Forum Pompieri Militari si Civili
Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Versiune printabilă

+- Forum Pompieri Militari si Civili (https://forum.pompierii.info)
+-- Forum: Informații de specialitate pentru pompieri (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Acces în profesia de pompier (/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Subiect: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI (/showthread.php?tid=1881)Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Pompier_anonim - 18-04-2014 11:59 AM

In ultima perioada , datorita numarului mare de plecari din cadrul trupelor , au aparut deficiente in operare al unitatilor de interventi si au inceput sa apara poziti scoase la concurs de ISU judetene si nu numai .
In acest topic sper sa afisam posturile scoase la concurs si datele de participare la ele . Pentru ca cei intereseati sa poata ocupa aceste posturi .

Si astfel dau startul la primele posturi

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunt Concurs on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/218959990/Anunt-Concurs" style="text-decoration: underline;" >Anunt Concurs</a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/218959990/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="undefined" scrolling="no" id="doc_43268" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Pompier_anonim - 18-04-2014 05:42 PM

Posturi de trecere de la subofiter la ofiter , dar dupa urmarea cursurile Academiei de Politie si la final incadrat la Jandarmeria Romana ca ofiter


A D M I T E R E A
2 0 1 4
- Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

o 5 locuri pentru învăţământul cu frecvenţă redusă PENTRU SUBOFIŢERII ŞI MAIŞTRI MILITARI ÎNCADRAŢI ÎN UNITĂŢILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE;


Condiţii şi criterii specifice de recrutare pentru urmarea studiilor universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă:
• să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic (verificările privind starea de sănătate, fizică şi psihică vor fi efectuate de către structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne);
• să aibă recomandarea şefului nemijlocit şi a şefului cu competenţe de aprobare a evaluării performanţelor profesionale individuale;
• să aibă aprobarea şefului/comandantului unităţii pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă;
• au fost apreciaţi în anul anterior participării la concursul de admitere cu calificativul de foarte bun;
• să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
• nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
• nu se află în concediu fără plată, potrivit prevederilor art.14.1 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nu se află în concediu de creştere a copilului;
• sã aibã vârsta de pânã la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
• sã aibã înãlţimea de minimum 1,70 m bãrbaţii şi 1,65 m femeile;
• nu urmează sau nu au absolvit, în sistemul public de învăţământ superior, studii universitare de lungă durată, studii universitare de licenţă sau echivalente acestora, pe locurile fără taxă.

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.
Candidaţilor aflaţi în situaţia prevăzută în aliniatul de mai sus, li se comunicã în scris motivul/motivele respingerii cererii, respectiv al/ale îndepãrtãrii/exmatriculãrii.
Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică/psihotehnică sau au fost declaraţi ,,inapt medical” recrutarea încetează.

Dosarul de recrutare conţine următoarele documente transmise de candidat:
a) cererea de înscriere şi C.V.;
b) copii legalizate ale documentelor care atestã nivelul studiilor absolvite;
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncã şi, dacã este cazul, livretului militar;
d) copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de cãsãtorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilã;
e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
f) cazierul judiciar;
g) caracterizarea de la ultimul loc de muncã, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
h) 3 fotografii tip buletin de identitate;
i) douã fotografii color 9 x 12 cm;
j) fişa medicalã-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
k) certificatul de examinare psihologicã;
l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
m) declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie din fondurile publice pentru urmarea unui program de studii universitare de licenţă;
n) în situaţia în care a absolvit sau a urmat cursurile unei instituţii de învăţământ superior candidatul va conexa la dosar o adeverinţă de la acea instituţie de învăţământ care să ateste regimul de finanţare al cursurilor urmate;


Pentru mai multe detalii se pot accesa următoarele site-uri:


o Academia de poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti - http://www.academiadepolitie.ro;


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Pompier_anonim - 23-04-2014 07:14 PM

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Subofiter tehnic Suceava on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/219861291/Subofiter-tehnic-Suceava" style="text-decoration: underline;" >Subofiter tehnic Suceava</a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/219861291/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="undefined" scrolling="no" id="doc_94332" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>
<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunt Selectie ISUJ IL on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/219863207/Anunt-Selectie-ISUJ-IL" style="text-decoration: underline;" >Anunt Selectie ISUJ IL</a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/219863207/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="undefined" scrolling="no" id="doc_14191" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Pompier_anonim - 29-04-2014 09:23 AM

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View SGIS Isu Bucuresti on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/220901229/SGIS-Isu-Bucuresti" style="text-decoration: underline;" >SGIS Isu Bucuresti</a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/220901229/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="undefined" scrolling="no" id="doc_30312" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Isu Bucuresti on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/220901565/Isu-Bucuresti" style="text-decoration: underline;" >Isu Bucuresti</a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/220901565/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="undefined" scrolling="no" id="doc_6150" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Miguel SERVANTes - 29-04-2014 01:13 PM

(29-04-2014 09:23 AM)Pompier_anonim Scris:  <p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View SGIS Isu Bucuresti on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/220901229/SGIS-Isu-Bucuresti" style="text-decoration: underline;" >SGIS Isu Bucuresti</a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/220901229/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="undefined" scrolling="no" id="doc_30312" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Isu Bucuresti on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/220901565/Isu-Bucuresti" style="text-decoration: underline;" >Isu Bucuresti</a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/220901565/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="undefined" scrolling="no" id="doc_6150" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>
Sa aiba calificativul FOARTE BUN??? Nu mai e valabila treaba asta....


