Forum Pompieri Militari si Civili
Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Versiune printabilă

+- Forum Pompieri Militari si Civili (https://forum.pompierii.info)
+-- Forum: Informații de specialitate pentru pompieri (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Acces în profesia de pompier (/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Subiect: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI (/showthread.php?tid=1881)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 10-05-2014 09:21 PM

(10-05-2014 07:41 PM)silviutacaciuc Scris:  Inseamna ca vinovatii sunt cei care sunt in garda si nu aud sau cei plecati in misiuni de monitorizare.Hai,Bogdan,zau asa!Eu propun sa se posteze aici toate anunturile referitoare la agenti de politie,politie de frontiera sau jandarmi.Daca cineva este interesat de un post in MAI afla de existenta lui inaintea moderatorilor de pe acest forum.Tot respectul pt ce faceti.Dar este inutil.Pe cuvant!


Util ...neutil ...topicul este deschis de un user al forumului care il considera util ...si pana una alta ....are 1200 de vizualizari . Noi il consideram util :cool:


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Jordauo - 11-05-2014 01:15 AM

Mi se pare un topic util, eu unul nu am auzit sa ne prelucreze in legatura cu posturile scoase la concurs din alte judete, doarv din judetul nostru.


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Pompier_anonim - 11-05-2014 09:51 AM

Daca tot sunt reclamatii ca stiti deja de posturile de la noi(ISU) , ceea ce nu cred , vin cu alta directie Smile

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunt Concurs - Cdt g.s.o.p. Harlau - 27 05 2014 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/223334636/Anunt-Concurs-Cdt-g-s-o-p-Harlau-27-05-2014" style="text-decoration: underline;" >Anunt Concurs - Cdt g.s.o.p. Harlau - 27 05 2014</a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/223334636/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="undefined" scrolling="no" id="doc_55200" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>


În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., Dispoziţiei Directorului General al Direcţiei Generale Management Resurse Umane din M.A.I. nr. II/960/2004 referitoare la formularele şi procedurile utilizate în activitatea de management resurse umane, Ordinului M.A.I. nr. 69 din 28.04.2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor modificat prin Ordinul M.A.I. nr. 113/2012, Ordinul M.A.I. nr. 600/2005, pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administraţiei şi internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Brăilei nr.200, organizează:C O N C U R S / E X A M E Npentru ocuparea, prin recrutare din toate structurile şi unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, a funcţiei vacante de şef post I în cadrul Postului de Poliţie Movileni, Secţia 6 Poliţie Rurală Tecuci, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi.

În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale obligatorii:

să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului:
să aibă minim gradul profesional de agent de poliţie sau de sergent major pentru personalul militar din cadrul celorlalte unităţi ale M.A.I.;
să fie absolvenţi de studii medii cu diplomă de bacalaureat;
să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concursul/examenul;
să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare sau ale art. 89 din Legea 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "BINE" la evaluarea anuală de serviciu;
să fie declaraţi APT medical şi psihologic, pentru promovarea în funcţii de conducere;
să nu se afle în perioada de tutelă profesională.
să aibă un comportament corespunzător în familie, societate şi la locul de muncă.
Concursul/examenul va avea loc la sediul I.P.J.Galaţi, la data de 27.05.2014, ora 10,00, conform graficului de desfăşurare a concursului/examenului.

Concursul/examenul va consta într-un interviu structurat pe subiecte profesionale, desfăşurat conform Metodologiei prevăzute în Anexa nr. 2 din Ordinul M.A.I. nr. 665/2008 şi care va fi apreciat cu note de la 1 la 10. Va fi declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi a obţinut minim nota 7,00.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate independent de membrii comisiei cu două zecimale, fără rotunjire.

