Forum Pompieri Militari si Civili
SEVESO - Versiune printabilă

+- Forum Pompieri Militari si Civili (https://forum.pompierii.info)
+-- Forum: Informații de specialitate pentru pompieri (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Accidente tehnologice (/forumdisplay.php?fid=31)
+--- Subiect: SEVESO (/showthread.php?tid=1536)

1 2 3


RE: SEVESO - Covalciuc Bogdan - 06-01-2011 06:13 PM

(06-01-2011 10:47 AM)gixyman Scris:  Cocutz se intrece cu gluma??
De ce nu putem vede si noi despre ce era vorba?
Poate era ceva interesant, mai ales ca vad ca au aparut dileme, fata de ce este SEVESO!??
Multumesc @gixyman pentru parere ..dar nu vad "postarea" interesanta a lui @paramy !...scuze este "banat " !


RE: SEVESO - gixyman - 06-01-2011 06:35 PM

nici eu nu o vad . de asta am intervenit.
Angel A avut si paramy postari aici ?????Huh
Nu mai inteleg nimic.


RE: SEVESO - gibilan - 07-01-2011 12:59 AM

numarul utilizatorului Marius N , daca ai nevoie este *******


RE: SEVESO - pompier_talpas - 26-03-2012 10:17 AM

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;" ><a title="View SEVESO on Scribd" href="https://www.scribd.com/doc/86721301/SEVESO#from_embed" style="text-decoration: underline;">SEVESO</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title="SEVESO" src="https://www.scribd.com/embeds/86721301/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-3ltg9qxdpx2n84jt5m6" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="null" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>


RE: SEVESO - 112 - 26-03-2012 10:08 PM

De unde se poate downloada ?


RE: SEVESO - Covalciuc Bogdan - 27-03-2012 06:21 AM

(26-03-2012 10:08 PM)112 Scris:  De unde se poate downloada ?

Nu se poate downloada !


DIrectiva SEVESO III - enviro - 25-10-2012 05:46 PM

Directiva 2012/18/UE (SEVESO III) a Parlamentului European și a Consiliului

Adoptată – 4 iulie 2012
Publicată – 24 iulie 2012
Intrată în vigoare – 13 august 2012
Transpunere naţională – 31 mai 2015
Transpunere Art. 30 (păcură) – 14 februarie 2014
Implementare – 1 iunie 2015

Ca urmare a adaptărilor continui a prevederilor referitoare la accidentele majore datorate substanţelor chimice periculoase, la 4 iulie a fost adoptată, noua Directivă 2012/18/EU de înlocuire a Directivei 96/82/CE – Seveso II.
Principalele modificări aduse de așa-numita Directivă Seveso III sunt:
Actualizări tehnice pentru a ţine seamă de modificările din UE în ceea ce priveşte clasificarea substanţelor chimice. În anul 2008, Consiliul şi Parlamentul European au adoptat un Regulament (CE) No 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP) a substanţelor şi a amestecurilor (denumite anterior preparate), care aliniază legislaţia UE anterioară, cu GHS (Sistemul Global Armonizat de Clasificare şi Etichetare a Produselor Chimice). La rândul său, acest Regulament a declanșat necesitatea de a adapta Directiva 96/82/CE SevesoII, deoarece domeniul său de aplicare se bazează pe clasificarea substanţelor chimice ale fostelor Directive care vor fi abrogate prin Regulamentul CLP până în iunie 2015.;
Un mai bun acces al cetăţenilor la informaţii cu privire la riscurile care rezultă din activităţile companiilor din apropierea lor, precum și felul cum trebuie să se comporte în cazul unui accident;
Norme (reguli) mai eficiente privind participarea publicului interesat, în proiecte de planificare a amenajărilor teritoriale aferente amplasamentelor tip Seveso;
Accesul la justiţie al cetăţenilor cărora nu li s-a acordat acces la informaţiile adecvat sau participare;
Standarde mai stricte pentru inspecţiile amplasamentelor pentru a asigura implementarea mai eficientă a normelor de securitate.

Statele membre vor trebui să aplice aceste prevederi ale Directivei 2012/18/EU începând cu 1 iunie 2015, care este, de asemenea, data la care noua legislaţia privind clasificarea substanţelor chimice, devine pe deplin aplicabilă în Europa.

Informaţii suplimentare

GHS este un sistem al Organizaţiei Naţiunilor Unite destinat să identifice substanţele chimice periculoase şi să informeze utilizatorii despre aceste pericole prin intermediul unor simboluri şi fraze standard menţionate pe etichetele ambalajelor şi prin intermediul fişelor cu date de securitate (FDS).

Regulamentul CLP a intrat în vigoare la 20 ianuarie 2009 şi va înlocui treptat Directiva privind substanţele periculoase (67/548/CEE) şi Directiva privind preparatele periculoase (1999/45/CE). Ambele directive vor fi abrogate la 1 iunie 2015.

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;" ><a title="View Seveso-III (Directive 2012/18/EU on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/397057386/Seveso-III-Directive-2012-18-EU#from_embed" style="text-decoration: underline;">Seveso-III (Directive 2012/...</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Seveso-III (Directive 2012/18/EU" src="https://www.scribd.com/embeds/397057386/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=false&access_key=key-pk2WK5q3QPwC7vJGM3Z8" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="null" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

LINK https://eur-lex.europa.eu


RE: SEVESO - Covalciuc Bogdan - 11-12-2014 07:39 AM

CHECK-LIST Privind respectarea prevederilor NSPM – 88/1999 referitoare la desfacerea de produselor petroliere
Sectiunea- GAZE PETROLIERE LICHEFIATE<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;" ><a title="View Gaze Li Chef Iate on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/397057568/Gaze-Li-Chef-Iate#from_embed" style="text-decoration: underline;">Gaze Li Chef Iate</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Gaze Li Chef Iate" src="https://www.scribd.com/embeds/397057568/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=false&access_key=key-EgMcjdiuCEQS5uuiUuDd" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="null" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

SURSa : http://www.itmconstanta.ro


RE: SEVESO - Covalciuc Bogdan - 06-02-2015 08:27 PM

LISTA DE VERIFICARE PENTRU INSPECTIA AMPLASAMENTELOR CU INGRASAMINTE


<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;" ><a title="View Checklist Ingrasaminte RO on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/397057678/Checklist-Ingrasaminte-RO#from_embed" style="text-decoration: underline;">Checklist Ingrasaminte RO</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Checklist Ingrasaminte RO" src="https://www.scribd.com/embeds/397057678/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=false&access_key=key-Mpujnge8SenUdNDeDklr" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="null" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

LINK : https://www.igsu.ro


RE: SEVESO - Covalciuc Bogdan - 03-05-2015 07:53 AM

Metodologie pentru analiza riscurilor industriale ce implică substanţe periculoase

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;" ><a title="View Metodologie Analiza Risc Final on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/397057865/Metodologie-Analiza-Risc-Final#from_embed" style="text-decoration: underline;">Metodologie Analiza Risc Final</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Metodologie Analiza Risc Final" src="https://www.scribd.com/embeds/397057865/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=false&access_key=key-mXBlex7hD4MZGvKTBKOR" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="null" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

LINK https://www.igsu.ro