Forum Pompieri Militari si Civili
Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Versiune printabilă

+- Forum Pompieri Militari si Civili (https://forum.pompierii.info)
+-- Forum: Informații de specialitate pentru pompieri (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Acces în profesia de pompier (/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Subiect: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI (/showthread.php?tid=1881)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 27-07-2017 08:57 AM

Anunț concurs Loctiitor comandant detasament la Detasamentul de Pompieri Palas / ISU Dobrogea Constanta
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare şi O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa organizează concurs/examen, după caz, pentru încadrarea unui post de conducere vacant, prin recrutare din sursă internă a ofiţerilor de la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, care corespund cerinţelor postului.
Denunumirea postului pentru care se organizează concurs/examen și principalele
condiții de ocupare ale acestuia, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului:
Loctiitor comandant detasament la Detasamentul de Pompieri Palas.

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Loctiitor Comandant Detasament La Detasamentul de Pompieri Palas on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/354843685/Loctiitor-Comandant-Detasament-La-Detasamentul-de-Pompieri-Palas#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Loctiitor Comandant Detasament La Detasamentul de Pompieri Palas</a> <iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/354843685/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-HjhApLtFfzC96Gm9taFH&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7074509803921568" scrolling="no" id="doc_50385" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>
SURSA : http://www.isudobrogea.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 24-10-2017 07:02 PM

Anunț concurs 2 posturi șef GIS Detașamentul de Pompieri Turnu Măgurele / ISU Teleorman

Citat:În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi ale Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria, strada Carpaţi nr.7, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de şef gardă intervenţie – stingere (şi conducător autospeciale) din cadrul Detaşamentului de Pompieri Turnu Măgurele, prin recrutare din sursă internă, din rândul personalului militar şi poliţienesc încadrat în Ministerul Afacerilor
Interne.

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunt Turnut Magurele on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/362492910/Anunt-Turnut-Magurele#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Anunt Turnut Magurele</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Anunt Turnut Magurele" src="https://www.scribd.com/embeds/362492910/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-QTznYTcLSjIo2KTv6MMy&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7068965517241379" scrolling="no" id="doc_84372" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

Mai multe informații pe ...http://www.isuteleorman.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 29-12-2017 07:34 AM

Anunț concurs Ofițer Specialist II – Comunicații / ISU Dobrogea Constanta

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunț Concurs Ofițer Specialist II Comunicații on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/368055955/Anun%C8%9B-Concurs-Ofi%C8%9Ber-Specialist-II-Comunica%C8%9Bii#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Anunț Concurs Ofițer Specialist II Comunicații</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Anunț Concurs Ofițer Specialist II Comunicații" src="https://www.scribd.com/embeds/368055955/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-eC41yDGJ9s5zyxhbQfUd&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7074509803921568" scrolling="no" id="doc_54309" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>
SURSA : http://www.isudobrogea.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 29-12-2017 07:57 AM

Anunț concurs Ofițer I – Control și Activitati Preventive / ISU Dobrogea Constanta

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunț Concurs Ofițer I Control Și Activitati Preventive on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/368056851/Anun%C8%9B-Concurs-Ofi%C8%9Ber-I-Control-%C8%98i-Activitati-Preventive#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Anunț Concurs Ofițer I Control Și Activitati Preventive</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Anunț Concurs Ofițer I Control Și Activitati Preventive" src="https://www.scribd.com/embeds/368056851/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-h61biviHRoypJ4uvNG5o&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7074509803921568" scrolling="no" id="doc_67093" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

SURSA : http://www.isudobrogea.ro/wp-content/uploads/2017/08/Anun%C8%9B-concurs-Ofi%C8%9Ber-I-Control-%C8%99i-Activitati-Preventive.pdf


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 29-12-2017 08:08 AM

Anunț concurs Ofițer I – Avizare-Autorizare / ISU Dobrogea Constanta

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunț Concurs Ofițer I Avizare Autorizare on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/368057343/Anun%C8%9B-Concurs-Ofi%C8%9Ber-I-Avizare-Autorizare#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Anunț Concurs Ofițer I Avizare Autorizare</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Anunț Concurs Ofițer I Avizare Autorizare" src="https://www.scribd.com/embeds/368057343/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-eaUTvhrPoq6tKeAFbV0P&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7074509803921568" scrolling="no" id="doc_12506" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

SURSa : http://www.isudobrogea.ro/wp-content/uploads/2017/08/Anun%C8%9B-concurs-Ofi%C8%9Ber-I-Avizare-Autorizare.pdf


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 29-12-2017 11:42 AM

#ANGAJĂRI #ÎNCADRARE #DIRECTĂ

Citat:Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al județului Neamț scoate la concurs, prin încadrare directă, următoarele posturi vacante de execuție:
• Un post de ofițer specialist II din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Comunicații
• Un post de subofițer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Tehnologia Informației
• Un post de subofițer tehnic principal din cadrul Serviciului Resurse Umane, Încadrare - gestiune personal
• Un post de subofițer administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic - Compartimentul Popotă

Înscrierile pentru concurs/examen se vor face în fiecare zi lucrătoare în perioada 3-10 ianuarie 2018, în intervalul orar 09.00 – 15.00 la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamț, din municipiul Piatra Neamț, str. Cuejdi, nr. 34.

