Forum Pompieri Militari si Civili
Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Versiune printabilă

+- Forum Pompieri Militari si Civili (https://forum.pompierii.info)
+-- Forum: Informații de specialitate pentru pompieri (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Acces în profesia de pompier (/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Subiect: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI (/showthread.php?tid=1881)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 08-03-2018 02:51 PM

Rezultate obținute la testul scris la concursul pentru ocuparea postului de ofițer Specialist II la SCTI / ISU Constanta

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Rezultatele Obtine La Testul Scris Pentru Acuparea Postului de Ofiter Specialist II La SCTI &#x2F; CT on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/373296729/Rezultatele-Obtine-La-Testul-Scris-Pentru-Acuparea-Postului-de-Ofiter-Specialist-II-La-SCTI-CT#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Rezultatele Obtine La Testul Scris Pentru Acuparea Postului de Ofiter Specialist II La SCTI &#x2F; CT</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title=" Rezultatele Obtine La Testul Scris Pentru Acuparea Postului de Ofiter Specialist II La SCTI / CT" src="https://www.scribd.com/embeds/373296729/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-hU8yPK3U5TxV1NeVaBEo&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7080062794348508" scrolling="no" id="doc_91556" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

SURSA : http://www.isudobrogea.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 14-03-2018 08:09 AM

Rezultatele finale la concursul de Ofițer specialist I la Compartimentul Control și Activități Preventive / ISU Constanta

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Rezultate Finale La Concursul de Ofițer Specialist I La Compartimentul Control Și Activități Preventive on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/373799274/Rezultate-Finale-La-Concursul-de-Ofi%C8%9Ber-Specialist-I-La-Compartimentul-Control-%C8%98i-Activit%C4%83%C8%9Bi-Preventive#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Rezultate Finale La Concursul de Ofițer Specialist I La Compartimentul Control Și Activități Preventive</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title=" Rezultate Finale La Concursul de Ofițer Specialist I La Compartimentul Control Și Activități Preventive" src="https://www.scribd.com/embeds/373799274/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-fOiZMU8QgRtCPCigHJQ4&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7080062794348508" scrolling="no" id="doc_28969" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

SURSA : http://www.isudobrogea.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 26-04-2018 06:48 AM

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al Judeţului Mehedinţi organizează concursuri, prin încadrare directă, pentru ocuparea a două posturi vacante - de ofiţer specialist II - Compartimentul Avizare - Autorizare - în cadrul Inspecţiei de Prevenire, respectiv subofiţer tehnic principal – Financiar.
Citat:Cererile de înscriere la concurs vor fi depuse, personal, de către cei interesaţi, începând de mâine 26 aprilie, până la data de 03 mai a.c. - inclusiv, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-16.00, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al Judeţului Mehedinţi, situat pe strada Portului, nr. 2.
Concursurile vor consta în două probe. Prima dintre ele are caracter eliminatoriu şi va consta în evaluarea performanţelor fizice, ce se va realiza prin susţinerea unei probei unice “ traseu practic-aplicativ”– timpul de parcurgere fiind de maximum un minut şi cinci secunde.
Cea de a doua probă va consta în susţinerea unui “test scris”.
Atât condiţiile de participare la concurs, cât şi cele de recrutare, sunt afişate pe site-ul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, http://www.igsu.ro, la secţiunea Anunţuri, dar şi la sediul ISU “Drobeta”.
Informaţii despre organizarea concursurilor se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Drobeta” al Judeţului Mehedinţi, la numărul de telefon: 0252/311212, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00.
SURSA : ISU Mehedinti


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 26-04-2018 12:35 PM

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj organizează concurs pentru completarea deficitului de personal

Citat:În scopul completării deficitului de personal, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj scoate la concurs, prin încadrare directă din sursă externă: un post de ofițer – Compartimentul Avizare-Autorizare și un post de subofiţer în cadrul Serviciului Resurse Umane.

Înscrierile pentru concurs se vor face în fiecare zi lucrătoare a perioadei 26 aprilie - 03 mai 2018, în intervalul orar 08:00-16:00, la sediul ISU Gorj, din Tg-Jiu, strada Calea Bucureşti nr. 9J.

