Acest forum foloseste cookies
Acest site foloseste cookies pentru a personaliza continutul si publicitatea, pentru a analiza traficul si pentru a oferi optiuni social media. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

pompieri


Postează răspuns 
 
Evaluarea subiectului:
  • 4 voturi - 4 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Legea nr. 80/1995-Statutul cadrelor militare
Autor Mesaj
HomefireNews Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 5,775
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 5069
Given 3305 thank(s) in 2015 post(s)

Mesaj: #81
RE: Legea nr. 80/1995-Statutul cadrelor militare
Cum s-a modificat Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1051, a fost publicată legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
În vigoare de la 30 decembrie 2019

Citat:Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins: Pentru structurile militare ale Ministerului Afacerilor Interne se elaborează ghiduri ale carierei specifice fiecărei arme, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

2. La articolul 14^2, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins: Dispoziţiile art. 14^1 alin. 3, 5, 6 şi 8^1 se aplică în mod corespunzător în situaţia acordării concediilor fără plată pentru formarea profesională, prevăzută la alin. 1.

3. La articolul 20^1, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20^1 Cadrele militare în activitate numite în prima funcţie/mutate în interesul serviciului, detaşate şi/sau împuternicite într-o altă garnizoană decât cea în care îşi au domiciliul şi care nu deţin locuinţă proprietate personală în acea garnizoană, nici ei şi nici soţiile sau soţii acestora, în situaţia în care nu li se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, au dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie de până la 50% din solda lunară.

4. La articolul 20^1, după alineatul 2^4 se introduce un nou alineat, alineatul 2^5, cu următorul cuprins: Prin rata lunară prevăzută la alin. 2^1 se înţelege suma tuturor costurilor lunare generate de contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau de contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe conform scadenţarului de plată, mai puţin cele legate de rambursările anticipate, eventualele dobânzi penalizatoare şi alte costuri care nu se regăsesc în scadenţarul de plată a ratelor lunare.

5. La articolul 20^1, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Cuantumul concret al compensaţiei prevăzute la alin. 1, 2 şi 2^1, precum şi condiţiile de acordare a acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naţionale.

6. La articolul 35^8, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Nivelul structurilor la care se constituie consiliile de onoare, modul de constituire, procedurile de lucru ale acestora, precum şi alte aspecte procedurale pentru aplicarea prevederilor prezentei secţiuni referitoare la procedura disciplinară se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, directorului Serviciului de Informaţii Externe, respectiv al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, după caz.

7. La articolul 35^11 alineatul 2, litera d) se abrogă.

8. La articolul 36, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: În Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul Român de Informaţii, pentru persoanele prevăzute la alin. 1 lit. e), g) şi k) nu se aplică limita de vârstă de cel mult 45 de ani.

9. La articolul 38, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins: În Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale nu se aplică limita de vârstă prevăzută la alin. 1 lit. f).

10. La articolul 40 alineatul 1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate, în rezervă sau cu statut de rezervist voluntar, absolvenţi ai studiilor postliceale sau superioare corespunzătoare specialităţilor militare, care au absolvit cursul de formare a subofiţerilor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;

11. La articolul 40, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins: În Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale nu se aplică limita de vârstă prevăzută la alin. 1 lit. g).

12. Articolul 41^2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 41^2 Persoanele care urmează să devină cadre militare în Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în condiţiile art. 36 alin. 1 lit. a)-c^1) şi h), ale art. 38 alin. 1 lit. a) şi d) şi ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea într-o instituţie de învăţământ, încheie cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale contracte cu durata de 10 ani, în cazul ofiţerilor, şi, respectiv, 8 ani în cazul maiştrilor militari şi subofiţerilor, de la prima numire în funcţie.

13. La articolul 46, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Acordarea gradelor celor prevăzuţi la art. 36 alin. 1 lit. c)-g) şi i)-k), art. 38 alin. 1 lit. b), c) şi e)-h) şi art. 40 alin. 1 lit. b)-e) şi g) se poate face în tot cursul anului.

14. La articolul 53, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu următorul cuprins: Pentru merite deosebite în atingerea unor obiective deosebite în activitate, cadrul militar din Ministerul Afacerilor Interne poate fi avansat în gradul militar imediat următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

15. La articolul 55, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins: Pentru a fi propuşi la înaintarea în grad, la termen, ofiţerii în activitate din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul Român de Informaţii trebuie să fie încadraţi/împuterniciţi cu cel puţin un an înainte de data la care se fac înaintările în grad în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad superior celui pe care îl au.

