Forum Pompieri Militari si Civili
Facultatea de Pompieri - Versiune printabilă

+- Forum Pompieri Militari si Civili (https://forum.pompierii.info)
+-- Forum: Informații de specialitate pentru pompieri (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Acces în profesia de pompier (/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Subiect: Facultatea de Pompieri (/showthread.php?tid=148)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


RE: Facultatea de Pompieri - Pompier_anonim - 03-08-2013 07:41 AM

Felicitari , cred ca cele mai bune detalii le vei avea pe viu chiar la facultate in timpul antrenamentului .


RE: Facultatea de Pompieri - Valentin P - 04-08-2013 06:29 PM

(03-08-2013 03:51 AM)Florin94 Scris:  Salutare. Sunt nou pe forum si proaspat student "pompier". Vreau sa stiu si eu mai multe detalii despre pregatirea pentru depunerea juramantului, cat de greu este si cat dureaza! Multumesc
Prima luna e mai grea,dupa aia vezi tu.Big Grin


RE: Facultatea de Pompieri - Florin94 - 05-08-2013 11:46 PM

(03-08-2013 07:41 AM)Pompier_anonim Scris:  Felicitari , cred ca cele mai bune detalii le vei avea pe viu chiar la facultate in timpul antrenamentului .

Poti face fata??


RE: Facultatea de Pompieri - Pompier_anonim - 06-08-2013 08:53 AM

nu esti nici primul nici ultimul care va trece prin Facultatea de Pompieri . Stai linisiti ca vei face fata


RE: Facultatea de Pompieri - ClaudiaIuliana - 25-08-2013 03:26 PM

Buna. Cine imi poate da cateva detalii privind durata permisiilor de invoire la Academia de politie Alexandru I Cuza, Facultatea de pompieri? Multumesc anticipat.


RE: Facultatea de Pompieri - Covalciuc Bogdan - 25-08-2013 03:58 PM

(25-08-2013 03:26 PM)ClaudiaIuliana Scris:  Buna. Cine imi poate da cateva detalii privind durata permisiilor de invoire la Academia de politie Alexandru I Cuza, Facultatea de pompieri? Multumesc anticipat.

REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR DIN
ACADEMIA DE POLIŢIE

Citat:Art. 1 - Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor Academiei
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumit în continuare regulament, este elaborat în conformitate cu:
a) Constituţia României;
b) Legea Educaţiei Naţionale;
c) Carta Universitară a Academiei;
e) Codul Studentului;
d) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
e) Alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în contiunare METCS şi de Ministerul Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI.
Art. 2 - Prezentul regulament este elaborat în scopul desfăşurării optime a procesului de învăţământ, prin stabilirea unor reglementări proprii, în concordanţă cu condiţiile concrete şi cu particularităţile colectivelor de studenţi din instituţie, raportat la specificul instituţional al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare Academia şi va fi prelucrat de către instructorii de an în prima zi a fiecărui an universitar, după caz;
Art. 3 - Respectarea prevederilor regulamentului este obligatorie pentru studenţii Academiei.

Citat:Art. 10 – (1) Conform legii, studenţii Facultăţii de Poliţie şi cei ai Facultăţii de Pompieri, cetăţeni români, îndeplinesc serviciul militar activ.
Citat:Învoiri, permisii şi vacanţe
Art.165 – (1) Studenţii beneficiază de învoiri, permisii şi vacanţe, în conformitate cu structura anului de învăţământ, programul orar şi nevoile personale.
(2) Durata unei învoiri poate fi de până la 48 de ore.
(3) Studenţii beneficiază de învoire în Municipiul Bucureşti, zilnic, de luni până joi, între orele 14,30 ş 21,30;
(4) Durata unei permisii poate fi de până la 5 zile lucrătoare, în orice variantă solicitată de către student. În situaţia în care distanţa este de peste 350 km. se pot acorda până la 2 zile în plus, pentru deplasare.
(5) Durata vacanţelor se stabileşte prin structura anului de învăţământ

.Art.166 – Studenţii care pleacă în învoiri mai mari de 24 ore se scot de la drepturile de hrană.
Art.167 – (1) Documentele specifice pentru studenţi, în acest sens, sunt: legitimaţia de învoire, biletul de voie sau ordinul de serviciu, însoţite în mod obligatoriu de carnetul de student.
(2) Pentru învoiri care nu presupun părăsirea municipiului Bucureşti, acordate în cursul săptămânii, în perioadele de timp alocate în programul orar şi la sfârşit de săptămână, studenţii primesc “legitimaţia de învoire”, care se păstrează la instructorul de detaşament/comandantul de companie.
(3) Pentru învoirile acordate în mod excepţional în cursul săptămânii, în timpul programului orar, precum şi în cazul învoirilor care presupun părăsirea municipiului Bucureşti, la sfârşit de săptămână, studenţii primesc “biletul de voie”, semnat de către instructorul superior/comandantul de batalion.
(4) La plecarea în permisie, concediu medical, vacanţă, practică, misiune, studenţii primesc ordin de serviciu.
Art.168 – Părăsirea localităţii la sfârşit de săptămână de către studenţi se poate face numai cu aprobarea instructorului superior/comandantului de batalion.
Art.169 – Învoirile în cursul săptămânii, în timpul programul de învăţământ, se acordă numai în situaţii excepţionale, de către instructorul superior/comandantul de batalion cu aprobarea decanilor.
Art.170 (1)– Permisiile pentru problemele personale prevăzute în Anexa nr. 2 se aprobă de către decanii facultăţilor, pe baza raportului scris întocmit de student şi a rezoluţiei instructorului superior/comandantul de batalion.
(2)Competenţa privind aprobarea învoirilor şi a permisiilor studenţilor, cu durata de până la trei zile, revine instructorului superior de an/comandantului de batalion.
(3) Permisiile cu durata mai mare de trei zile se înscriu în Dispoziţia Zilnică a Rectorului Academiei.
Art.171 – (1) Permisiile de merit, ca recompensă, se acordă la solicitarea scrisă a studentului, la propunerea îndrumătorului de clasă, a instructorului/comandantului de detaşament/companie, de către instructorul superior/comandantul de batalion, cu aprobarea decanilor.
(2) Solicitările în acest sens vor fi aprobate ţinând seama de asigurarea sarcinilor legate de serviciul de permanenţă sau alte misiuni ordonate, precum şi de abaterile de la normele de ordine şi disciplină şi sancţiunile aplicate.
Art.172 – Cheltuielile de transport pentru învoiri şi permisii se suportă de către studenţi.
Art.173 – Nu se acordă, de regulă, învoiri studenţilor din anul I, până la depunerea Jurământului militar.
Art.174 – La plecarea în învoire, permisie şi vacanţă, studenţii sunt obligaţi să informeze despre locul unde pot fi găsiţi.
Art.175 – (1) Dacă pe timpul învoirii, vacanţei sau concediului medical se ivesc situaţii neprevăzute ce nu pot fi soluţionate pe durata acestora, studentul raportează telefonic instructorului superior/ comandantului de batalion, iar acesta prezintă situaţia decanului facultăţii, urmând să fie dispuse măsuri, pentru rezolvarea problemei apărute.
(2) La înapoiere, studentul este obligat să prezinte documente justificative.
Art.176 – (1) În cazul unor întârzieri din învoiri, vacanţe şi concedii medicale cauzate de producerea unor calamități, dezastre sau de întreruperea circulaţiei pe mijloacele de transport, studentul informează telefonic pe instructorul său despre situaţia creată şi solicită organelor locale sau celor de transport să facă menţiunile respective pe ordinul de serviciu.

Anexa nr. 2
SITUAŢII ÎN CARE SE ACORDĂ PERMISII STUDENŢILOR
Studenţii pot beneficia de permisii, de regulă, în următoarele situaţii:
a) la încheierea căsătoriei studentului, la naşterea şi la botezul copiilor acestuia;
b) la mutarea familiei dintr-o localitate în alta;
c) în caz de accidentare sau îmbolnăvire gravă a unuia dintre membrii familiei;
d) în situaţia calamităţilor/dezastrelor, care au afectat domiciliul celui în cauză, al părinţilor sau socrilor acestuia;
e) în cazul decesului unui membru al familiei (părinţi, fraţi/surori, bunici sau veri primari) ai acestuia sau ai soţiei (soţului);
f) în cazul căsătoriei părinţilor, fraţilor/surorilor sau verilor primari, la naşterea şi la botezul copiilor acestora;
g) în cazul citării studentului pentru a se prezenta în faţa organelor judiciare;
h) în cazul studenţilor căsătoriţi-aceștia beneficiază de două permisii cu durata de cinci zile, în lunile octombrie-noiembrie şi martie-mai, cu aprobarea Rectorului, pe baza planificării întocmite de instructorul superior/comandantul de batalion, fără a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport.
i) pentru documentare în vederea definitivării lucrării de licenţă;
j) pentru alte situaţii sau evenimente, de natură să justifice permisia solicitată.
NOTĂ:
- În afara programului de lucru, studenţii pot beneficia de permisie, cu aprobarea şi după informarea instructorului superior/comandant batalion de către ofiţerul de serviciu principal şi completarea de către acesta a ordinului de serviciu. Ofiţerul de serviciu principal va consemna în Registrul cu procese-verbale de predare/primire a serviciului de permanenţă, numele şi prenumele studentului, clasa, motivul, perioada acordării permisiei şi cine a dat aprobarea
SURSA : http://www.academiadepolitie.ro


RE: Facultatea de Pompieri - Covalciuc Bogdan - 26-08-2013 03:07 PM

În perioada 26 august - 13 septembrie, studenţii anului I ai Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” execută un stagiu de pregătire tactico-aplicativ, în Tabăra de Pregătire de la Drajna, din judeţul Prahova.

Citat:În această perioadă, cei 379 de studenţi, reprezentând Facultatea de Poliţie şi Facultatea de Pompieri, vor desfăşura activităţi de iniţiere şi pregătire în domeniul poliţienesc, militar şi de specialitate, instrucţie de front, cunoaşterea armamentului, precum şi executarea unor şedinţe de tragere.
Astfel, viitorii poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră şi pompieri vor urma etapele unui scenariu tactico-militar gândit de comandanţii de batalion şi profesorii Departamentului de Jandarmi, Pregătire Generală şi Ştiinţe Socio-Umaniste, având ca scop antrenarea studenţilor în situaţii tactice specifice muncii poliţieneşti.
În cadrul acestor exerciţii profesionale de pregătire, studenţii jandarmi şi poliţişti vor desfăşura probe tactice, luptându-se corp la corp, imobilizând suspecţi sau contracarând revolte civile, în timp ce studenţii pompieri vor participa la stingerea, în cel mai scurt timp, a unui incendiu de proporţii.
La încheierea perioadei de pregătire, studenţii anului I vor susţine examenul de verificare a cunoştinţelor asimilate pe parcursul acestui stagiu. Activităţile se vor încheia cu un spectacol cultural-artistic prezentat de formaţiile artistice din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
SURSA : http://www.cugetliber.ro


RE: Facultatea de Pompieri - Zava - 31-08-2013 10:35 AM

Am si eu o intrebare!
As dori sa raspunda cei care sunt in domeniu,nu cei care stiu doar din "auzite".

Medicina sau Facultatea de pompieri?

Sunt in clasa a 11-a,este perioada in care trebuie sa aleg ce vreau sa fac pe viitor!
Am avut o discutie destul de aprinsa cu parintii,tata zice ca este extrem de periculos ceea ce vreau sa fac si sa dau la medicina ca acolo am un viitor stralucit,iar mama zice sa fac ceea ce imi place!
Mie imi place ff mult sportul,adrenalina,matematica,fizica si sa invat! Nu ar fi o problema pentru mine sa dau la medicina,dar lipsesc anumite lucruri fara de care as fi alt om,si nu vreau asta! In schimb cand ma gandesc la facultatea de pompieri ma ia cu calduri,mai ales cand ma gandesc ca trebuie sa ma trezesc la o anumita ora,,sa fiu disciplinat,sa dau tot ce am mai bun,nu numai psihic ci si fizic( un lucru extrem de important pentru mine).

Pompier vs Medic!
Atat pompierul cat si medicul salveaza vieti!
Ca si pompier ofiter poti avansa in grad,faci masterat ,etc (nu ma insel nu?),La fel poti ca si medic!
Ca pompier iti risti viata,poti muri!..Si ce?.Daca e sa mori o poti face cand iesi din casa,te impiedici cazi pe scari dai cu capul de ceva si gata!In schimb cand iti pui viata in pericol pentru altcineva este total diferit,te simti mai bine,te simti important,simti ca faci ceva in viata!

Salariu!
Ca medic stiu ca in primul an de rezident ai cam 1000 lei sau mai putin si pe urma tot creste in fiecare an cu 200 lei+ alti bani pe care ii primesti la operatii etc,iar dupa cativa ani daca inveti vei avea salariu destul de frumos!
Ca Pompier: aici nu am surse sigure de unde sa aflu!..Dar din cate am vazut pe net ,un pompier ofiter are salariu de 2000 lei!..Este destul de bun!Dar Pe mine ma intereseaza faptul ca daca dupa ce termin facultatea si continui sa invat,sa dau licenta,sa fac masterat etc pot creste in grad si sa primesc un salariu mai mare fara sa am pile,cunostinte sau sa ma sustina cineva din spate??

Va multumesc ca ati avut rabdare sa cititi ceea ce am avut de zis!
Acum sper sa luati in serios si sa raspundeti la toate intrebarile!
Totusi, viitorul meu depinde de aceasta alegere,nu vreau sa regret alegerea si vreau ca aceasta alegere sa ma ajute sa duc o viata modesta!


AP: Voi actualii pompieri ofiteri sau cei cu grade mai mari,daca ati avea sansa sa dati timpul inapoi ati face alta alegere? daca ati fi in locul meu ce ati alege? Multumesc !
Stiu ca aveti destule cunostinte in domeniu si as dori sa mi la impartasiti!

Multumesc!


RE: Facultatea de Pompieri - elta - 31-08-2013 11:17 AM

Statutul cadrelor militare, legea nr. 80/1995 zice asa :Art. 94
In timp de pace, stagiul minim in grad pentru inaintarea in gradul urmator a ofiterilor
a) sublocotenent 3 ani b) locotenent 5 ani c) capitan 5 ani d) maior 5 ani e) locotenent-colonel 5 ani.
Minim indiferent de merite, studii, ochi frumosi; Daca te referi la salariu difera mult in functie de... functie, gradul doar ofera posibilitatea de a ocupa o functie mai mare nu si meritul.
Salariu: Nu te astepta la minuni vei fi recompensat cu alte lucruri nu neaparat materiale.
Alege bine si 'destept' pentru ca iti vei alege o cariera nu un job, nu poti da inapoi odata facuta alegerea.

Cat despre facultate; e greu dar nu imposibil si nu e pentru toata lumea.
Vezi :
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AZzgOfOhSVY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


RE: Facultatea de Pompieri - Zava - 31-08-2013 01:32 PM

Sa inteleg ca este o alegere buna!
Nu conteaza cat de greu este cat timp te trage inima sa faci ceea ce vrei!
Multumesc!