Forum Pompieri Militari si Civili
Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Versiune printabilă

+- Forum Pompieri Militari si Civili (https://forum.pompierii.info)
+-- Forum: Informații de specialitate pentru pompieri (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Acces în profesia de pompier (/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Subiect: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI (/showthread.php?tid=1881)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 06-09-2021 06:41 AM

@costykosty61
Da . Din informatiile mele se lucrează
la metodologiile de angajare . Pe surse ...in octombrie 2021 vor să înceapă cu prima serie .


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - costykosty61 - 06-09-2021 10:34 AM

Multumesc pentru raspuns @CovalciucBogdan


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - HomefireNews - 15-09-2021 05:28 AM

Anunt concurs locțiitor comandant detașament I la Detașamentul de pompieri Cernavodă - ISU Constanța

Citat:În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare și O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, Nota-raport nr. 1746960 din 12.04.2021 privind aprobarea inițierii demersurilor de ocupare prin concurs a posturilor vacante de conducere din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă și a structurilor aflate în coordonare, precum și adresele I.G.S.U. nr. 76411 din 16.04.2021 și nr. 127398 din 28.07.2021, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa organizează concurs, prin recrutare din sursă internă a ofiţerilor de la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, care corespund cerinţelor postului, pentru ocuparea unui post de conducere vacant.
Denumirea postului pentru care se organizează concurs:
Locțiitor comandant detașament I la Detașamentul de pompieri Cernavodă.
<iframe class="scribd_iframe_embed" title="Anunt Concurs Loctiitor Comandant Detasament I La Detasamentul de Pompieri Cernavoda" src="https://www.scribd.com/embeds/525360895/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-pqHMSJyk5bRXj670SA21" tabindex="0" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.7080062794348508" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;" ><a title="View Anunt Concurs Loctiitor Comandant Detasament I La Detasamentul de Pompieri Cernavoda on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/525360895/Anunt-Concurs-Loctiitor-Comandant-Detasament-I-La-Detasamentul-de-Pompieri-Cernavoda#from_embed" style="text-decoration: underline;">Anunt Concurs Loctiitor Com...</a></a></p>

SURSA DOC : http://www.isudobrogea.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 20-09-2021 07:51 PM

20.09.2021 Anunt concurs — incadrare directa — Ofiter principal I — SThP ISU Constanța

Citat:
ANUNȚ
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sediul în municipiul București, str. Banu Dumitrache, nr. 46, sector 2, scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă* 1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, postul vacant de Ofițer principal I din cadrul compartimentului Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U., poziția 29 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța.
ATENȚIE! Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) și (5) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 nu fac obiectul participării la concurs.
A. Condiții cumulative ce trebuie îndeplinite de candidați:
I. Condiții legale de recrutare, prevăzute de art. 6 alin. (1) și alin. (2) din Anexa 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016:
• să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
• să cunoască limba română, scris și vorbit;
• să aibă capacitate deplină de exercițiu;
• să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;2
• să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
• să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
• să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
• să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
• să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
• să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
• să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului pentru încadrarea în funcții de cadru militar prin încadrare directă.
II. Criteriu specific de recrutare stabilit conform prevederilor art. 12 din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016:
Candidații nu trebuie să depășească vârsta de 27 de ani împliniți în anul în curs.

<iframe class="scribd_iframe_embed" title="20.09.2021 Anunt Concurs Incadrare Directa Ofiter Principal I SThP ISU Constanta" src="https://www.scribd.com/embeds/526464733/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-dvFhQ54uPPyAW0bjSPXz" tabindex="0" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.7073170731707317" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;" ><a title="View 20.09.2021 Anunt Concurs Incadrare Directa Ofiter Principal I SThP ISU Constanta on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/526464733/20-09-2021-Anunt-Concurs-Incadrare-Directa-Ofiter-Principal-I-SThP-ISU-Constanta#from_embed" style="text-decoration: underline;">20.09.2021 Anunt Concurs In...</a></a></p>
SURSA : http://www.isudobrogea.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 20-09-2021 08:09 PM

