Forum Pompieri Militari si Civili
Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Versiune printabilă

+- Forum Pompieri Militari si Civili (https://forum.pompierii.info)
+-- Forum: Informații de specialitate pentru pompieri (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Acces în profesia de pompier (/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Subiect: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI (/showthread.php?tid=1881)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 10-04-2016 09:09 AM

Angajări prin rechemare în activitate, la ISU Covasna – 10 posturi disponibile pentru cadre militare în rezervă

Citat:Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul" al judeţului Covasna organizează concurs, în scopul încadrării funcţiilor aferente unui număr de 10 posturi de subofiţer, conform prevederilor art.5 alin.(1) lit. d) din OMAI nr.665/2008 prin rechemare în activitate pe posturi vacante aflate sub incidenţa prevederilor Statutului cadrelor militare din rândul subofiţerilor aflaţi în rezerva Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, pentru următoarele posturi din cadrul structurilor de intervenţie:
– trei posturi de conducător auto (autospeciale), specialitatea auto/pompier, la Detaşamentul de pompieri Sfântu Gheorghe;
– cinci posturi de subofiţer operativ principal, specialitatea pompier, la Detaşamentul de pompieri Sfântu Gheorghe;
– un post de conducător auto (autospeciale), specialitatea auto/pompier, la Secţia de pompieri Târgu Secuiesc;
– un post de subofiţer operativ principal, specialitatea pompier, la Secţia de pompieri Târgu Secuiesc.
Cererile de înscriere la concurs (adresate inspectorului şef), copia actului de identitate, tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare vor fi depuse personal de către cei interesaţi la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul" al judeţului Covasna, până cel târziu pe data de 08.04.2016 (data înregistrării), în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:00.
Actele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarele de recrutare vor fi depuse personal de către cei interesaţi la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul" al judeţului Covasna, str. Oltului, nr. 31-33, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, până pe data de 15.04.2016, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00-15:00.
Alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor vor fi supuse publicităţii pe pagina oficială de internet http://www.isujcv.ro şi prin afişarea la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul" al judeţului Covasna, din str. Oltului, nr.31-33, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Informaţii suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot obţine la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul" al judeţului Covasna, tel. 0267-315.350, interior: 27129, 27131, 27132.
COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunt Concurs 10 Posturi ISU Covasna on Scribd" href="https://ro.scribd.com/doc/307600767/Anunt-Concurs-10-Posturi-ISU-Covasna" style="text-decoration: underline;" >Anunt Concurs 10 Posturi ISU Covasna</a></a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/307600767/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-COwj9piXQUAITkR3nWOh&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7080062794348508" scrolling="no" id="doc_35327" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

SURSA : http://www.isujcv.ro/anunturi%20angajari.html


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - HomefireNews - 19-07-2016 08:04 PM

Anunț concurs - Șef gardă intervenție-stingere la Detașamentul Turda

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Avram Iancu” al județului Cluj scoate la concurs în vederea încadrării, prin recrutare din sursă internă, din rândul personalului unității, 2 posturi vacante de șef gardă intervenție-stingere (și conducător autospeciale) la Detașamentul de Pompieri Turda (funcție de conducere prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant șef).

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunț concurs - Șef gardă intervenție-stingere la Detașamentul Turda on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/318744419/Anun%C8%9B-concurs-%C8%98ef-gard%C4%83-interven%C8%9Bie-stingere-la-Deta%C8%99amentul-Turda#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Anunț concurs - Șef gardă intervenție-stingere la Detașamentul Turda</a></p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/318744419/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-EmqBrTgtzbxc8cqoHzMn&show_recommendations=true&show_upsell=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.706342991386061" scrolling="no" id="doc_33863" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Bibliografie Si Tematica on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/318744635/Bibliografie-Si-Tematica#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Bibliografie Si Tematica</a> </p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/318744635/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-OSDUNNzGlqmDLBTh5Sbe&show_recommendations=true&show_upsell=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.706342991386061" scrolling="no" id="doc_38206" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

SURSA : http://www.isucj.ro/


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 17-09-2016 09:32 AM

Peste 5.000 de posturi vor fi scoase la concurs, în perioada următoare, de către Ministerul Afacerilor Interne (MAI), potrivit unui comunicat de presă recent. În acest sens, autoritățile au detaliat structurile în care se vor face angajări, dar și ce condiții trebuie îndeplinite la înscriere.

