Forum Pompieri Militari si Civili
Perioada de ”permanență la domiciliu” considerată „timp de lucru” - Versiune printabilă

+- Forum Pompieri Militari si Civili (https://forum.pompierii.info)
+-- Forum: Informații de specialitate pentru pompieri (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Acte normative pompieri (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Subiect: Perioada de ”permanență la domiciliu” considerată „timp de lucru” (/showthread.php?tid=2352)Perioada de ”permanență la domiciliu” considerată „timp de lucru” - HomefireNews - 03-03-2018 09:02 PM

JUSTICE - I Law we trust

Court of Justice of the European Union
PRESS RELEASE No 14/18
Luxembourg, 21 February 2018


Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), C‑518/15, perioadă de permanență, timp de gardă, timp de lucru, Ville de Nivelles v Rudy Matzak

CJUE. C‑518/15, Ville de Nivelles v. Rudy Matzak. Timpul de așteptare al unui lucrător la domiciliu care este obligat să răspundă apelurilor din partea angajatorului într-un termen scurt trebuie considerat „timp de lucru”

Citat:Cerere de decizie preliminară – Protecția securității și sănătății lucrătorilor – Organizarea timpului de lucru – Noțiunile de timp de lucru și de perioade de repaus – Pompieri – Timp de gardă – Perioadă de permanență

Rudy Matzak este pompier în cadrul serviciului de permanență(6) pentru Ville de Nivelles (orașul Nivelles) din Belgia(7). În conformitate cu regimul aplicabil contractului său de angajare, acesta este obligat să fie disponibil pentru a presta servicii de gardă seara și în weekend, o săptămână din patru. El este remunerat numai pentru timpul în care este în serviciu activ. Orele de gardă în care pompierul nu este solicitat să îndeplinească nicio obligație profesională (așa‑numita „perioadă de permanență”)(8) nu sunt remunerate.

În perioadele în care prestează servicii de permanență, domnul Matzak trebuie să poată să fie contactat în permanență și, dacă este necesar, trebuie să se prezinte la cazarmă cât mai curând posibil și, în orice caz, după nu mai mult de opt minute în condiții normale(9). Instanța de trimitere precizează că, în practică, aceasta înseamnă că pompierul trebuie să locuiască în apropierea cazărmii și că activitățile sale în aceste perioade sunt limitate în mod corespunzător.

Considerând că erau nesatisfăcătoare mai multe aspecte ale regimului care i se aplica, inclusiv în special nivelul remunerației aferente serviciilor de permanență, domnul Matzak a formulat o acțiune în fața tribunal du travail de Nivelles (Tribunalul pentru Litigii de Muncă din Nivelles, Belgia), care a admis majoritatea capetelor sale de cerere printr‑o hotărâre pronunțată la 23 martie 2013.

Orașul Nivelles a formulat ulterior apel împotriva acestei decizii în fața cour du travail de Bruxelles (Curtea pentru Litigii de Muncă din Bruxelles, Belgia). Această instanță observă că, în dreptul belgian, timpul de lucru este definit în general ca fiind timpul în care lucrătorul se află la dispoziția angajatorului și că locul în care se află lucrătorul nu pare a fi determinant. În lumina interpretării articolului 2 punctul 1 din Directiva 2003/88 de către Curtea de Justiție(10), pare să reiasă că definiția timpului de lucru din dreptul belgian nu coincide în totalitate cu definiția acestuia din dreptul Uniunii. Instanța menționată observă de asemenea că în jurisprudența națională există o tendință de a soluționa problema remunerării pompierilor din cadrul serviciului de permanență, precum domnul Matzak, întemeindu‑se, în principal sau în mod exclusiv, pe definiția noțiunii „timp de lucru” din dreptul Uniunii. Întrucât consideră că, pentru a se pronunța în litigiul cu care a fost sesizată, este necesară o interpretare de către Curtea de Justiție a anumitor dispoziții din Directiva 2003/88, instanța a adresat următoarele întrebări preliminare în conformitate cu articolul 267 TFUE:

„1) Articolul 17 alineatul (3) litera © punctul (iii) din [Directiva 2003/88] trebuie interpretat în sensul că oferă statelor membre posibilitatea de a exclude anumite categorii de pompieri recrutați de serviciile publice de pompieri de la aplicarea ansamblului dispozițiilor care asigură transpunerea acestei directive, inclusiv de la cea care definește timpul de lucru și perioadele de repaus?

2) Întrucât [Directiva 2003/88] prevede doar cerințe minime, trebuie interpretată în sensul că nu se opune ca legiuitorul național să mențină sau să adopte o definiție mai puțin restrictivă a timpului de lucru?

3) Ținând seama de articolul 153 alineatul (5) TFUE și de obiectivele [Directivei 2003/88], articolul 2 din această directivă, în condițiile în care definește principalele noțiuni utilizate de aceasta, în special cele de timp de lucru și de perioade de repaus, trebuie interpretat în sensul că nu se aplică noțiunii de timp de lucru care trebuie să permită să se stabilească remunerațiile datorate în cazul serviciilor de gardă la domiciliu?

4) [Directiva 2003/88] se opune ca perioada de gardă la domiciliu să fie considerată timp de lucru în cazul în care, chiar dacă serviciile de gardă sunt executate la domiciliul lucrătorului, constrângerile la care este supus acesta din urmă în timpul gărzii (precum obligația de a răspunde la apelurile angajatorului în opt minute) restrâng în mod semnificativ posibilitatea de a efectua alte activități?”

Părțile din litigiul principal, guvernele belgian, francez și neerlandez și guvernul Regatului Unit, precum și Comisia Europeană au prezentat observații scrise. În ședința din 15 decembrie 2016, toate aceste părți, cu excepția guvernului neerlandez, au prezentat observații orale și au răspuns la întrebările adresate de Curte.

Curtea a considerat că timpul de așteptare al unui lucrător la domiciliu care este obligat să răspundă apelurilor din partea angajatorului într-un termen scurt trebuie considerat „timp de lucru”.
SURSA : https://www.juridice.ro

Comunicatul în limba engleză
SURSA : https://www.juridice.ro

Comunicatul în limba franceză
SURSa : https://www.juridice.ro

LINK CAUZĂ

LINK Curtea de Justiție a Uniunii Europene https://curia.europa.eu