Forum Pompieri Militari si Civili
Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Versiune printabilă

+- Forum Pompieri Militari si Civili (https://forum.pompierii.info)
+-- Forum: Informații de specialitate pentru pompieri (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Acces în profesia de pompier (/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Subiect: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI (/showthread.php?tid=1881)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 04-05-2020 07:57 PM

Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Podul Inalt" al județului Vaslui organizează concurs pentru ocuparea a 19 posturi de execuție vacante, aferente funcției de subofițer operativ principal, repartizate conform anunțului de concurs, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante.

<iframe width="100%" height="600" src="https://www.docdroid.net/hgTTcBi/anunt-sop-6-luni-pdf" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe>

Pentru mai multe detalii, accesați linkul: http://www.isuvaslui.ro/category/resurse-umane


Relații suplimentare privind organizarea și desfășurarea selecției, pot fi obținute de la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Podul Inalt" al județului Vaslui EXCLUSIV telefonic la nr. 0235.311.212 int. 27007 sau 27126, zilnic, între orele 09.00 - 19.00.


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 05-05-2020 06:16 PM

Anunț de concurs în vederea ocupării posturilor de execuție vacante ISU Maramures – pe durată determinată de 6 luni

<iframe width="100%" height="600" src="https://www.docdroid.net/8JzO5Q6/anunt-concurs-pdf" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe>

Pentru mai multe detalii, accesați linkul: https://isumm.ro/resurse-umane/cariera/concursuri/anunt-de-concurs-in-vederea-ocuparii-posturilor-de-executie-vacante-pe-durata-determinata-de-6-luni/


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 05-05-2020 08:32 PM

Anunț de concurs în vederea ocupării posturilor de execuție vacante ISU Bacau - subofițer operativ principal, conducător auto (autospeciale) - pe durata determinată de 6 luni

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 9 din Anexa 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României și prevederile procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, aprobată prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 46/2020, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău, cu sediul în Bacău, str. Milcov, nr. 49, jud. Bacău, organizează selecție, în vederea ocupării posturilor de execuție vacante prin rechemare în activitate/încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele stabilite în fișa postului pentru ocuparea pe durată determinată de 6 luni.

<iframe width="100%" height="600" src="https://www.docdroid.net/zNv2xDG/anunt-sop-6luni-pdf" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe>

Mai multe detalii: http://www.isubacau.ro/index.php/domenii-de-activitate/resurse-umane/1513-anunt-de-concurs-in-vederea-ocuparii-posturilor-de-executie-vacante-subofiter-operativ-principal-pe-durata-determinata-de-6-luni


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 21-08-2020 08:10 AM

Anunt concurs inspector Inspectia de Prevenire în cadrul compartimentului Control și activități preventive – Inspecția de Prevenire / Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea” al judeţului Constanţa

Citat:În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa organizează examen pentru promovarea în funcţia publică de inspector, grad profesional superior, pentru funcţionarul public din cadrul compartimentului Control și activități preventive – Inspecția de Prevenire.

<iframe width="100%" height="600" src="https://www.docdroid.net/VkxLDYl/anunt-inspector-inspectia-de-prevenire-1-pdf" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe>

Citat:Având în vedere modificările survenite prin H.G. nr. 546 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020, se revine în parte la Anunțul nr. 1904537 din 06.08.2020 privind promovarea în funcția publică de inspector, grad profesional superior, pentru funcţionarul public din cadrul compartimentului Control și activități preventive – Inspecția de Prevenire

<iframe width="100%" height="600" src="https://www.docdroid.net/t85tyKf/revenire-anunt-inspector-inspectia-de-prevenire-pdf" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe>
SURSA : http://www.isudobrogea.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - HomefireNews - 24-08-2021 04:04 PM

Anunt concurs comandant secție la Secția de pompieri Mangalia / ISU Constanța

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa organizează concurs, prin recrutare din sursă internă a ofiţerilor de la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, care corespund cerinţelor postului, pentru ocuparea unui post de conducere vacant.
I. Denumirea postului pentru care se organizează concurs, definirea sumară a atribuțiilor postului și cerințele pentru ocuparea postului, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului:
I.1 Denumirea postului pentru care se organizează concurs:
Comandant secție la Secția de pompieri Mangalia.
Dosarul de recrutare, se transmite electronic în volum complet, începând cu data publicării anunțului.
Înscrierea candidaţilor la concurs se face la adresa de e-mail: resurse_umane@isudobrogea.ro în perioada 23.08 – 03.09.2021, pe bază de cerere de înscriere care va fi adresată inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dobrogea” al județului Constanța
Data limită de depunere a documentelor constitutive ale dosarului de recrutare este 10.09.2021. Documentele constitutive ale dosarului de recrutare se scanează și se transmit în volum complet, la adresa de e-mail: resurse_umane @ isudobrogea.ro.