Citat:Reprezentanții MAI au anunțat săptămâna trecută că, în perioada următoare, vor fi scoase la concurs 5.416 posturi, în condițiile în care la nivelul ministerului există un deficit de peste 17.000 de persoane.

Joi a fost publicată și o listă detaliată cu structurile în care se vor scoate la concurs posturile, ce include, de asemenea, împărțirea acestora pentru ofițeri și agenți/subofițeri, după cum urmează:

Inspectoratul General al Poliției Române: 2.853 de funcții (340 pentru ofițeri și 2.513 pentru agenți);
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră: 759 de funcții (123 pentru ofițeri și 636 pentru agenți);
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență: 604 funcții (91 pentru ofițeri și 513 pentru subofițeri);
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române: 500 de funcții (110 pentru ofițeri și 390 pentru subofițeri);
Inspectoratul General pentru Imigrări: 170 de funcții (75 pentru ofițeri și 95 pentru agenți);
Inspectoratul General de Aviație: 71 de funcții (40 pentru ofițeri și 31 pentru subofițeri);
Academia de Poliție „A.I. Cuza”: 22 de funcții (nouă pentru ofițeri și 13 pentru agenți);
aparatul central al MAI și alte structuri subordonate: 437 de funcții.
Sursa citată arată că aceasta reprezintă a patra etapă de angajări a programului demarat în ianuarie pentru reducerea deficitului de personal. „Până în prezent au avut loc concursuri pentru trecerea din corpul agenților în corpul ofițerilor, angajarea din sursă externă ori reîncadrarea sau rechemarea în activitate a personalului disponibilizat în anii trecuți și, respectiv, încadrarea absolvenților școlilor MAI - promoția 2016”, scrie în documentul de presă de săptămâna trecută.

Principala cauză a deficitului de personal este, potrivit MAI, numărul ridicat de persoane care au ieșit la pensie - peste 8.000 de persoane de la începutul anului și până acum.

Ce condiții trebuie respectate la înscriere

În documentul prin intermediul căruia reprezentanții ministerului au anunțat începerea procedurilor de scoatere la concurs a celor peste 5.000 de posturi sunt incluse și condițiile generale pe care candidații trebuie să le îndeplinească, în mod cumulativ, la înscriere. Mai exact, acestea sunt:

să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
să cunoască limba română (scris și vorbit);
să aibă capacitate deplină de exercițiu;
să fie apte din punct de vedere medical, fizic și psihic (aptitudinea se constată de către structurile de specialitate ale MAI/comisiile și subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenței semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, verificării aptitudinilor fizice și, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor și/sau criteriilor aplicabile);
să aibă cel puțin 18 ani;
să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului pentru care candidează;
să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
să nu fi fost destituite dintr-o funcție publică în ultimii șapte ani;
să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege.
De asemenea, persoanele care vor dori să se înscrie la concursurile de angajare vor trebui să îndeplinească cerințele specifice funcției pentru care candidează, precum și, eventual, celelalte condiții speciale ce ar putea figura în anunțurile structurilor MAI.
SURSA : http://www.avocatnet.ro/


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Pompier02 - 18-09-2016 06:47 PM

Minim 18 si maxim 50 Smile))) si numai....
Infectiozitate mai mare, abjectiune mai mare, Tamenie mai mare nu prea exista.Smile))
MAI - un foc si.o para. Gardurile sunt mici si portile inca deachise!!