20.09.2021 Anunt concurs — incadrare directa — Ofiter I SPIRC ISU Constanța


Citat:Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sediul în municipiul București, str. Banu Dumitrache, nr. 46, sector 2, scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă1 2, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, postul vacant de Ofițer I din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, poziția 56 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța.
ATENȚIE! Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) și (5) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 nu fac obiectul participării la concurs.
A. Condiții cumulative ce trebuie îndeplinite de candidați:
I. Condiții legale de recrutare, prevăzute de art. 6 alin. (1) și alin. (2) din Anexa 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016:
• să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
• să cunoască limba română, scris și vorbit;
• să aibă capacitate deplină de exercițiu;
• să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
• să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
• să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
• să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
• să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
• să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
• să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
• să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului pentru încadrarea în funcții de cadru militar prin încadrare directă.
II. Criteriu specific de recrutare stabilit conform prevederilor art. 12 din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016:
Candidații nu trebuie să depășească vârsta de 27 de ani împliniți în anul în curs

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View 20.09.2021 Anunt Concurs Incadrare Directa Ofiter I SPIRC ISU Constanța on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/526470864/20-09-2021-Anunt-Concurs-Incadrare-Directa-Ofiter-I-SPIRC-ISU-Constan%C8%9Ba#from_embed" style="text-decoration: underline;" >20.09.2021 Anunt Concurs Incadrare Directa Ofiter I SPIRC ISU Constanța</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title="20.09.2021 Anunt Concurs Incadrare Directa Ofiter I SPIRC ISU Constanța" src="https://ro.scribd.com/embeds/526470864/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-lf4wN9jyJq1YcFmi40Hl" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7073170731707317" scrolling="no" id="doc_87945" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>
SURSA : http://www.isudobrogea.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 20-09-2021 08:28 PM

20.09.2021 Anunt concurs — incadrare directa — 42 posturi de Subofiter operativ principal ISU Constanța

Citat:Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sediul în municipiul București, str. Banu Dumitrache, nr. 46, sector 2, scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă*, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi vacante de Subofițer operativ principal din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța:
1. Detașamentul special de pompieri Cernavodă:
• pozițiile: 748/ae, 748/af, 748/ag, 748/ah, 748/ai, 748/aj, 748/ak, 748/al, 748/am, 748/an, 748/ao, 748/ap, 748/aq, 748/ar, 748/as, 748/at, 748/au, 748/av, 748/br, 748/bs, 748/bt, 748/bu.
2. Detașamentul de pompieri Cernavodă:
• pozițiile: 577, 582, 583, 585, 586, 590, 602.
3. Detașamentul de pompieri Medgidia:
• pozițiile: 691, 697, 698, 727.
4. Stația de pompieri Hârșova:
• poziția: 1012.
5. Detașamentul de pompieri Palas:
• pozițiile: 334, 356, 363.
6. Detașamentul de pompieri „Slt. Fripis Marius-Daniel” Constanța oraș
• pozițiile: 189, 192, 194,216.
7. Secția de pompieri Mangalia:
• poziția 786.
ATENȚIE! Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) și (5) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 nu fac obiectul participării la concurs.
A. Condiții cumulative ce trebuie îndeplinite de candidați:
I. Condiții legale de recrutare, prevăzute de art. 6 alin. (1) și alin. (2) din Anexa 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016:
• să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
• să cunoască limba română, scris și vorbit;
• să aibă capacitate deplină de exercițiu;
• să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;1 2
• să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
• să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
• să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
• să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
• să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
• să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
• să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului pentru încadrarea în funcții de cadru militar prin încadrare directă.
II. Criteriu specific de recrutare stabilit conform prevederilor art. 12 din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016:
• Candidații nu trebuie să depășească vârsta de 27 de ani împliniți în anul în curs.

<iframe class="scribd_iframe_embed" title="20.09.2021 Anunt Concurs Incadrare Directa 42 Posturi de Subofiter Operativ Principal" src="https://www.scribd.com/embeds/526474284/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-z8S97wpkKbyExCS6hKyb" tabindex="0" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.7073170731707317" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;" ><a title="View 20.09.2021 Anunt Concurs Incadrare Directa 42 Posturi de Subofiter Operativ Principal on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/526474284/20-09-2021-Anunt-Concurs-Incadrare-Directa-42-Posturi-de-Subofiter-Operativ-Principal#from_embed" style="text-decoration: underline;">20.09.2021 Anunt Concurs In...</a></a></p>
SURSA : http://www.isudobrogea.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 20-09-2021 08:49 PM