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs, iar în situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Durata de desfăşurare a probei de concurs/examen va fi stabilită de comisia de concurs/examen, în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate a subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Interviul se înregistrează audio-video de către lucrători din cadrul Serviciului Crimnalistic.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi- Serviciul Resurse Umane, până la data de 12.05.2014, ora 14.00.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor depune următoarele documente:

- raportul personal, prin care solicită aprobarea participării la concurs/examen;

- CV-ul conform Anexei 10/a din Dispoziţia D.R.U. nr. II/960/2004-privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;

- copii legalizate ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de studii/diplomă de bacalaureat;

- adeverinţa eliberată de medicul de unitate din care să rezulte că este „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoase la concurs;

Testarea psihologică a candidaţilor se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor din Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, la o dată ce se va comunica în timp util candidaţilor.

Serviciul Resurse Umane va publica prezentul anunţ pe reţeaua Intranet, pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi şi prin prin afişare la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Galaţi, la numărul de telefon 0236/407000, interior 20114.


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - HomefireNews - 28-08-2014 11:00 AM

Anunţ recrutare din sursă internă în vederea ocupării a funcţiilor aferente unor posturi de subofiţeri la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi

[Imagine: screenshot_476.png]

Citat:În conformitate cu prevederile art.74 – 78 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Lascăr Catargi, nr.59, organizează selecţie în vederea ocupării , prin recrutare din sursă internă (din rândul personalului poliţienesc şi militar de la nivelul celorlalte unităţi M.A.I), a funcţiilor aferente :

5 posturi de comandant echipaj (şi conducător autospeciale), din cadrul Detaşamentului I de pompieri Iaşi
11 posturi de subofiţer operativ principal, din cadrul Detaşamentului 1 de pompieri Iaşi ;
2 posturi de subofiţer operativ principal, din cadrul Detaşamentului 2 de pompieri Iaşi ;
3 posturi de subofiţer operativ principal, din cadrul Secţiei de pompieri Paşcani;
1 post de conducător auto (autospeciale), din cadrul Staţiei de pompieri Tîrgu Frumos;
1 post de conducător auto (autospeciale), din cadrul Serviciului Logistic
5 posturi de conducător auto (autospeciale), din cadrul Detaşamentului 1 de pompieri Iaşi
Principalele sarcini ale posturilor sunt următoarele:

pentru posturile din structurile de intervenţie:
participă şi execută misiuni specifice intervenţiilor în situaţii de urgenţă,
execută atribuţiile personalului din serviciul de permanenţă;
răspunde de menţinerea permanentă în stare normală de funcţionare şi întreţinere a tehnicii, accesoriilor, aparaturii specifice şi echipamentelor din dotarea echipajului.
conducătorii auto asigură deplasarea autovehiculului sau a autospecialei ,transportul utilajelor, personalului la misiunile ordonate
pentru postul din cadrul Serviciului Logistic:
asigură deplasarea autovehiculului sau a autospecialei ,transportul utilajelor, personalului la misiunile ordonate;
răspunde de menţinerea permanentă în stare de funcţionare a tehnicii din dotare;
cunoaşte şi respectă prevederile ordinelor, normativelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice şi legislaţia rutieră;
Cerinţele specifice ale postului:

Categoria de personal ce poate ocupa postul: – subofiţer
Gradul militar necesar: – sergent major
Pregătirea necesară: – pregătire de bază : studii liceale cu diplomă de bacalaureat ;
Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
– autorizaţie de acces pentru lucrul cu informaţii şi documente clasificate ”Secret de serviciu”, potrivit principiului nevoii de a cunoaşte, cu îndeplinirea procedurilor specifice;
– permis de conducere categoriile B şi C pentru posturile de comandant de echipaj (şi conducător autospeciale) şi conducător auto (autospeciale);
Detalii, tematica şi bibliografia se regăsesc în fişierele ataşate pe http://isujis.ro
SURSa : http://isujis.ro/


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - HomefireNews - 30-08-2014 09:00 AM

Anunţ seleţie ocupare 3 (trei) posturi vacante subofiţer operativ principa Secţia de Pompieri Sărmaşu / ISU Mures