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - HomefireNews - 29-09-2016 06:11 AM

Anunț concurs Comandant detașament la Detașamentul de Pompieri Roșiorii de Vede/ ISU Teleorman

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunț concurs Comandant detașament on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/325719388/Anun%C8%9B-concurs-Comandant-deta%C8%99ament#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Anunț concurs Comandant detașament</a> <iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/325719388/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-TwAzpNQVjnGeTBcii9Eq&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.707221350078493" scrolling="no" id="doc_54366" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

SURSA : http://www.isuteleorman.ro


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 08-10-2016 04:22 PM

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Lascăr Catargi, nr.59, organizează selecţie în vederea ocupării postului vacant de ofiţer specialist I din cadrul Centrul Operaţional – Analiză, evaluare şi coordonare interventie.

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunt Selectie Ofiter Specialist I COJ Sursa MAI (1) on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/326852590/Anunt-Selectie-Ofiter-Specialist-I-COJ-Sursa-MAI-1#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Anunt Selectie Ofiter Specialist I COJ Sursa MAI (1)</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/326852590/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-dOBtLAL7OntebVE5fsur&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7068965517241379" scrolling="no" id="doc_25470" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Tematica Si Bibliografie Concurs of Sp I 2016 on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/326852666/Tematica-Si-Bibliografie-Concurs-of-Sp-I-2016#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Tematica Si Bibliografie Concurs of Sp I 2016</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/326852666/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-FLLyJQwixnjryXAvihx9&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7068965517241379" scrolling="no" id="doc_83447" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

LINK http://isujis.ro/resurse-umane/anunt-6


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 15-10-2016 06:14 AM

Citat:IGSU a demarat procedura de recrutare din sursă externă.
Cei care își doresc o carieră militară de salvator pot concura pentru ocuparea celor 419 posturi alocate inspectoratelor pentru situații de urgență.
Anunţurile de recrutare vor fi publicate, începând cu data de 14 octombrie a.c., de către fiecare unitate, pe paginile web ale acestora.
SURSA : http://www.igsu.ro/

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View CP Posturi Vacante IGSU on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/327635962/CP-Posturi-Vacante-IGSU#from_embed" style="text-decoration: underline;" >CP Posturi Vacante IGSU</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/327635962/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-YEYaTjCSWW1odr7Kjere&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7080062794348508" scrolling="no" id="doc_89230" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 15-10-2016 08:00 AM

ANUNŢ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

INCADRARE DIRECTA CU RECRUTARE DIN SURSA EXTERNA

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (1), lit. e, Secţiunea a 3-a din Cap. IV şi a Anexei nr. 2 din Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare şi ordinul IGSU cu nr. 94851 din 12.10.2016, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Andrei Şaguna, nr. 66-72 , judeţul Arad, organizează concurs (examen după caz), prin încadrare directă cu recrutare din sursă externă în vederea ocupării a urmatoarelor posturi astfel:


-2 posturi de conducător auto (autospeciale) în cadrul Secţiei de pompieri Sebiş;
-2 posturi de conducător auto (autospeciale) în cadrul Secţiei de pompieri Ineu;
-2 posturi de conducător auto (autospeciale) în cadrul Secţiei de pompieri Bîrzava.
-1 post de subofiţer operativ principal în cadrul Compartimentului Analiză, Evaluare şi Coordonare Intervenţii
-2 posturi de subofiţer operativ principal în cadrul Detaşamentului de pompieri Arad;
-2 posturi de subofiţer operativ principal în cadrul Secţiei de pompieri Sebiş;
-2 posturi de subofiţer operativ principal în cadrul Secţiei de pompieri Ineu;
-2 posturi de subofiţer operativ principal în cadrul Secţiei de pompieri Bîrzava.
-1 post subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Logistic