20.09.2021 Anunt concurs — incadrare directa — 32 posturi de Conducator auto ISU Constanța

Citat:Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sediul în municipiul București, str. Banu Dumitrache, nr. 46, sector 2, scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă1 2, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi vacante de Conducător auto (autospeciale) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța:
1. Detașamentul special de pompieri Cernavodă:
• pozițiile: 748/bc, 748/bd, 748/be, 748/bf, 748/bg, 748/bh, 748/bi, 748/bj, 748/bk, 748/bl, 748/bm, 748/bv, 748/bw, 748/bx, 748/by.
2. Detașamentul de pompieri Cernavodă:
• pozițiile: 629, 632, 634, 635, 637, 641,642, 644.
3. Detașamentul de pompieri Medgidia:
• pozițiile: 736, 740, 741, 745.
4. Stația de pompieri Hârșova:
• pozițiile: 1035, 1038, 1042, 1043.
5. Secția de pompieri Mangalia:
• poziția 821.
ATENȚIE! Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) și (5) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 nu fac obiectul participării la concurs.
A. Condiții cumulative ce trebuie îndeplinite de candidați:
I. Condiții legale de recrutare, prevăzute de art. 6 alin. (1) și alin. (2) din Anexa 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016'.
• să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
• să cunoască limba română, scris și vorbit;
• să aibă capacitate deplină de exercițiu;
• să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
• să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
• să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
• să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
• să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
• să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
• să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
• să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului pentru încadrarea în funcții de cadru militar prin încadrare directă.
II. Criteriu specific de recrutare stabilit conform prevederilor art. 12 din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016:
Candidații nu trebuie să depășească vârsta de 27 de ani împliniți în anul în curs.
• Pregătirea necesară ocupantului postului:
> Pregătire de bază:
studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;



<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View 20.09.2021 Anunt Concurs Incadrare Directa 32 Posturi de Conducator Auto on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/526477237/20-09-2021-Anunt-Concurs-Incadrare-Directa-32-Posturi-de-Conducator-Auto#from_embed" style="text-decoration: underline;" >20.09.2021 Anunt Concurs Incadrare Directa 32 Posturi de Conducator Auto</a> <iframe class="scribd_iframe_embed" title="20.09.2021 Anunt Concurs Incadrare Directa 32 Posturi de Conducator Auto" src="https://ro.scribd.com/embeds/526477237/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-l1Zf8MBsjW1izJksVLOV" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7073170731707317" scrolling="no" id="doc_55886" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>
SURSA : http://www.isudobrogea.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 27-09-2021 07:14 PM

ANGAJARE DIN SURSĂ EXTERNĂ!
Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vasile GOLDIȘ " al județului Arad scoate la concurs 1 post de Ofițer specialist II la Inspecția de Prevenire - Compartimentul Control și Activități Preventive

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunt Ofiter Specialist II IP on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/527813370/Anunt-Ofiter-Specialist-II-IP#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Anunt Ofiter Specialist II IP</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Anunt Ofiter Specialist II IP" src="https://ro.scribd.com/embeds/527813370/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-NhjU93mFgs91O1bQE9b0" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7080062794348508" scrolling="no" id="doc_47067" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>
SURSA : http://www.isuarad.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 19-11-2021 11:48 AM

<div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/ISUCOVASNA/posts/258936682928701" data-width="500" data-show-text="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/ISUCOVASNA/posts/258936682928701" class="fb-xfbml-parse-ignore"><p>? În curând ne vom mări echipa❗?

?Ne bucurăm să vă anunțăm că în data de 15.11.2021, în Monitorul Oficial al României...</p>Publicată de <a href="https://www.facebook.com/ISUCOVASNA">ISU Covasna</a> pe&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/ISUCOVASNA/posts/258936682928701">Vineri, 19 noiembrie 2021</a></blockquote></div>


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 19-11-2021 11:54 AM

<div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/isuneamt/posts/217177843887749" data-width="500" data-show-text="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/isuneamt/posts/217177843887749" class="fb-xfbml-parse-ignore"><p>Vrei să faci parte din echipajele de intervenție din cadrul ISU Neamț?

Dacă ai răspuns DA, atunci fii pregătit pentru...</p>Publicată de <a href="https://www.facebook.com/isuneamt">ISU Neamţ</a> pe&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/isuneamt/posts/217177843887749">Vineri, 19 noiembrie 2021</a></blockquote></div>