Forum Pompieri Militari si Civili
Fişe cu date de securitate substanţe periculoase - Versiune printabilă

+- Forum Pompieri Militari si Civili (https://forum.pompierii.info)
+-- Forum: Informații de specialitate pentru pompieri (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: C.B.R.N. - Chimic; Biologic; Radiologic; Nuclear . (/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Subiect: Fişe cu date de securitate substanţe periculoase (/showthread.php?tid=357)

1 2 3


RE: Fise tehnice de securitate ale substantelor periculoase - AdrianArba - 21-05-2012 09:08 AM

D-le Covalciuc, referitor la denumirea Fise cu date de securitate si NU Fise tehnice de securitate, doresc sa va comunic faptul ca site-ul la care ati facut referire (http://www.msds-europe.com) este site-ul unei companii private, nu a unei institutii.
Va rog vizualizarea link-ului http://reach.anpm.ro/Default.aspx?id=62 site al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. Veti avea acces astfel si la structura Fisei cu date de securitate conform reglementarilor REACH.


RE: Fişe cu date de securitate substanţe periculoase - Covalciuc Bogdan - 22-01-2015 04:56 PM

Fise cu date de securitate -BUTAN

<iframe width="600" height="800" src="http://www.docdroid.net/psf5/fts-butan.pdf.html" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


RE: Fişe cu date de securitate substanţe periculoase - Covalciuc Bogdan - 22-01-2015 05:14 PM

Fise cu date de securitate - AZOT LICHID CRIOGENIC

<iframe width="600" height="800" src="http://www.docdroid.net/psgc/fts-azot-lichid3215311651244615121.pdf.html" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


RE: Fişe cu date de securitate substanţe periculoase - Covalciuc Bogdan - 23-01-2015 02:44 PM

Fise cu date de securitate Autogas

<iframe width="600" height="800" src="http://www.docdroid.net/pupx/fts-autogaz.pdf.html" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


RE: Fişe cu date de securitate substanţe periculoase - Covalciuc Bogdan - 23-01-2015 02:51 PM

FIŞA CU DATE DE SECURITATE
Conform Anexa I / Regulamentul nr.453/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului Parlamentului şi al Consiliului Europei nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)

<iframe width="600" height="800" src="http://www.docdroid.net/puqw/fisa-cu-date-de-securitate-23-04-14.pdf.html" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


RE: Fişe cu date de securitate substanţe periculoase - Covalciuc Bogdan - 23-01-2015 02:54 PM

Ghid de redactare a fișelor cu date de securitate

Versiunea 2.2
Decembrie 2014


<iframe width="600" height="800" src="http://www.docdroid.net/purc/sds-ro.pdf.html" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


RE: Fişe cu date de securitate substanţe periculoase - Covalciuc Bogdan - 23-01-2015 02:57 PM

REGULAMENTUL (UE) NR. 453/2010 AL COMISIEI
din 20 mai 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

<iframe width="600" height="800" src="http://www.docdroid.net/purq/reg-453-20-05-10.pdf.html" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
SURSA : http://reach.anpm.ro/


RE: Fişe cu date de securitate substanţe periculoase - Covalciuc Bogdan - 12-02-2019 08:02 PM

FISA CU DATE DE SECURITATE MOTORINA EURO L DIESEL BIO 5% clasa C-F

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;" ><a title="View LUKOIL Fisa Securitate Motorina Euro L on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/399483083/LUKOIL-Fisa-Securitate-Motorina-Euro-L#from_embed" style="text-decoration: underline;">LUKOIL Fisa Securitate Moto...</a><iframe class="scribd_iframe_embed" title="LUKOIL Fisa Securitate Motorina Euro L" src="https://www.scribd.com/embeds/399483083/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=false&access_key=key-tN771q5OzLf8V7eocfxH" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="null" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

SURSA : http://www.trendenergy.ro


RE: Fişe cu date de securitate substanţe periculoase - HomefireNews - 13-02-2019 08:02 PM

FISA CU DATE DE SECURITATE MOL Emolin 400 – Fluid biostabil pentru prelucrarea metalelor

Citat:MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
Pericol de incendiu:
Moderat periculos (vezi secţiunea 9 - Punct de inflamabilitate).
5.1 Medii de stingere a incendiilor
Medii adecvate de stingere:
Spumă, pudră chimică uscată, dioxid de carbon.
Medii ne-adecvate de stingere:
Jet de apă.
5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză
Produşi periculoşi de descompunere:
Gaze rezultate din ardere: monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxizi de sulf, produşi de
descompunere organici şi funingine.
Punct de inflamabilitate: > 100 °C
Pericol de explozie: nu este exploziv
5.3 Informaţii pentru pompieri
Echipament special de protecţie:
Stingerea incendiului şi protejarea locului de muncă se face utilizând un echipament special
de protecţie. Utilizaţi aparat pentru protecţie respiratorie.
Echipamentul de protecţie trebuie să fie conform HG 160/2007.
Informaţii suplimentare:
Raciţi cu apă pulverizată containerele cu produs expuse la incendiu.
Colectaţi separat apa contaminată utilizată la stingerea incendiului.
Nu deversaţi în sistemul de canalizare. Reziduurile provenite de la incendiu şi apa contaminată utilizată la stingerea incendiului trebuie eliminate în conformitate cu regulamentele locale

<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;" ><a title="View Fisa Securitate 2533 on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/399572519/Fisa-Securitate-2533#from_embed" style="text-decoration: underline;">Fisa Securitate 2533</a> <iframe class="scribd_iframe_embed" title="Fisa Securitate 2533" src="https://www.scribd.com/embeds/399572519/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=false&access_key=key-kSiiGaPL5pnXJAw9Voc7" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="null" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

LINK http://www.lubrifianti.com


RE: Fişe cu date de securitate substanţe periculoase - Covalciuc Bogdan - 03-04-2019 02:31 PM

FIȘĂ DE DATE DE SECURITATE -Carbon tetrachloride

<iframe width="800" height="600" src="https://www.docdroid.net/OZMCy8n/carbon-tetrachloride.pdf" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe>

SURSA : https://www.restek.com[/quote]