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunt Cond Auto ISU Arad on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/327641984/Anunt-Cond-Auto-ISU-Arad#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Anunt Cond Auto ISU Arad</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/327641984/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-vGEXJC5O9QkjGZBM9IwY&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7729220222793488" scrolling="no" id="doc_42389" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunt Concurs SOP ISU Arad on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/327642082/Anunt-Concurs-SOP-ISU-Arad#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Anunt Concurs SOP ISU Arad</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/327642082/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-78TYmeNzp3AnF2lSSCG1&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7729220222793488" scrolling="no" id="doc_35363" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View Anunt Concurs LOG ISU Arad on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/327642174/Anunt-Concurs-LOG-ISU-Arad#from_embed" style="text-decoration: underline;" >Anunt Concurs LOG ISU Arad</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/327642174/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-dZ7oAw7wl3izW17n0itH&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7729220222793488" scrolling="no" id="doc_69787" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

Informatii suplimentare pe LINK http://www.isuarad.ro/?page_id=96


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 15-10-2016 10:37 AM

Citat:Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mr. CONSTANTIN ENE" al Judeţului Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Milcov nr. 49, judeţul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea a 13 posturi prevăzute cu funcții de subofițer, cu recrutare din sursă externă, în temeiul art. 20 din Ordinul ministrului nr. 665 din 2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, astfel:

9 posturi de subofițer operativ principal la Detașamentul de Pompieri Bacău, astfel:
7 posturi de subofițer operativ principal la Detașamentul de Pompieri Bacău – Garda de intervenție;
1 post subofițer operativ principal la Detașamentul de Pompieri Bacău – Formațiunea de protecție civilă - Echipajul autospecialei de primă cercetare și evaluare CBRN;
1 post subofițer operativ principal (și scafandru autonom) la Detașamentul de Pompieri Bacău – Formațiunea de protecție civilă – Echipa de căutare-salvare.
4 posturi de conducător auto (autospeciale) la Detașamentul de Pompieri Bacău, astfel:
3 posturi de conducător auto (autospeciale) la Detașamentul de Pompieri Bacău – Garda de intervenție;
1 post conducător auto (autospeciale) la Detașamentul de Pompieri Bacău – Suport


Principalele sarcini și atribuții ale postului de subofițer operativ principal la Detașamentul de Pompieri Bacău – Garda de intervenție:

participă la intervenţiile pentru stingerea incendiilor, salvarea şi protejarea oamenilor, animalelor, bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, limitarea şi înlăturarea urmărilor accidentelor, calamităţilor naturale şi catastrofelor, activităţi de descarcerare / deblocare a persoanelor surprinse de accidente, precum şi operaţiuni / activităţi de recunoaştere, cercetare, căutare – salvare, de acordare a primului ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă şi sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate de situaţiile de urgenţă;
se preocupă permanent pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe (militare şi de specialitate), menţinerea şi dezvoltarea nivelului de pregătire fizică, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi stilului de lucru în echipă;
răspunde de buna funcţionare a accesoriilor / utilajelor / echipamentelor / autospecialelor din dotarea subunităţii;


Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Principalele cerinţe ale postului:

pregătire de bază: Studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
Condiţiile de recrutare ale candidaţilor:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să aibă absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat;
să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/ comisia de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/ sau criteriilor aplicabile;
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți și maximum 27 ani împliniți în anul desfășurării concursului;
să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează;
să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special;
să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă;
să nu le fi fost încetate raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
să nu fi fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.


Documente solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs:

a) Documente depuse de candidat:
dosar plic;
cererea de înscriere şi C.V.;
copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, inclusiv anexele (foaia matricolă);
copii ale actului de identitate, carnetului de muncă;
livretul militar (dacă este cazul) în original și copie ;
copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
cazierul judiciar;
caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
3 fotografii 3x4cm, color;
2 fotografii color 9×12 cm, color;
fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
b) Documente procurate de unitatea organizatoare:
certificat de examinare psihologică.
Probele de concurs sunt :

evaluarea individuală a performanțelor fizice pentru solicitare fizică accentuată;
test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiunilor postului.
Principalele sarcini și atribuții ale postului de subofițer operativ principal la Detașamentul de Pompieri Bacău – Formațiunea de protecție civilă – Echipajul autospecialei CBRN:

participă la organizarea şi desfăşurarea intervenţiilor, de menţinere a capacităţii operative şi de luptă ridicată a subunităţii, de pregătire pentru intervenţie a personalului de pe autospeciala C.B.R.N., executarea serviciului de permanenţă;
se preocupă permanent pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe (militare şi de specialitate), menţinerea şi dezvoltarea nivelului de pregătire fizică, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi stilului de lucru în echipă;
răspunde de buna funcţionare a accesoriilor / utilajelor / echipamentelor / autospeciala din dotarea subunităţii;


Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Principalele cerinţe ale postului:

pregătire de bază: Studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
Condiţiile de recrutare ale candidaţilor:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să aibă absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat;
să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/ comisia de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/ sau criteriilor aplicabile;
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți și maximum 27 ani împliniți în anul desfășurării concursului;
să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează;
să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special;
să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă;
să nu le fi fost încetate raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
să nu fi fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.


Documente solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs:

a) Documente depuse de candidat:
dosar plic;
cererea de înscriere şi C.V.;
copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, inclusiv anexele (foaia matricolă);
copii ale actului de identitate, carnetului de muncă;
livretul militar (dacă este cazul) în original și copie;
copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
cazierul judiciar;
caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
3 fotografii 3x4cm, color;
2 fotografii color 9×12 cm, color;
fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
b) Documente procurate de unitatea organizatoare:
certificat de examinare psihologică;


Probele de concurs sunt :

evaluarea individuală a performanțelor fizice pentru solicitare fizică accentuată;
test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiunilor postului.


Principalele sarcini și atribuții ale postului de subofițer operativ principal (și scafandru autonom) la Detașamentul de Pompieri Bacău – Formațiunea de protecție civilă – Echipa de căutare-salvare:

se preocupă permanent pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe (militare şi de specialitate), menţinerea şi dezvoltarea nivelului de pregătire fizică, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi stilului de lucru în echipă;
răspunde de buna funcţionare a accesoriilor / utilajelor / echipamentelor / autospeciala din dotarea subunităţii;


Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Principalele cerinţe ale postului:

pregătire de bază: Studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
Condiţiile de recrutare ale candidaţilor:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să aibă absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat;
să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/ comisia de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/ sau criteriilor aplicabile;
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți și maximum 27 ani împliniți în anul desfășurării concursului;
să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează;
să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special;
să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă;
să nu le fi fost încetate raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
să nu fi fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
Documente solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs:

a) Documente depuse de candidat:
dosar plic;
cererea de înscriere şi C.V.;
copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, inclusiv anexele (foaia matricolă);
copii ale actului de identitate, carnetului de muncă;
livretul militar (dacă este cazul) în original și copie;
copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
cazierul judiciar;
caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
3 fotografii 3x4cm, color;
2 fotografii color 9×12 cm, color;
fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
b) Documente procurate de unitatea organizatoare:
certificat de examinare psihologică;


Probele de concurs sunt :

evaluarea individuală a performanțelor fizice pentru solicitare fizică specială;
test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiunilor postului;


Principalele sarcini și atribuții ale postului de conducător auto (autospeciale) la Detașamentul de Pompieri Bacău – Garda de intervenție:

Principalele sarcini și atribuții ale postului:

conduce autospeciala şi răspunde de buna funcţionare a accesoriilor / utilajelor / echipamentelor / de pe autospecialele pe care le încadrează;
se preocupă permanent de ridicarea propriului nivel de cunoştinţe (militare şi de specialitate), menţinerea şi dezvoltarea nivelului de pregătire fizică, perfecţionarea deprinderilor de lucru cu accesoriile şi echipamentul pe care le are în primire (potrivit funcţiei), dezvoltarea spiritului de orientare, iniţiativă şi lucru în echipă, păstrarea în stare de funcţionare a autospecialei, accesoriilor, utilajelor, materialelor şi echipamentelor din dotarea subunităţii;
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Principalele cerinţe ale postului:

pregătire de bază: Studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: permis de conducere categoriile B și C;
Condiţiile de recrutare ale candidaţilor:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să aibă absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat;
să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/ comisia de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/ sau criteriilor aplicabile;
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți și maximum 27 ani împliniți în anul desfășurării concursului;
să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează;
să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special;
să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă;
să nu le fi fost încetate raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
să nu fi fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.


Documente solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs:

a) Documente depuse de candidat:
dosar plic;
cererea de înscriere şi C.V.;
copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, inclusiv anexele (foaia matricolă);
copii ale actului de identitate, carnetului de muncă;
livretul militar (dacă este cazul) în original și copie;
copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
cazierul judiciar;
caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
3 fotografii 3x4cm, color;
2 fotografii color 9×12 cm, color;
fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
b) Documente procurate de unitatea organizatoare:
certificat de examinare psihologică;
Probele de concurs sunt :

evaluarea individuală a performanțelor fizice pentru solicitare fizică accentuată;
test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiunilor postului;
Principalele sarcini și atribuții ale postului de conducător auto (autospeciale) la Detașamentul de Pompieri Bacău – Suport operativ:Principalele sarcini și atribuții ale postului:

răspunde de starea tehnică, folosirea, păstrarea, întreţinerea, repararea şi casarea la timp şi de calitate a tehnicii de intervenţie în situaţii de urgenţă şi de transport din dotare;
sprijină activitatea conducătorilor auto din subunitate şi răspunde de pregătirea de specialitate a cestora;
răspunde de asigurarea şi gestionarea corectă a bunurilor materiale specifice sectorului tehnic-utilaj din dotarea subunităţii, de păstrarea şi depozitarea corectă a acestora;
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Principalele cerinţe ale postului:

pregătire de bază: Studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: permis de conducere categoriile B și C;
Condiţiile de recrutare ale candidaţilor:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să aibă absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat;
să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/ comisia de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/ sau criteriilor aplicabile;
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți și maximum 27 ani împliniți în anul desfășurării concursului;
să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează;
să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special;
să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă;
să nu le fi fost încetate raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
să nu fi fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.


Documente solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs:

a) Documente depuse de candidat:
dosar plic;
cererea de înscriere şi C.V.;
copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, inclusiv anexele (foaia matricolă);
copii ale actului de identitate, carnetului de muncă;
livretul militar (dacă este cazul) în original și copie;
copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
cazierul judiciar;
caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
3 fotografii 3x4cm, color;
2 fotografii color 9×12 cm, color;
fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
b) Documente procurate de unitatea organizatoare:
certificat de examinare psihologică;


Probele de concurs sunt :

evaluarea individuală a performanțelor fizice pentru solicitare fizică accentuată;
test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiunilor postului;


Concursul se va desfăşura după cum urmează:

24.10.2016 ora 14.00 – data limită pentru depunerea de către candidați a cererilor de participare la concurs;

07.11.2016 ora 14.00 – data limită privind depunerea de către candidaţi a dosarelor de recrutare pentru înscrierea la concurs cu toate documentele solicitate;

25.10.2016 – data limită pentru planificarea la testarea psihologică;

10.11.2016 – data limită pentru verificarea dosarelor de recrutare;

02.11.2016 – data limită privind efectuarea testării psihologice, precum și depunerea și soluționarea contestațiilor;

10.11.2016 – data limită privind stabilirea listelor finale cu candidați și comunicarea refuzului celor cărora nu li s-a aprobat participarea la concurs;

14.11.2016 și 15.11.2016 între orele 09.00 – 16.00 – desfășurarea probei de evaluare a performanțelor fizice;

16.11.2016 – comunicarea rezultatelor la proba de evaluare a performanțelor fizice;

