Forum Pompieri Militari si Civili
1 martie - Ziua internaţională a protecţiei civile - Versiune printabilă

+- Forum Pompieri Militari si Civili (https://forum.pompierii.info)
+-- Forum: Informații de specialitate pentru pompieri (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Protecție civilă (/forumdisplay.php?fid=96)
+--- Subiect: 1 martie - Ziua internaţională a protecţiei civile (/showthread.php?tid=2059)1 martie - Ziua internaţională a protecţiei civile - Covalciuc Bogdan - 20-02-2015 08:05 PM

1 martie - Ziua internaţională a protecţiei civile

[Imagine: g_image.jpg]

Ziua Internationala a Protectiei Civile

SURSA : https://www.igsu.ro


RE: 1 martie - Ziua internaţională a protecţiei civile - HomefireNews - 01-03-2015 12:22 PM

1 Martie – Ziua internaţională a Protecției Civile

[Imagine: Civil_Defence_svg.png]

Citat:Ziua Mondială a Protecției Civile marchează intrarea în vigoare a Constituției Organizației Internaționale a Protecției Civile la 1 martie 1972.

Prima atestare istorică a Organizației Internaționale a Apărării Civile este datată în 1931, anul în care generalul medic francez Georges Saint-Paul a înființat, la Paris, fundația „Asociația Leii din Geneva” (Lieux de Geneva Association) sau „Geneva Zones” (Geneva fiind sediul Crucii Roșii și sediul Ligii Națiunilor). Ideea fondatorului a fost, de fapt, să creeze în toate țările zone de siguranță bine demarcate sau localități stabilite pe o bază permanentă și recunoscute ca atare, încă din timp de pace, prin înțelegeri bilaterale sau internaționale.

La Conferința Internațională din 1954, de la Berlin, privind problema protecției populației civile în timp de război, s-a pus în dezbare necesitatea creării și recunoașterii zonelor neutre și a orașelor deschise. În analele Organizației Internaționale a Protecției Civile, această întâlnire devine cunoscută, mai târziu, sub numele de „Prima Conferință Mondială de Apărare Civilă”.
Începând cu 1960, organizația și-a lărgit preocupările, incluzând, pe lângă protecția populației în timp de război, și protecția pe timp de pace, în cazul producerii dezastrelor naturale și tehnologice.

În 1966, la Conferința Internațională privind Protecția Radiologică, desfășurată la Monaco, a fost adoptat textul primei Constituții, care i-a conferit statutul de organizație interguvernamentală. Această constituție poate fi privită ca o Convenție internațională prin faptul că a creat cadrul pentru depunerea de către țările membre ale Organizației a instrumentelor de ratificare.
Constituția a intrat în vigoare la 1 martie 1972, la prima Adunare Generală a Statelor Membre, fiind înregistrată în anul 1975 la Secretariatul ONU din New York.
SURSa : http://www.ziarulunirea.ro/


RE: 1 martie - Ziua internaţională a protecţiei civile - Covalciuc Bogdan - 01-03-2018 11:44 AM

Ziua internatională a protecţiei civile

[Imagine: 1200px-_ICDO_Logo.svg.png]

Citat:Ziua mondială a protecţiei civile este sărbătorită în fiecare an la data de 1 martie. A fost instituită printr-o decizie a Adunării Generale a Organizaţiei Internaţionale a Protecţiei Civile în anul 1990 şi marchează intrarea în vigoare a Constituţiei acestei organizaţii, la 1 martie 1972.

Marcarea acestei zile are ca scop aducerea în atenţia opiniei publice mondiale a importanţei vitale a protecţiei civile şi sensibilizarea cu privire la pregătirea şi măsurile de prevenire şi de auto-protecţie în caz de accidente sau dezastre. De asemenea, aduce un tribut eforturilor, sacrificiilor şi realizărilor tuturor serviciilor naţionale responsabile cu lupta împotriva dezastrelor.

În 2017 tema pentru celebrarea Zilei mondiale a protecţiei civile este ''Împreună cu protecţia civilă împotriva dezastrelor'', conform site-ului http://www.icdo.org. Aceasta este menită să sublinieze importanţa eforturilor coordonate din partea autorităţilor naţionale, protecţiei civile, mass media şi populaţiei civile în prevenirea dezastrelor într-o manieră eficientă şi în combaterea acestora, dacă şi atunci când ele apar. Nimeni nu trebuie să rămână indiferent în faţa problemelor cauzate de dezastre pentru că fiecare în parte este afectat de ele.

