Forum Pompieri Militari si Civili
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) - Versiune printabilă

+- Forum Pompieri Militari si Civili (https://forum.pompierii.info)
+-- Forum: Comunitate pompieri (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Servicii profesioniste pentru situații de urgență (/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Subiect: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) (/showthread.php?tid=68)RE: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) - maf150 - 08-04-2014 08:03 PM

[Imagine: 1403280_681759398553195_7532873813633497263_o.jpg]

[Imagine: 1502224_681759418553193_1643286575671700190_o.jpg]

[Imagine: 1911142_681759461886522_1441269413032141010_o.jpg]

[Imagine: 1601991_681759451886523_5952956805455830628_o.jpg]

[Imagine: 1911111_681759355219866_4253702327282357537_o.jpg]

SURSA: https://www.facebook.com/igsu.situatiideurgenta/photos_stream


RE: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) - Valentin P - 19-04-2014 01:21 PM

Peste 5.500 de angajaţi ai I.G.S.U. vor asigura, zilnic, răspunsul în situaţii de urgenţă de Paște
Citat:În perioada premergătoare şi pe timpul Sfintelor Sărbători de Paşti, efective ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă sunt angrenate într-o serie de activităţi menite să asigure nivelul de protecţie şi siguranţă a cetăţenilor şi evitarea producerii unor evenimente ce ar putea umbri aceste sărbători.

Astfel, peste 5.500 de angajaţi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă vor executa, zilnic, activităţi de supraveghere, la faţa locului, a respectării măsurilor de prevenire a incendiilor pe durata desfăşurării manifestărilor religioase cu public numeros şi pentru asigurarea unui răspuns prompt în situaţia producerii unor evenimente nedorite.

De asemenea, inspectori de specialitate din cadrul inspecţiilor de prevenire au desfăşurat activităţi de îndrumare şi control, pe linia respectării măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor la lăcaşuri de cult, unităţi turistice şi de agrement, unităţi comerciale şi spaţii cu aflux mare de persoane. Scopul acestor acţiuni a fost de a preveni şi înlătura stările de pericol, cauzele potenţiale de incendiu şi neregulile constatate în respectarea normelor şi normativelor în vigoare pe linie de securitate la incendiu. Controalele au urmărit, în mod special, înlăturarea cauzelor potenţial generatoare de incendiu (instalaţii electrice cu improvizaţii, instalaţii de încălzire defecte), dotarea cu mijloace de primă intervenţie şi instruirea personalului pentru intervenţie în caz de producere a unui incendiu.

Pe lângă depistarea şi înlăturarea neregulilor specifice, specialiştii noştri au asigurat pregătirea şi instruirea preoţilor şi personalului mănăstirilor, astfel încât aceştia să cunoască şi să respecte regulile de prevenire a incendiilor şi, la rândul lor, să le transmită credincioşilor.

De asemenea, pe durata slujbelor religioase de Înviere, efective ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă vor asigura măsuri de supraveghere a respectării normelor de apărare împotriva incendiilor şi asigurarea operativă a intervenţiei, în cazul producerii unui incendiu, la unităţile de cult şi ansamblurile mănăstireşti cu afluenţă de credincioşi.
Pentru diminuarea riscului de incendiu şi reducerea consecinţelor negative ce se pot înregistra în perioada manifestărilor religioase cu public numeros, recomandăm slujitorilor bisericii şi credincioşilor să asigure următoarele măsuri preventive:

- aducerea la cunoştinţa enoriaşilor, pe timpul desfăşurării slujbelor religioase, a regulilor ce trebuie respectate în biserică, mai cu seamă privind utilizarea lumânărilor, modul de comportare în situaţia izbucnirii unui incendiu în lăcaşul de cult, pentru păstrarea calmului, evitarea accidentelor şi panicii pe durata evacuării construcţiei în cazul evenimentelor nedorite, precum şi asigurarea stingerii urgente a incendiului, cu forţele şi mijloacele existente;
- nelăsarea lumânărilor aprinse în apropierea hainelor, părului ori a obiectelor combustibile, precum icoane, decoruri, mobilier, coroane;
- manifestarea unei atenţii deosebite la deplasarea cu lumânările aprinse în autovehicule;
- organizarea manifestărilor religioase în exteriorul bisericilor, pentru evitarea supraaglomerării acestora; evitarea permiterii accesului unui număr de credincioşi peste capacitatea construcţiei şi menţinerea, obligatoriu, pe toată durata slujbei, a uşilor de acces şi evacuare în poziţie deschisă;
- parcarea autoturismelor şi autocarelor în vecinătatea lăcaşurilor de cult se va realiza astfel încât să nu se blocheze sau îngusteze gabaritele căilor de acces pentru intervenţie, necesare autospecialelor pompierilor în cazul producerii unui eventual incendiu;
- asigurarea întreţinerilor corespunzătoare, verificărilor periodice şi remedierii deficienţelor constatate la instalaţiile electrice, sistemele de încălzire, aparatele de preparat şi încălzit hrană şi coşurile de fum;
- amenajarea unor locuri speciale, în exteriorul lăcaşurilor de cult, pentru depunerea lumânărilor aprinse, aflate la distanţă de siguranţă faţă de construcţii, dotate cu tăvi metalice umplute cu nisip, supravegherea acestora în permanenţă şi stingerea lor, în mod obligatoriu, la terminarea slujbelor religioase;
- evacuarea din interiorul lăcaşurilor de cult, pe durata desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros, a covoarelor, mochetelor, băncilor şi scaunelor nefixate de pardoseală;
- nedepozitarea materialelor combustibile în poduri, subsoluri, balcoane ori pe căile de evacuare sau pe circulaţiile din interiorul bisericilor;
- instruirea persoanelor cazate în spaţiile destinate primirii oaspeţilor ori în căminele de bătrâni din incinta mănăstirilor sau aparţinând de acestea, de către slujitorii bisericii, privind necesitatea respectării regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalaţiilor electrice, la utilizarea focului deschis, precum şi interdicţia fumatului în aceste locuri;
- asigurarea unei minime dotări cu mijloace tehnice destinate stingerii incendiilor, precum rezerve de apă şi stingătoare de incendiu; pentru mânăstirile amplasate izolat, în locuri greu accesibile sau chiar inaccesibile autospecialelor pompierilor, această dotare minimă, compensată cu instruirea corespunzătoare a personalului, pot salva construcţia de la distrugere;
- asigurarea evacuării persoanelor din construcţie, a valorilor adăpostite, concomitent cu desfăşurarea primei intervenţii cu mijloacele tehnice din dotare şi cu anunţarea, în cel mai scurt timp, a pompierilor, la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112, în cazul izbucnirii unui incendiu.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă urează tuturor cetăţenilor Sărbători Fericite!


I.G.S.U. - Informare şi Relaţii Publice
Sursa:Flux de ştiri al M.A.I.


RE: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) - Valentin P - 30-05-2014 04:08 PM

IGSU/România acreditată INSARAG - „GO RO - USAR !”
[Imagine: IGSU_zpsabe307c4.jpg]
[Imagine: IGSU_5_zpseff25f33.jpg]
[Imagine: IGSU_8_zpscb6b8fb7.jpg]
[Imagine: IGSU_9_zps5792d094.jpg]
Citat:În perioada 26 – 29 mai a.c., a avut loc ultima etapă a procesului de certificare INSARAG a echipei româneşti de căutare – salvare urbană de nivel mediu (RO - USAR).

Programul de acreditare a debutat în anul 2011, realizându-se în mai multe etape, sub atenta îndrumare a unor experţi din cadrul Agenţiei Federale pentru Asistenţă Tehnică la Dezastre – THW Germania.