17.11.2016, ora 10:00 – desfășurarea probei scrise;

17.11.2016-18.11.2016 – afișarea rezultatelor la proba scrisă și depunerea contestațiilor la proba scrisă;

– soluționarea contestațiilor la proba scrisă;
21.11.2016– desfășurarea probei de departajare – interviu (dacă este cazul);

21.11.2016-22.11.2016 – depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de departajare – interviu (dacă este cazul);

22.11.2016 – stabilirea rezultatelor finale ale concursului;

22.11.2016 – afișarea rezultatelor finale ale concursului și a candidaților declarați admis.

Evaluarea individuală a performanțelor fizice se va desfășura la Sala de Atletism Bacău în baza unei planificări stabilite de către comisia de concurs și comunicată candidaților prin afișare la sediul nr. 1 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Mr. CONSTANTIN ENE" al Judeţului Bacău, din municipiul Bacău, str. Milcov nr. 49, judeţul Bacău și postare cu cel puțin 24 ore înainte pe pagina de internet a unității http://www.isubacau.ro;

Evaluarea performanțelor fizice va consta în parcurgerea următoarelor probe specifice pentru solicitare fizică accentuată conform Ordinului ministrului nr. 154 din 2004 privind activitățile de educație fizică și sport în MAI, baremele fiind cele din anexa nr. 1 la prezentul anunț, astfel:

Bărbați: abdomene, viteză 50 m și rezistență 1000 m (bareme);
Femei: abdomene, viteză 50 m și rezistență 800 m (bareme).


Proba scrisă se va desfășura la Colegiul tehnic „Anghel Saligny” din municipiul Bacău, strada Vasile Alecsandri nr.18, judeţul Bacău, în data de 17.11.2016, ora 10.00;Testarea psihologică a candidaţilor se va realiza prin grija unităţii organizatoare.La concurs vor putea participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00. La proba scrisă se vor prezenta doar candidații declarați admis la proba de evaluare individuală a performanțelor fizice. Nota finală este media aritmetică a notelor obţinute la probele de concurs cu două zecimale fără rotunjire. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală, este declarat „admis” la concurs, candidatul care are cea mai mare notă la proba scrisă, iar în cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la proba scrisă, departajarea între aceştia se va realiza pe baza probei interviu.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probelor de concurs se depun în termen de 24 de ore de la afişare, în ziua prevăzută de graficul de desfăşurare a concursului. Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Tematica şi bibliografia întocmită de către comisia centrală de concurs din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență este anexă integrantă la prezentul anunţ şi va fi publicată împreună cu anunțul pe site-ul unităţii (Bibliografia pentru conducatori auto și servanti).

Pentru obţinerea formularelor tipizate necesare, cei interesaţi pot consulta site-ul http://www.isubacau.ro, sau se pot adresa la Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău.

Pentru relaţii suplimentare, candidaţii se vor adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău, Biroul Resurse Umane, telefon: 0234550000, interior 27010.

Prezentul anunţ se afişează la toate sediile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău şi se publică pe pagina oficială de internet a unităţii http://www.isubacau.ro.
SURSa : http://www.isubacau.ro/index.php/domenii-de-activitate/resurse-umane/914-anunt-ocupare-posturi-vacante-de-subofiteri


RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI - Covalciuc Bogdan - 15-10-2016 02:35 PM

Angajări la ISU „Crişana” Bihor: 53 de posturi vacante!

Citat:Nr. 57 Oradea, 14.10.2016

COMUNICAT DE PRESĂ

Alătură-te pompierilor militari bihoreni: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” scoate la concurs 53 de posturi vacante!

Începând cu data de 14 octombrie 2016, se demarează procedura de ocupare a 53 de posturi vacante în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor, prin încadrare directă din sursă externă.