26 August 2014 http://www.isumures.ro/

[Imagine: Anunt_pompierii_sarmasu.png]

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Posturi Subofite Sarmasu Selectie MAI on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/238150059/Posturi-Subofite-Sarmasu-Selectie-MAI" style="text-decoration: underline;" >Posturi Subofite Sarmasu Selectie MAI</a> </a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/238150059/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-fvOZGmH9odl1XIppba1A&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.710795902285264" scrolling="no" id="doc_37468" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 30-08-2014 05:44 PM

Anunț selectie ofiţer specialist II și ofițer I resurse umane / ISU Dobrogea Constanta
28.08.2014 http://www.isudobrogea.ro/

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunț Ofiţer Specialist II Și Ofițer I Resurse Umane on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/238171402/Anun%C8%9B-Ofi%C5%A3er-Specialist-II-%C8%98i-Ofi%C8%9Ber-I-Resurse-Umane" style="text-decoration: underline;" >Anunț Ofiţer Specialist II Și Ofițer I Resurse Umane</a></a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/238171402/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-idYQJsfSDwfCXoM5YLyd&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7729220222793488" scrolling="no" id="doc_62496" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

TEMATICA şi BIBLIOGRAFIA
necesare la selecţia în vederea ocupării postului vacant de ofiţer specialist II din cadrul Biroului resurse umane


<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Bibliografie Și Tematică Ofițer Specialist II on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/238171537/Bibliografie-%C8%98i-Tematic%C4%83-Ofi%C8%9Ber-Specialist-II" style="text-decoration: underline;" >Bibliografie Și Tematică Ofițer Specialist II</a></a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/238171537/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-uKUdBtgNhdWTYjer2YyW&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7729220222793488" scrolling="no" id="doc_22917" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE OFIŢER I ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI PREVENIREA RISCURILOR PROFESIONALE ŞI PROTECŢIA LUCRĂTORILOR

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Bibliografie Și Tematică Ofițer I on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/238171614/Bibliografie-%C8%98i-Tematic%C4%83-Ofi%C8%9Ber-I?secret_password=0dYR04ZuYUona9Lsd2vK" style="text-decoration: underline;" >Bibliografie Și Tematică Ofițer I</a> </a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/238171614/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-NdzJh3lfvmWvbq2DYU0O&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7729220222793488" scrolling="no" id="doc_90561" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 04-09-2014 09:38 AM

Anunț selectie ofiţer specialist II din cadrul Biroului Analiză, Evaluare şi Coordonare / ISU Dobrogea Constanta

În conformitate cu prevederile art. 74-78 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al Judeţului Constanţa , cu sediul în mun. Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr.110, organizează selecţie în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, a funcţiei aferente postului de Ofiţer specialist II din cadrul Biroului Analiză, Evaluare şi Coordonare Intervenţie.

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunț Ofiţer Specialist II Din Cadrul Biroului Analiză Evaluare Şi Coordonare on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/238612384/Anun%C8%9B-Ofi%C5%A3er-Specialist-II-Din-Cadrul-Biroului-Analiz%C4%83-Evaluare-%C5%9Ei-Coordonare" style="text-decoration: underline;" >Anunț Ofiţer Specialist II Din Cadrul Biroului Analiză Evaluare Şi Coordonare</a> </a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/238612384/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-FudcwSJ6JL9dkSZfxvKF&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7068965517241379" scrolling="no" id="doc_58260" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>
<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Bibliografie Si Tematică Ofiţer Specialist II Din Cadrul Biroului Analiză Evaluare Şi Coordonare on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/238612499/Bibliografie-Si-Tematic%C4%83-Ofi%C5%A3er-Specialist-II-Din-Cadrul-Biroului-Analiz%C4%83-Evaluare-%C5%9Ei-Coordonare" style="text-decoration: underline;" >Bibliografie Si Tematică Ofiţer Specialist II Din Cadrul Biroului Analiză Evaluare Şi Coordonare</a> </a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/238612499/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-CKok7R6jFiXXopcCO6Kb&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7068965517241379" scrolling="no" id="doc_584" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 04-09-2014 09:47 AM