Timp de trei zile, echipa RO - USAR (Romanian - Urban Search and Rescue), formată din 48 de salvatori din cadrul Unităţii Speciale de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă (USISU) şi alte unităţi subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), a fost în măsură să gestioneze consecinţele unui cutremur major, parcurgând toate etapele - alertare, activare celulă de criză, pregătirea forţelor, a materialelor şi a documentelor, controlul medical, deplasarea şi, nu în ultimul rând, intervenţia propriu-zisă. Aceasta din urmă a constat în salvarea victimelor afectate de seism şi s-a axat, în principal, pe: crearea de breşe în elementele constructive din beton sau cărămidă în plan orizontal sau vertical, sprijinirea elementelor constructive care ameninţau cu prăbuşirea, respectiv, ridicarea şi mutarea elementelor de construcţie care încarcerau victimele.

Intervenţiile s-au desfăşurat în mod continuu, salvatorii fiind în măsură să lucreze timp de 36 de ore pentru gestionarea situaţiilor generate.

Activităţile au fost atent urmărite, pe toată durata desfăşurării acestora, atât de echipa de clasificatori, formată din zece experţi în domeniu, membri ai echipelor acreditate INSARAG (Australia, Belgia, Suedia, Finlanda, Elveţia, Marea Britanie, Ungaria şi Rusia), care au deja experienţă în asistenţa internaţională, cât şi de echipe de observatori care intenţionează să urmeze acest program.

Certificarea unei astfel de echipe derivă din necesitatea armonizării capabilităţilor naţionale de răspuns la dezastre cu standardele internaţionale (ONU şi UE), România fiind, în egală măsură, un stat ce a beneficiat de sprijin internaţional, dar care a şi oferit asistenţă celorlalte ţări afectate de dezastre.

Echipa română a primit felicitări din partea reprezentanţilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, demonstrând, prin profesionalismul componenţilor săi, că se ridică la standardele internaţionale, astfel obţinând acreditarea pe baza căreia va fi în măsură să intervină, sub egida ONU, în ţările afectate de dezastre şi calamităţi.
I.G.S.U. - Informare şi Relaţii Publice
Sursa:Flux de ştiri al M.A.I.


RE: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) - Covalciuc Bogdan - 31-05-2014 07:36 PM

Echipa românească de căutare-salvare urbană a fost acreditată pentru intervenții sub egida ONU

[Imagine: igsu_onu_romania.jpg]

Echipa românească de căutare-salvare urbană de nivel mediu a fost acreditată pentru intervenții sub egida ONU în țările afectate de dezastre și calamități, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Citat:Ultima etapă a procesului de certificare INSARAG a echipei românești a avut loc de luni până joi. Echipa formată din 48 de salvatori din cadrul Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență și alte unități subordonate IGSU a fost în măsură să gestioneze consecințele unui cutremur major, parcurgând toate etapele — alertare, activare celulă de criză, pregătirea forțelor, a materialelor și documentelor, controlul medical, deplasarea și nu în ultimul rând intervenția propriu-zisă. Aceasta a constat în salvarea victimelor afectate de seism și s-a axat în principal pe crearea de breșe în elementele constructive din beton sau cărămidă în plan orizontal sau vertical, sprijinirea elementelor constructive ce amenințau cu prăbușirea, respectiv ridicarea și mutarea elementelor de construcție care încarcerau victimele.

Intervențiile s-au desfășurat în mod continuu, salvatorii lucrând 36 de ore pentru gestionarea situațiilor generate.

Activitățile au fost atent urmărite pe toată durata desfășurării acestora atât de echipa de clasificatori formată din zece experți în domeniu, membri ai echipelor acreditate INSARAG (Australia, Belgia, Suedia, Finlanda, Elveția, Marea Britanie, Ungaria și Rusia) care au deja experiență în asistența internațională, cât și de echipe de observatori care intenționează să urmeze acest program.

Certificarea unei astfel de echipe derivă din necesitatea armonizării capabilităților naționale de răspuns la dezastre cu standardele internaționale (ONU și UE), România fiind în egală măsură un stat ce a beneficiat de sprijin internațional, dar care a și oferit asistență celorlalte țări afectate de dezastre.

Echipa română a primit felicitări din partea reprezentanților ONU.