<iframe class="scribd_iframe_embed" title="Anunt Concurs Comandant Sectie La Sectia de Pompieri Mangalia" src="https://www.scribd.com/embeds/521482108/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-Qqg2IwfPWO1YceSVeWCd" tabindex="0" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.7080062794348508" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;" ><a title="View Anunt Concurs Comandant Sectie La Sectia de Pompieri Mangalia on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/521482108/Anunt-Concurs-Comandant-Sectie-La-Sectia-de-Pompieri-Mangalia#from_embed" style="text-decoration: underline;">Anunt Concurs Comandant Sec...</a></a></p>

SURSA DOC : http://www.isudobrogea.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 24-08-2021 07:02 PM

Anunt concurs locțiitor comandant detașament la Detașamentul de pompieri Medgidia / ISU Constanta

Citat:În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare și O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, Nota-raport nr. 1746960 din 12.04.2021 privind aprobarea inițierii demersurilor de ocupare prin concurs a posturilor vacante de conducere din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă și a structurilor aflate în coordonare, precum și adresele I.G.S.U. nr. 76411 din 16.04.2021 și nr. 127398 din 28.07.2021, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa organizează concurs, prin recrutare din sursă internă a ofiţerilor de la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, care corespund cerinţelor postului, pentru ocuparea unui post de conducere vacant.
I. Denumirea postului pentru care se organizează concurs, definirea sumară a atribuțiilor postului și cerințele pentru ocuparea postului, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului:
I.1 Denumirea postului pentru care se organizează concurs:
Locțiitor comandant detașament la Detașamentul de pompieri Medgidia

<iframe width="100%" height="600" src="https://www.docdroid.net/qIHeL9H/anunt-concurs-loctiitor-comandant-detasament-la-detasamentul-de-pompieri-medgidia-pdf" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe>

SURSA DOC : http://www.isudobrogea.roRE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 24-08-2021 07:16 PM

Anunt concurs locțiitor comandant detașament I la Detașamentul de pompieri “slt. Fripis Marius – Daniel” Constanța – Oraș / ISU Constanta


Citat:În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare și O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, Nota-raport nr. 1746960 din 12.04.2021 privind aprobarea inițierii demersurilor de ocupare prin concurs a posturilor vacante de conducere din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă și a structurilor aflate în coordonare, precum și adresele I.G.S.U. nr. 76411 din 16.04.2021 și nr. 127398 din 28.07.2021, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa organizează concurs, prin recrutare din sursă internă a ofiţerilor de la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, care corespund cerinţelor postului, pentru ocuparea unui post de conducere vacant.
I. Denumirea postului pentru care se organizează concurs, definirea sumară a atribuțiilor postului și cerințele pentru ocuparea postului, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului:
I.1 Denumirea postului pentru care se organizează concurs:
Locțiitor comandant detașament I la Detașamentul de pompieri “slt. Fripis Marius – Daniel” Constanța – Oraș.

<iframe width="100%" height="600" src="https://www.docdroid.net/oba2Gwp/anunt-concurs-loctiitor-comandant-detasament-i-la-detasamentul-de-pompieri-slt-fripis-marius-daniel-constanta-oras-pdf" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe>
SURSA DOC : http://www.isudobrogea.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 24-08-2021 07:31 PM

Anunt concurs șef centru operațional I la Centrul Operațional ISU Constanța

Citat:În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare și O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, Nota-raport nr. 1746960 din 12.04.2021 privind aprobarea inițierii demersurilor de ocupare prin concurs a posturilor vacante de conducere din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă și a structurilor aflate în coordonare , precum și adresele I.G.S.U. nr. 76411 din 16.04.2021 și nr. 127398 din 28.07.2021, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa organizează concurs, prin recrutare din sursă internă a ofiţerilor de la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, care corespund cerinţelor
postului, pentru ocuparea unui post de conducere vacant.
I. Denumirea postului pentru care se organizează concurs, definirea sumară a atribuțiilor postului și cerințele pentru ocuparea postului, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului:
I.1 Denumirea postului pentru care se organizează concurs:
Șef centru operațional I la Centrul Operațional.

<iframe width="100%" height="600" src="https://www.docdroid.net/Muam157/anunt-concurs-sef-centru-operational-i-la-centrul-operational-pdf" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe>
SURSA DOC : http://www.isudobrogea.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Pompier_anonim - 05-09-2021 09:51 AM

După ceva ani de când am dat startul la topic , posturi de mutare in interesul serviciului la Igav.
Termen 30.09.2021

<iframe class="scribd_iframe_embed" title="23.08.2021" src="https://www.scribd.com/embeds/523301687/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-haDHvaE2nl3rnUAuNqB2" tabindex="0" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.7074509803921568" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;" ><a title="View 23.08.2021 on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/523301687/23-08-2021#from_embed" style="text-decoration: underline;">23.08.2021</a> </a></p>
SURSA : http://www.aviatie.mai.gov.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - costykosty61 - 06-09-2021 03:48 AM

Vă salut,despre zvonul că de anul acesta vor încadra SGP-iști în IGSU se mai știe ceva ? Sunt șanse să se organizeze vreun concurs/examen anul acesta ?