Anunț selectie subofiţer operativ principal la Centrul Operaţional – Monitorizare / ISU Dobrogea Constanta

În conformitate cu prevederile art. 74-78 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al Judeţului Constanţa, cu sediul în mun. Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr.110, organizează selecţie în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, a funcţiei aferente postului de Subofiţer operativ principal la Centrul Operaţional – Monitorizare Situaţii de Urgenţă şi Dispecerat.

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunț Subofiţer Operativ Principal La Centrul Operaţional – Monitorizare on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/238612983/Anun%C8%9B-Subofi%C5%A3er-Operativ-Principal-La-Centrul-Opera%C5%A3ional-Monitorizare" style="text-decoration: underline;" >Anunț Subofiţer Operativ Principal La Centrul Operaţional – Monitorizare</a> </a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/238612983/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-jrp96BpvSvGkgL0QCnZr&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7068965517241379" scrolling="no" id="doc_64697" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Bibliografie Si Tematică Subofiţer Operativ Principal La Centrul Operaţional – Monitorizare on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/238613046/Bibliografie-Si-Tematic%C4%83-Subofi%C5%A3er-Operativ-Principal-La-Centrul-Opera%C5%A3ional-Monitorizare?secret_password=xl4Y8h0mV970lyrmYlZq" style="text-decoration: underline;" >Bibliografie Si Tematică Subofiţer Operativ Principal La Centrul Operaţional – Monitorizare</a></a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/238613046/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-2GykwZMsfxvZ99pLCuD3&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7068965517241379" scrolling="no" id="doc_15981" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 20-09-2014 09:18 PM

Anunț selectie subofițer operativ principal Inspecția de Prevenire / ISU Dobrogea Constanta

Citat:În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 665/1995 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al Judeţului Constanţa, cu sediul în Str. Mircea cel Bătrân nr. 110, organizează selecţie în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă din rândul subofițerilor din cadrul unității, a funcţiilor aferente a 2 (două) posturi de subofițer operativ principal din cadrul Inspecției de Prevenire - Serviciul Protecție, Pregătire și Educație Preventivă.<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunț Subofițer Operativ Principal Inspecția de Prevenire on Scribd" href="http://ro.scribd.com/doc/240386976/Anun%C8%9B-Subofi%C8%9Ber-Operativ-Principal-Inspec%C8%9Bia-de-Prevenire" style="text-decoration: underline;" >Anunț Subofițer Operativ Principal Inspecția de Prevenire</a> </a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/240386976/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-58YGXDQb7a3WKdmgAF6w&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7729220222793488" scrolling="no" id="doc_85604" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Tematică Subofițer Operativ Principal Inspecția de Prevenire on Scribd" href="http://ro.scribd.com/doc/240387103/Tematic%C4%83-Subofi%C8%9Ber-Operativ-Principal-Inspec%C8%9Bia-de-Prevenire" style="text-decoration: underline;" >Tematică Subofițer Operativ Principal Inspecția de Prevenire</a> </a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/240387103/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-DbAZLUNdtPPLlphSBECF&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7729220222793488" scrolling="no" id="doc_37719" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

SURSA : http://www.isudobrogea.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - HomefireNews - 26-09-2014 05:51 PM

Anunț selectie subofițer administrativ principal / I.S.U. "Iancu de Hunedoara" al Judetului Hunedoara

[Imagine: screenshot_751.png]

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunt Subof Admin Princip Tematica on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/241078895/Anunt-Subof-Admin-Princip-Tematica" style="text-decoration: underline;" >Anunt Subof Admin Princip Tematica</a></a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/241078895/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-nS6gctLayCeAyW26MCsh&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.72859450726979" scrolling="no" id="doc_90212" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>
SURSA : http://www.isuhd.ro