Programul de acreditare a debutat în anul 2011, realizându-se în mai multe etape sub atenta îndrumare a unor experți din cadrul Agenției Federale pentru Asistență Tehnică la Dezastre — THW Germania.
SURSA : http://www.agerpres.ro/

Cp Igsu Acreditare Insarag
RE: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) - Covalciuc Bogdan - 05-06-2014 05:50 AM

Colonelul Mugurel Ioan Stanov, împuternicit pentru încă 6 luni ca prim adjunct al inspectorului general al I.G.S.U.

[Imagine: Colonelul_Mugurel_Ioan_Stanov_imputernicit_pent.jpg]

Citat:Colonelul ing. Mugurel Ioan Stanov a fost împuternicit, începând cu data de miercuri, 4 iunie a.c., pentru încă 6 luni ca prim-adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Stanov a intrat în rândurile echipei de conducere a I.G.S.U. la 4 decembrie 2013, înlocuindu-l pe lt.col Marian Daniel Dragne.
Absolvent al Academiei Tehnice Militare București și având o experiență de 20 de ani în arma pompierilor, Stanov a fost, din 2007, comandant al Centrului Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență Ciolpani.
SURSA : http://agendapompierului.ro/


RE: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) - Valentin P - 08-06-2014 08:32 PM

Anunt concursuri
Citat:Data publicarii: 2014-06-05
-Anunt concurs pentru ocuparea unui post de sef directie Centru Operational National la IGSU;
-Anunt concursuri pentru ocuparea a doua posturi de inspector sef la ISU Maramures si ISU Satu Mare;
-Anunt concurs pentru ocuparea unui post de adjunct al inspectorului sef la ISU Galati;
-Anunt concursuri pentru ocuparea a doua posturi de contabil sef la ISU Ialomita si ISU Sibiu;
-Anunt concursuri pentru ocuparea a trei posturi de prim-adjunt al inspectorului sef la ISU Bacau, ISU Cluj si ISU Timis.
Sursa:IGSU.ro


RE: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) - HomefireNews - 23-07-2014 07:18 PM

Colonelul Nicolae Cornea împuternicit pentru încă 6 luni la cârma IGSU

[Imagine: Colonelul_Nicolae_Cornea_imputernicit_pentru_inc.jpg]

Citat:Decizia nr. 236/2014 privind prelungirea împuternicirii domnului colonel Cornea Nicolae pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
În vigoare de la 15.07.2014


Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, prin Adresa nr. 175.498 din 9 iulie 2014, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/3.995 din 9 iulie 2014,
In temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, al art. 771 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic.
Începând cu data de 23 iulie 2014, domnului colonel Cornea Nicolae i se prelungeşte împuternicirea pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion MoraruRE: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) - Covalciuc Bogdan - 27-08-2014 03:20 PM

Anunt concurs pentru ocuparea postului de inspector general la IGSU
Data publicarii: 2014-08-26 http://www.igsu.ro/

Anunt Concurs IG
RE: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) - Covalciuc Bogdan - 10-09-2014 03:08 PM

MESAJUL INSPECTORULUI GENERAL CU OCAZIA SĂRBĂTORIRII ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA, 13 SEPTEMBRIE 2014

[Imagine: Nicolae_Cornea.png]