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 30-04-2014 07:30 AM

A N U N Ţ
În conformitate cu art. 5 alin. (3), art. 6 lit. b) - d), art. 32, art. 40, art. 41 şi Anexa nr. 2 din Ordinul min istrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr.110, jud. Constanţa, organizează concurs sau examen, după caz, pentru ocuparea a două posturi vacante prevăzute cu funcţii de conducere, prin recrutare şi selecţie din sursă internă a subofiţerilor de la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, care corespund cerinţelor generale şi specifice prevăzute de fişa postului, după cum urmează:
- Subofiţer şef gardă intervenţie-stingere la Detaşamentul de Pompieri Constanţa Port (și conducător auto autospeciale);
- Subofiţer şef gardă intervenţie-stingere la Detaşamentul de Pompieri Constanţa Port – Garda 2 de Intervenţie Chirnogeni (și conducător auto autospeciale);


<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunt Concurs Sef GIS on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/221098222/Anunt-Concurs-Sef-GIS" style="text-decoration: underline;" >Anunt Concurs Sef GIS</a> </a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/221098222/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-201exc68qyse1xwupu92&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.706896551724138" scrolling="no" id="doc_23472" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Tematica Post SEF GIS on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/221099617/Tematica-Post-SEF-GIS" style="text-decoration: underline;" >Tematica Post SEF GIS</a></a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/221099617/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-2lok9c7ugbj11sv5vw3z&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.706896551724138" scrolling="no" id="doc_161" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Pompier_anonim - 10-05-2014 01:51 PM

Anunt selectie pentru un post de subofiter administrativ principal in cadrul Biroului Derulare Contracte, Gestiuni si Depozite - Baza pentru Logistica
Data publicarii: 2014-05-07
Anunt selectie pentru un post de subofiter administrativ principal in cadrul Biroului Derulare Contracte, Gestiuni si Depozite - Baza pentru Logistica
Anunt selectie pentru un post de subofiter administrativ principal in cadrul Biroului Echipare si Hranire - Baza pentru Logistica
Data publicarii: 2014-05-07
Anunt selectie pentru un post de subofiter administrativ principal in cadrul Biroului Echipare si Hranire - Baza pentru Logistica
Anunt selectie pentru 2 posturi de subofiter conducator autospeciale in cadrul Serviciului Suport Tehnic - Baza pentru Logistica
Data publicarii: 2014-05-07
Anunt selectie pentru 2 posturi de subofiter conducator autospeciale in cadrul Serviciului Suport Tehnic - Baza pentru Logistica
Anunt selectie pentru un post de subofiter tehnic principal in cadrul Biroului Administrare Patrimoniu Imobiliar - Baza pentru Logistica
Data publicarii: 2014-05-07
Anunt selectie pentru un post de subofiter tehnic principal in cadrul Biroului Administrare Patrimoniu Imobiliar - Baza

Cei interesati mai multe detalii pe Posturi


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - silviutacaciuc - 10-05-2014 03:40 PM

Pot sa pun o intrebare?Daca aceste posturi sunt recrutate din sursa interna si sunt prelucrate cu intreg personalul,de ce mai apar aici pe acest topic?Teoretic,toti cei din sistem stiu de ele,cei din afara nu au acces.Care e logica?


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 10-05-2014 03:48 PM

(10-05-2014 03:40 PM)silviutacaciuc Scris:  Pot sa pun o intrebare?Daca aceste posturi sunt recrutate din sursa interna si sunt prelucrate cu intreg personalul,de ce mai apar aici pe acest topic?Teoretic,toti cei din sistem stiu de ele,cei din afara nu au acces.Care e logica?
Teoretic, ai dreptate ...practic, nu este asa . Adica ...nu sunt " prelucrate " cu intreg personalul .Pe forum fiind multi pompieri militari fireman11...aceasta este logica .


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - silviutacaciuc - 10-05-2014 07:41 PM

Inseamna ca vinovatii sunt cei care sunt in garda si nu aud sau cei plecati in misiuni de monitorizare.Hai,Bogdan,zau asa!Eu propun sa se posteze aici toate anunturile referitoare la agenti de politie,politie de frontiera sau jandarmi.Tot respectul pt ce faceti.Dar este inutil.Pe cuvant!