Graficul de concurs, condițiile de recrutare, probe de selecţie, criteriile de departajare, tematica și bibilografia, cât și informaţii complete privind modalităţile de înscriere şi participare la concurs pentru fiecare post în parte, pot fi obţinute de la structura de Resurse Umane a unităţii, telefon 0233/216816 sau 0233/216815, sau pe site-ul unității, la secțiunea Cariera/Anunturi angajare (http://ijsunt.ro/angajari.php), fiind totodată afişate la avizierul de la sediul inspectoratului.
SURSA : ISU Neamt


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 29-12-2017 12:02 PM

Citat:Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba organizează concurs în vederea ocupării unor posturi vacante, în conformitate cu prevederile Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziţiei Secretarului General al Ministerului Afacerilor Interne nr.22189 din 22.11.2017 și Ordinului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr.201260 din 06.12.2017, astfel:

1. Ofițer specialist II la Inspecția de Prevenire - compartimentul Avizare - autorizare
2. Ofițer specialist I la compartimentul Achiziții publice
3. Subofițer tehnic principal în cadrul structurii Financiar
4. Subofițer tehnic principal în cadrul Serviciului Resurse Umane – Încadrare –gestiune personal

Mai multe detalii http://www.isualba.roRE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 29-12-2017 04:32 PM

Citat:În scopul completării deficitului de personal, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj scoate la concurs, prin încadrare directă, şase funcţii de executie, vacante, dupa cum urmeaza:
1. Ofiţer specialist I - Serviciul Logistic - Patrimoniu imobiliar;
2. Ofiţer specialist I - Achiziţii publice;
3. Ofiţer specialist II - Inspecţia de Prevenire - Avizare/Autorizare;
4. Ofiţer specialist II - Financiar;
5. Ofiţer specialist II - Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei;
6. Subofiţer tehnic principal - Resurse Umane.
Înscrierile pentru cele sase concursuri se vor face în fiecare zi lucrătoare a perioadei 3-10 ianuarie 2018, în intervalul orar 08.00-16.00 la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj, din Tg-Jiu, strada Calea Bucureşti nr. 9J.
Graficul de concurs, condițiile de recrutare, probele de selecţie, criteriile de departajare, tematica și bibilografia, cât și informaţii complete privind modalităţile de înscriere şi participare la concurs pentru fiecare post în parte, pot fi obţinute de la structura de Resurse Umane a unităţii noastre, telefon 0253/211212, interior 27104, sau pe site-ul unității noastre http://www.isugorj.ro, la secțiunea Carieră/Anunţuri (http://www.isugorj.ro/cariera-2/anunturi/), fiind totodată afişate la avizierul de la sediul inspectoratului.
SURSA : ISU Gorj


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 29-12-2017 04:42 PM

Anunt concurs ofiter ACHIZITII PUBLICE / ISU Ialomita

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunt Concurs Ofiter Achizitii Publice ISUIL on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/368076252/Anunt-Concurs-Ofiter-Achizitii-Publice-ISUIL#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Anunt Concurs Ofiter Achizitii Publice ISUIL</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Anunt Concurs Ofiter Achizitii Publice ISUIL" src="https://www.scribd.com/embeds/368076252/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-5EmeoSZvEZJ3buPjj2ZY&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="1.4160125588697017" scrolling="no" id="doc_75850" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

SURSA : http://www.isujialomita.eu


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 29-12-2017 04:49 PM

Anunt concurs ofiter AVIZARE AUTORIZARE / ISU Ialomita

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunt Concurs Ofiter Avizare Autorizare ISUIL on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/368076527/Anunt-Concurs-Ofiter-Avizare-Autorizare-ISUIL#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Anunt Concurs Ofiter Avizare Autorizare ISUIL</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Anunt Concurs Ofiter Avizare Autorizare ISUIL" src="https://www.scribd.com/embeds/368076527/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-WuFCQF6hLqDGqCiaVZSY&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="1.4160125588697017" scrolling="no" id="doc_10542" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

SURSA : http://www.isujialomita.eu