În scopul completării deficitului de personal, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” scoate la concurs, prin încadrare directă din sursă externă:

2 posturi de subofiţer tehnic principal la Centrul Operaţional, 1 post de conducător auto (autospeciale) la Serviciul Logistic, 1 post de subofiţer tehnic principal (şi conducător auto – autospeciale) la Detaşamentul Marghita, 1 post de subofiţer tehnic principal la Biroul Resurse Umane şi 48 de posturi pentru subunităţile de intervenţie, dintre care 24 de posturi de subofiţer operativ principal şi 24 de posturi de conducător auto (autospeciale).

Înscrierile pentru concurs se vor face la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor, situat în municipiul Oradea, strada Avram Iancu, nr. 9, în următoarele perioade:

între 14.10.2016, ora 12.00 – 21.10.2016, ora 16.00: pentru posturile de subofiţer tehnic principal la Centrul Operaţional, conducător auto la Serviciul Logistic, subofiţer tehnic principal (şi conducător auto – autospeciale) la Detaşamentul Marghita, subofiţer tehnic principal la Biroul Resurse Umane;
între 17.10.2016, ora 08.00 – 24.10.2016, ora 16.00, pentru cele 48 de posturi de subofiţer operativ principal şi de conducător auto (autospeciale) pentru subunităţile de intervenţie.
Informații complete privind modalitățile de înscriere și participare la concurs, condiții de recrutare, probe de selecție și criterii de departajare, precum și tematica și bibliografia necesare susținerii concursului pentru post pot fi obținute de la structura de Resurse Umane a unităţii, la telefon 0259/411212, int. 27013, 27135 sau 27 136, fiind totodată afişate la avizierul de la sediul inspectoratului, respectiv pe pagina de internet a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor, secţiunea Resurse Umane – Anunţuri: http://isubh.ro/?page_id=720

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View 2016.10.14 - 01.Subofiter Tehnic Principal Resurse Umane on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/327663724/2016-10-14-01-Subofiter-Tehnic-Principal-Resurse-Umane#from_embed" style="text-decoration: underline;" >2016.10.14 - 01.Subofiter Tehnic Principal Resurse Umane</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/327663724/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-O4rMZqZzg3NLN3TBjz4w&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7162162162162162" scrolling="no" id="doc_33973" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View 2016.10.14 - 02.Subofiter Operativ Principal Centru Operational on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/327663784/2016-10-14-02-Subofiter-Operativ-Principal-Centru-Operational#from_embed" style="text-decoration: underline;" >2016.10.14 - 02.Subofiter Operativ Principal Centru Operational</a> </p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/327663784/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-2qCKUkCk8zgg6RKQWLac&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7116903633491312" scrolling="no" id="doc_24541" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View 2016.10.14 - 03.Conducator Auto Logistica on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/327663844/2016-10-14-03-Conducator-Auto-Logistica#from_embed" style="text-decoration: underline;" >2016.10.14 - 03.Conducator Auto Logistica</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/327663844/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-JvSIxe1IiIdQznXZ420V&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7158730158730159" scrolling="no" id="doc_23544" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View 2016.10.14 - 04.Subofiter Operativ Principal Structuri Interventie on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/327664202/2016-10-14-04-Subofiter-Operativ-Principal-Structuri-Interventie#from_embed" style="text-decoration: underline;" >2016.10.14 - 04.Subofiter Operativ Principal Structuri Interventie</a> <iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/327664202/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-VZDYXTIbGERAh7DHE7pN&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7119179163378059" scrolling="no" id="doc_73781" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> <a title="View 2016.10.14 - 05.Conducator Auto Structuri Interventie on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/327664259/2016-10-14-05-Conducator-Auto-Structuri-Interventie#from_embed" style="text-decoration: underline;" >2016.10.14 - 05.Conducator Auto Structuri Interventie</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="https://www.scribd.com/embeds/327664259/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-Rzix7CHnbzJ12ny3jdvo&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7100078802206462" scrolling="no" id="doc_73558" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

Mai multe informatii pe LINK http://isubh.ro/?page_id=720