În ultima vreme, peste 200 de milioane de oameni din întreaga lume au suferit impactul dezastrelor naturale sau provocate de om în fiecare an, iar acest număr este în creştere din cauza degradării mediului, schimbărilor climei şi frecvenţei crescute a accidentelor tehnologice, se arată în mesajul adresat anul acesta cu prilejul Zilei mondiale a protecţiei civile de secretarul general al Organizaţiei Internaţionale a Protecţiei Civile, Vladimir Kuvshinov. Cooperarea vizând prevenirea şi eliminarea dezastrelor şi situaţiile de urgenţă nu numai că ajută la rezolvarea problemei imediate a acordării de asistenţă populaţiei civile, dar contribuie, de asemenea, la apropierea oamenilor unii de alţii şi la consolidarea relaţiilor dintre ţări.

Organizaţiei Internaţionale a Protecţiei Civile recomandă ca în 2017 să fie organizate activităţi de promovare şi difuzare a cunoştinţelor cu privire la rolul şi locul protecţiei civile în societatea modernă. Astfel de activităţi pot include: cursuri pentru populaţia civilă despre diferite aspecte ale siguranţei la domiciliu şi la locul de muncă; expoziţii menite să crească gradul de conştientizare în rândul copiilor şi adulţilor cu privire la aspectele legate de protecţia civilă; lecţii în şcoli şi alte instituţii de învăţământ prin care să fie predate elementele de bază privind siguranţa şi securitatea; ateliere de lucru şi conferinţe pe tema protecţiei civile etc.

Organizaţia Internaţională a Protecţiei Civile (International Civil Defence Organisation, ICDO) este o organizaţie interguvernamentală, al cărei obiectiv este de a contribui la dezvoltarea, de către state, a structurilor care asigură protecţia şi asistenţa populaţiei, precum şi protejarea bunurilor şi a mediului în caz de dezastre naturale sau provocate de om. Organizaţie are, de asemenea, ca misiune încurajarea cooperării şi solidarităţii reciproce între structurile naţionale de protecţie civilă ale statelor membre. Sediul oganizaţiei se află la Geneva.

Originile organizaţiei datează din 1931, anul în care generalul-medic chirurg George Saint-Paul a înfiinţat, la Paris, asociaţia "Lieux de Geneva" (''Zonele Geneva''). Generalul George Saint-Paul rămăsese profund marcat de atrocităţile şi cruzimea de pe urma cărora populaţia a suferit în Primul Război Mondial. Ca atare, el a avut ideea creării de zone de siguranţă sau zone neutre, unde populaţia civilă, şi în mod special femeile, copiii, bătrânii şi infirmii să poată găsi un refugiu pe timp de război. În 1937, la cererea generalului Saint-Paul, Asociaţia internaţională a zonelor Geneva ("Lieux de Geneve International Association") a fost transferată la Geneva şi a devenit ''Asociaţia internaţională pentru protecţia populaţiei civile şi a clădirilor istorice în vreme de război''.

La Conferinţa Internaţională din 1954 de la Berlin privind problema protecţiei populaţiei civile în timp de război s-a pus în dezbare necesitatea creării şi recunoaşterii zonelor neutre şi a oraşelor deschise. Această întâlnire a rămas cunoscută, ulterior, sub numele de "Prima Conferinţă Mondială de Apărare Civilă". Începând cu anii '60, organizaţia şi-a lărgit preocupările, incluzând, pe lângă protecţia populaţiei pe timp de război, şi protecţia pe timp de pace, în cazul producerii dezastrelor naturale şi tehnologice.

În România actul de naştere al Protecţiei Civile este considerat Înaltul Decret Regal nr. 468 din 28 februarie 1933, care aproba Regulamentul Apărării Pasive Contra Atacurilor Aeriene. Prin acesta s-a stabilit că ''Apărarea Pasivă este pregătită şi pusă în aplicare pe întregul teritoriu de Ministerul de Interne, prin Comisia Superioară de Apărare Pasivă''. Astfel, în România Ziua protecţiei civile se sărbătoreşte pe data de 28 februarie. Aceasta prilejuieşte o serie de manifestări la nivel naţional: colocvii, conferinţe, dezbateri radiofonice şi televizate, manifestări de genul ''Ziua porţilor deschise'', exerciţii de prevenire şi de simulare a dezastrelor.

Conform unei analize privind impactul dezastrelor, realizată de OIPC pentru perioada 1992-2012, cele mai mari pagube materiale s-au înregistrat în urma furtunilor, cutremurelor şi inundaţiilor.
SURSA : https://www.agerpres.ro

ICDO-PI-7 Brochure

SURSA : http://www.icdo.org