel ) interdicții și limitări de drepturi și libertăți constituționale și fundamentale impuse ( și asumate ) ... AM pensie DE SERVICIU ..NU pensie SPECIALA !

O zi buna să aveți ! grandpa

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
31-07-2017 06:44 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
Postează răspuns 


Săritură forum:
Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  

Ultimele subiecte
Raed Arafat
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
Ieri 07:29 PM
» Mesaje: 324
» Vizualizări: 342030
Mănuși protecție pompi...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 06:52 PM
» Mesaje: 3
» Vizualizări: 2298
I.S.U. "Dobrogea" al Jude...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
24-01-2020 05:18 PM
» Mesaje: 972
» Vizualizări: 611367
I.S.U. "Petrodava" al Jud...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
24-01-2020 04:51 PM
» Mesaje: 87
» Vizualizări: 83730
Costum de protecție - Po...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
23-01-2020 09:07 PM
» Mesaje: 32
» Vizualizări: 28793
I.S.U. "Podul Inalt" al J...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
23-01-2020 07:29 PM
» Mesaje: 91
» Vizualizări: 72039
SMURD Constanta
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
21-01-2020 07:40 PM
» Mesaje: 682
» Vizualizări: 452084
Operațiuni aeromedicale ...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
20-01-2020 05:00 PM
» Mesaje: 143
» Vizualizări: 101652
Topic despre bancuri (in ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
20-01-2020 04:37 PM
» Mesaje: 337
» Vizualizări: 187631
Istoria pompierilor din B...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
18-01-2020 05:09 PM
» Mesaje: 7
» Vizualizări: 4249

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro