Forum Pompieri Militari si Civili
Facultatea de Pompieri - Versiune printabilă

+- Forum Pompieri Militari si Civili (https://forum.pompierii.info)
+-- Forum: Informații de specialitate pentru pompieri (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Acces în profesia de pompier (/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Subiect: Facultatea de Pompieri (/showthread.php?tid=148)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


RE: Facultatea de Pompieri - Covalciuc Bogdan - 27-04-2014 07:44 PM

(27-04-2014 06:14 PM)phenomeno Scris:  Am nevoie de un model de caracterizare pentru Facultatea de Pompieri .Am rugat un profesor sa-mi faca si mi-a spus sa-i aduc model. Ma poate ajuta cineva? Big Grin


Nu exista un model standard, dar in general o caracterizare ar trebui sa cuprinda cam urmatoarele aspecte :

- perioada in care a cunoscut candidatul, in ce calitate:
- descriere succinta a candidatului care sa cuprinda elemente de profil psihologic,rezultate la invatatura, participari la olimpiade, concursuri daca sunt relevante;
-aptitudini, pasiuni, date privind familia, prietenii sau anturajul, situatii sau intamplari privind candidatul in care a demonstrat sprit civic, justitar daca sunt relevante:
- recomandari de genul : consider ca X prezinta inclinatii si aptitudini pentru profesia de pompier.
In final daca cel care da recomandarea daca este reprezentant al unei institutii , se inregistreaza la secretariat, semneaza si stampileaza, daca este o simpla persoana fizica ,de exemplu un profesor-diriginte care intre timp s-a pensionat , acesta in preambulul caracterizarii va trece datele sale de identificare, adresa, stare civila, telefon de contact sau mail si se semneaza.


Un model de caracterizare

Citat:
FIŞĂ DE CARACTERIZARE
PRIVIND PE ELEVUL DIN CADRUL COLEGIULUI .......
DE ACORD
DIRECTOR
Subsemnatul, ..........., domiciliat in ................profesor de ........a elevului ......................, domiciliat in .....................................
In toţi cei patru ani, am avut o relaţie bună cu parinţii acestui elev, intotdeauna participând la şedinţe. Are un regim de viaţa normal şi nu au intervenit evenimente care sa influenţeze dezvoltarea acesteia.
Elevul s-a manifestat responsabil, având o atitudine serioasă in relaţia cu profesorii, elevii, dar şi cu celelalte cadre din şcoală. Sociabil, cu deschidere faţă de problemele altora impunându-şi cu argumentele proprii punctele de vedere şi-a câştigat un loc bine meritat in ierarhia clasei, dar mai ales respectul acestora şi celor din jur. De aceea in toţi aceşti ani a avut 10(zece) la purtare, iar la invăţătură intotdeaua peste ....... In relaţia cu prietenii şi in activităţile extrascolare a manifestat sinceritate şi spirit de iniţiativă receptând tot ceea ce este nou. Ca temperament este sangvinic caracterizându-se prin ritmicitate, echilibru, stabil si extrovertit.
Faţă de cele relatate recomand inscrierea la Academia de
Politie - Facultatea de Pompieri
Data
Semnătura

PS Domnilor..... la scoala nu se mai face caracterizarea ? Undecided


RE: Facultatea de Pompieri - phenomeno - 27-04-2014 11:41 PM

Multumesc mult pentru model. Am uitat sa mentionez ca i-am cerut dirigintelui sa-mi faca aceasta caracterizare dar e un om mai dificil...si mi-a cerut un model.


RE: Facultatea de Pompieri - clementza - 28-04-2014 11:23 PM

Cei care vor informatii despre admitere sau alte aspecte din facultate, astept mesaj!Smile


RE: Facultatea de Pompieri - ispasoiu andrei - 30-04-2014 11:20 AM

Care ma lamuriti si pe mine ce e cu fisa de carcterizare? Ne ajuta la ceva? Trebuie obligatorie facuta sau pentru ce trebuie facuta?


RE: Facultatea de Pompieri - HomefireNews - 30-04-2014 11:31 AM

(30-04-2014 11:20 AM)ispasoiu andrei Scris:  Care ma lamuriti si pe mine ce e cu fisa de carcterizare? Ne ajuta la ceva? Trebuie obligatorie facuta sau pentru ce trebuie facuta?


Citat:CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE
¨ Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / al Municipiului Bucureşti un dosar plic cuprinzând următoarele documente:
- Cererea de înscriere;
- Diploma de bacalaureat (copie legalizată) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat ( în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute
în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma)
pentru candidaţii care au absolvit în anul 2013;
- Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie legalizată);
- Copii ale actului de identitate (C.I./B.I.), carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
- Copii legalizate ale certificatului de naştere pentru candidat, soţie şi fiecare copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
- Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
- Cazierul judiciar al candidatului;
- Caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
- Trei fotografii 3/4 şi două fotografii color 9x12 cm. Fiecare fotografie va avea înscris pe verso cu majuscule următoarele date: NUMELE, Prenumele tatălui, PRENUMELE şi codul numeric personal.
- Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
grandpa


RE: Facultatea de Pompieri - ispasoiu andrei - 30-04-2014 11:48 AM

Aha..oricum deocamdata sunt cls a11a , dar eram curios. Multumesc frumos!


RE: Facultatea de Pompieri - mihnea95 - 05-05-2014 10:54 PM

salut! are cineva un model de AUTOBIOGRAFIE sa il scaneze sau ceva ca nu stiu cum sa fac rost ...ca mi-au dat unu tras la serox foarte prost creca li s-a stricat imprimanta nu stiu si nu inteleg cam nimic...?


RE: Facultatea de Pompieri - Covalciuc Bogdan - 06-05-2014 02:17 PM

Prin ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.135515/30.04.2014, s-a modificat O.I.G 135324/IG/09.04.2014, pentru aprobarea Metodologiei cadru de recrutare şi selecţionare a candidaţilor pentru participarea la consursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Afacerilor Interne, după cum urmează:

Citat:1. La articolul 10 al.(1), litera b) din Metodologia cadru de recrutare şi selecţionare a candidaţilor pentru participarea la consursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Afacerilor Interne, va avea următorul cuprins:
b) După examinarea generală şi măsurarea indicilor antropometrici, în stuaţia în care înălţimea nu corespunde criteriului minim de 1,60 m pentru femei, respectiv de 1,65 m pentru bărbaţi, fişa se transmite, cu adresă, structurii de resurse umane, iar candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare;
2. Litera n) din Anexa 2c FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE – CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE, se modifică şi va avea următorul cuprins:
n) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţi şi 1,60 m femeileRE: Facultatea de Pompieri - Covalciuc Bogdan - 06-05-2014 06:53 PM

(06-05-2014 02:17 PM)Covalciuc Bogdan Scris:  Prin ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.135515/30.04.2014, s-a modificat O.I.G 135324/IG/09.04.2014, pentru aprobarea Metodologiei cadru de recrutare şi selecţionare a candidaţilor pentru participarea la consursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Afacerilor Interne, după cum urmează:

Citat:1. La articolul 10 al.(1), litera b) din Metodologia cadru de recrutare şi selecţionare a candidaţilor pentru participarea la consursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Afacerilor Interne, va avea următorul cuprins:
b) După examinarea generală şi măsurarea indicilor antropometrici, în stuaţia în care înălţimea nu corespunde criteriului minim de 1,60 m pentru femei, respectiv de 1,65 m pentru bărbaţi, fişa se transmite, cu adresă, structurii de resurse umane, iar candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare;
2. Litera n) din Anexa 2c FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE – CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE, se modifică şi va avea următorul cuprins:
n) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţi şi 1,60 m femeile

Informatii de ultima ora: ADMITERE 2014 (06 mai 2014):
Citat: I. Având în vedere prevederile art I.1 din OMAI nr 63/2014 (publicat M.Of. nr 309/2014) pentru modificarea OMAI 665/2008, criteriul de înălţime minimă a candidaţilor pentru participarea la consursul de admitere, prevăzut la art 6, alin 3, litera d din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2014 se modifică după cum urmează:
• Pentru barbaţi - de la 1,70 m la 1,65 m
• Pentru femei - de la 1,65 m la 1,60 m.
II. Având în vedere prevederile art II din OMAI nr 16/2014 (publicat M.Of. nr 88/2014) pentru modificarea OMAI 665/2008, criteriile de înălţime nu se aplică la recrutarea candidaţilor pentru forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.”
- Sursa oficiala: http://www.academiadepolitie.ro/admitere.html


RE: Facultatea de Pompieri - Zava - 09-05-2014 08:12 PM

Bună ziua!
Este vreo limită pentru înălțime și greutate?
Dacă am tensiunea 13 cu 8 are ceva? (am avut și 14 cu 5,dar eram răcit ,luam pastile și nici nu am dormit noaptea). Mă gândeam să mă duc la un control.
Precizez că sunt în clasa a 11-a.
Mulțumesc!