Graficul de concurs, condițiile de recrutare, probele de selecţie, criteriile de departajare, tematica și bibilografia, cât și informaţii complete privind modalităţile de înscriere şi participare la concurs pentru fiecare post în parte, pot fi obţinute pe site-ul unității noastre http://www.isugorj.ro, la secțiunea Carieră/Anunţuri (http://www.isugorj.ro/cariera-2/anunturi/), la structura de Resurse Umane a unităţii noastre, telefon 0253/211212, interior 27104, fiind totodată afişate la avizierul de la sediul inspectoratului.
SURSA : ISU Gorj


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 17-07-2018 08:56 PM

Anunt concurs - Adjunct al Inspectorului Sef - ISUJ Constanta

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunt Concurs AIS La ISUJ CT on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/384045514/Anunt-Concurs-AIS-La-ISUJ-CT#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Anunt Concurs AIS La ISUJ CT</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Anunt Concurs AIS La ISUJ CT" src="https://www.scribd.com/embeds/384045514/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-f2b2MuzsinMS51y8WC69&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.707221350078493" scrolling="no" id="doc_68411" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

SURSA : https://www.igsu.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 08-11-2018 03:02 PM

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea a demarat procedura de încadrare directă (din sursă externă), pentru următoarele posturi:

Citat:• Ofiţer I la Inspecţia de Prevenire, Compartimentul Control şi Activităţi Preventive;
• Ofiţer specialist II la Serviciul Resurse Umane, Compartimentul Prevenirea Riscurilor Profesionale şi Protecţia Lucrătorilor;
• Asistent medical principal la Centrul Operaţional,Compartimentul Asistenţă Medicală de Urgenţă şi Prim Ajutor Calificat;
• Subofiţer operativ principal la Inspecţia de Prevenire, Compartimentul Avizare-Autorizare;
• Subofiţer administrativ principal la Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Compartimentul Mentenanţă;
• Subofiţer tehnic principal la Serviciul Logistic, Compartimentul Tehnic.

Cererile de înscriere se pot depune în perioada 12.11.2018 – 16.11.2018, în intervalul orar 09.00 – 14.00, la sediul inspectoratului din strada Decebal nr.7 Râmnicu Vâlcea.

Anunţurile de concurs cu informaţiile necesare vor fi publicate, în data de, 09.11.2018, pe site-ul http://www.isuvl.ro şi la avizierul unităţii.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0250/748201 – Serviciul Resurse Umane.
SURSA : ISU Valcea


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 09-11-2018 07:29 PM

Anunț concurs subofițer tehnic principal – Serviciul Resurse Umane ISUJ Constanta

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;" ><a title="View Anunț Concurs Subofițer Tehnic Principal Serviciul Resurse Umane on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/392768825/Anun%C8%9B-Concurs-Subofi%C8%9Ber-Tehnic-Principal-Serviciul-Resurse-Umane#from_embed" style="text-decoration: underline;">Anunț Concurs Subofițer Teh...</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Anunț Concurs Subofițer Tehnic Principal Serviciul Resurse Umane" src="https://www.scribd.com/embeds/392768825/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=false&access_key=key-jj45NgyjE4vkM8BjTNTS" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="null" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

SURSA : http://www.isudobrogea.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Homefire News - 11-11-2018 07:50 AM

Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Oltul" al județului Harghita organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

1. ofițer specialist I - Serviciul Logistic, Compartimentul Patrimoniu Imobiliar
2. ofițer specialist II - în cadrul structurii Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicații
3. subofițer tehnic principal - Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației
4. subofițer tehnic principal - Serviciul Logistic, Compartimentul Intendență
5. subofițer operativ principal - Inspecția de Prevenire, Compartimentul Control și Activități Preventive
6. subofițer administrativ principal - Serviciul Logistic, Compartimentul Patrimoniu Imobiliar.

Pentru detalii privind organizarea și desfășurarea concursurilor, vă rugăm să ne accesați site-ul: http://www.isuharghita.ro.


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Homefire News - 23-11-2018 08:56 PM

Anunț concurs adjunct șef Centrul Operațional Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mihail Grigore Sturza" al județului Iași

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunt Concurs Adjunct Sef Centru Operational ISU Iasi on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/393968651/Anunt-Concurs-Adjunct-Sef-Centru-Operational-ISU-Iasi#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Anunt Concurs Adjunct Sef Centru Operational ISU Iasi</a> ><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Anunt Concurs Adjunct Sef Centru Operational ISU Iasi" src="https://www.scribd.com/embeds/393968651/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-gcSMIVb12GJvFCX3UmNT&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7080062794348508" scrolling="no" id="doc_71679" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

LINK doc. https://isujis.ro/anunturi


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 12-02-2019 05:20 PM

Anunț concurs comandant Statie pompieri Midia Navodari - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al județului Constanţa
Citat:În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., Memorandului cu tema „Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne” nr. 22948 din 13.11.2018 și ordinului I.G.S.U. nr. 37194 din 21.11.2018 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa organizează concurs/examen, pentru încadrarea unui post de conducere vacant, prin recrutare din sursă internă a ofiţerilor de la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, care corespund cerinţelor postului.
SURSA : http://www.isudobrogea.ro

<iframe width="800" height="600" src="https://www.docdroid.net/zpZ9xB2/anunt-concurs-comandant-statie-pompieri-midia-navodari-1.pdf" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe>
SURSA : http://www.isudobrogea.ro