Citat:Pompierii Români aniversează astăzi 166 de ani de când s-a scris cu litere de aur ISTORIA ŢĂRII, pe frontispiciul căreia se regăsesc năzuinţele de libertate socială, independenţă şi unitate naţională ale poporului român.
Documentele timpului redau sentimentele de mândrie şi onoare care ne încearcă şi în acest moment, pompierii militari având un rol important în Revoluţia română paşoptistă. Recunoaşterea meritelor a fost confirmată în Proclamaţia Guvernului provizoriu, care arăta că „... văzând atâta curaj şi atâta închinare la cauza libertăţii, ... consideră de a sa datorie în numele patriei a arăta a sa recunoştinţă Companiei de pompieri ce de la început şi până la sfârşit fură apărătorii libertăţii”.
Apogeul eroismului predecesorilor noşti l-a constituit lupta din Dealu Spirii, de la 13 septembrie 1848, când românii au pierdut 80 de soldaţi şi 2 ofiţeri din Compania de Pompieri condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu.
Recunoştinţa poporului român pentru faptele de vitejie şi eroism ale pompierilor militari a fost pe măsură, după ieşirea Principatelor de sub tutela otomană domnitorul Alexandru Ioan Cuza adoptând, încă de la începutul domniei sale, Legea din 21 mai 1860, care acorda ostaşilor de orice grad medalia comemorativă cu panglică tricoloră - Pro virtute militari - prima medalie cu caracter militar emisă în România. Şi marele patriot şi om politic Mihail Kogălniceanu a cerut să fie recompensaţi cât mai curând acei care „nu au consultat numărul adversarilor, ci numai curajul lor”, apreciind că lupta din Dealu Spirii constituie „un act de natură a ne onora înaintea străinilor, dovada că soldaţii noştri sunt vrednici urmaşi ai soldaţilor lui Mihai Viteazul”.
Tradiţiile pompierilor români înscriu şi alte fapte memorabile, printre care participarea la Războiul de Independenţă sau apărarea vieţii şi bunurilor pe timpul bombardamentelor din cele două războaie mondiale.
Ducând mai departe tradiţia Armei, pompierii români au respectat şi îndeplinit cu abnegaţie misiunile încredinţate nobilei profesii de salvator.
În anul 2004, odată cu înfiinţarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ni s-a deschis drumul marilor provocări. Ne-am asumat atunci responsabilitatea continuării procesului de dezvoltare instituţională, care să ofere comunităţii o structură flexibilă, modernă şi armonizată cu cerinţele şi standardele europene.
Dacă până acum eram obişnuiţi cu schimbări lente, PREZENTUL reclamă adaptarea rapidă la situaţii de urgenţă de complexitate ridicată.
Soluţionarea tipurilor de evenimente cu impact major asupra comunităţii a necesitat identificarea rapidă a unor soluţii fiabile, performante, care să armonizeze şi să flexibilizeze acţiunile tuturor factorilor implicaţi în procesul de gestionare a situaţiilor de urgenţă. Demersurile noastre au fost şi sunt susţinute de factorii de decizie, fapt care ne dovedeşte că nu suntem singuri pe acest drum.
Actualmente suntem beneficiarii unui context instituţional bine definit, aflat în plin proces de consolidare legislativă, care să permită în mod eficient coordonarea şi conducerea unitară şi integrată a forţelor de intervenţie la nivel naţional. În acelaşi timp, suntem pe deplin conştienţi că diversitatea şi complexitatea misiunilor instituţiei, precum şi necesitatea furnizării unui serviciu de calitate cetăţenilor presupun, pe lângă asigurarea pregătirii personalului, şi existenţa echipamentelor de protecţie şi a mijloacelor logistice adecvate. De asemenea, oriunde şi oricând este nevoie de perseverenţă şi disciplină - elemente vitale care trebuie asumate de fiecare dintre noi pentru definirea identitătăţii personale şi a statutului instituţional.
Întotdeauna îi preţuim pe cei care vorbesc prin faptele lor şi nu prin cuvinte. Rezultatele efortului muncii depuse de pompierii salvatori în misiunile de menţinere a climatului de siguranţă la nivelul comunităţii sunt recunoscute şi apreciate de cei în slujba cărora suntem – cetăţenii - şi confirmate prin menţinerea Armei în topul preferinţelor acestora.
Îmi exprim convingerea că acţiunile de salvare specifice, derulate permanent, deseori în condiţii extreme, ne apropie şi mai mult, generând un climat de susţinere reciprocă şi de încredere care ne motivează.
La ceas aniversar, adresez mulţumiri tuturor Pompierilor Români pentru activitatea depusă şi rezultatele profesionale obţinute, alături de sincere urări de sănătate, fericire şi împliniri!
LA MULŢI ANI!
INSPECTOR GENERAL,
Colonel
dr. NICOLAE CORNEA

Mesaj 13 Septembrie IGSU 2014
RE: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) - Covalciuc Bogdan - 25-09-2014 04:34 PM

Pompierii la Noaptea Cercetătorilor

[Imagine: logo.png]

CP IGSU Noptea Cercetatorilor