16. La articolul 56 alineatul 1 punctul C, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b) să fi absolvit cursuri de capacitate pentru gradul de colonel sau comandor. Admiterea la acest curs se face pe bază de examen. Se exceptează de la această condiţie locotenent-coloneii şi căpitan-comandorii care deţin titlul de doctor ori au absolvit o formă de învăţământ postacademic, postuniversitar sau un masterat în ţară sau în străinătate, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;

17. La articolul 73, alineatul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu, în timp de pace, precum şi sistemul de apreciere în timp de război se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, directorului Serviciului de Informaţii Externe, respectiv al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază. Aprecierea se exprimă prin unul dintre următoarele calificative: «excepţional», «foarte bun», «bun», «corespunzător», «mediocru» sau «necorespunzător.

18. La articolul 76, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 76 Mutarea cadrelor militare în activitate dintr-o unitate în alta, precum şi în cadrul aceleiaşi unităţi se efectuează o singură dată pe an, cu excepţia situaţiilor deosebite stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

19. Articolul 77^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 77^1 Cadrele militare în activitate pot îndeplini, temporar, prin împuternicire, atribuţiile unei alte funcţii vacante, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei, pentru o perioadă de până la 6 luni, interval care poate fi prelungit cu aprobarea conducătorului instituţiei, în aceleaşi condiţii. Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale pot îndeplini, temporar, prin împuternicire, atribuţiile unei alte funcţii vacante, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, pentru o perioadă de până la 6 luni, interval care poate fi prelungit cu aprobarea ministrului apărării naţionale până la cel mult un an. Cadrele militare în activitate pot îndeplini, temporar, prin împuternicire, atribuţiile unei alte funcţii al cărei titular lipseşte o perioadă mai mare de o lună, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, până la încetarea situaţiei care a condus la vacantarea temporară a funcţiei. Pe timpul exercitării atribuţiilor funcţiilor în care au fost împuternicite, cadrele militare au obligaţiile şi drepturile corespunzătoare funcţiilor respective. Prin excepţie de la prevederile alin. 1, în Ministerul Afacerilor Interne, prelungirea perioadei de împuternicire se aprobă potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

20. La articolul 85, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Trecerea în rezervă sau direct în retragere se face din oficiu, în condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), e^1), f), i^1), l), m) şi n), la cererea cadrului militar, în situaţia prevăzută la alin. 1 lit. a^1), la propunerea consiliilor de onoare, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. i) şi j), iar în celelalte condiţii, la propunerea comandanţilor unităţilor din care fac parte, înaintată ierarhic.

21. La articolul 85, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 2^1, cu următorul cuprins: În Ministerul Afacerilor Interne, trecerea în rezervă sau direct în retragere din oficiu, în condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. e), m) şi n), se dispune după expirarea perioadei de punere la dispoziţie, atunci când nu s-a putut realiza numirea într-o funcţie corespunzătoare.

22. La articolul 86, alineatele 2^2 şi 2^3 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Prevederile alin. 2 se aplică exclusiv Ministerului Apărării Naţionale. Generalii şi amiralii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Pază sunt menţinuţi în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare, până la vârsta de 60 de ani, sau sunt trecuţi în rezervă, la cerere, în condiţiile prevederilor legale în vigoare.

23. La articolul 86, după alineatul 4 se introduc două noi alineate, alineatele 5 şi 6, cu următorul cuprins: După împlinirea vârstei de 60 de ani, generalii şi amiralii din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe pot fi menţinuţi în activitate până la împlinirea vârstei de 62 de ani, la cerere, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune condiţii a atribuţiilor ce le revin, cu aprobarea conducătorului instituţiei. Cadrele militare din Ministerul Afacerilor Interne, altele decât cele prevăzute la alin. 5, sunt menţinute în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, la cererea acestora, după cum urmează: a) cu aprobarea ministrului afacerilor interne, pentru ofiţeri; b) cu aprobarea inspectorilor generali/similari, pentru maiştri militari şi subofiţeri; c) prevederile cuprinse la lit. a) şi b) se aplică şi cadrelor militare care au obţinut o aprobare în prealabil.

24. Articolul 86^1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 86^1Prin excepţie de la prevederile art. 86, personalul militar de specialitate medico-sanitar, indiferent de gradul militar deţinut, poate fi menţinut în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare, la cerere, cu aprobarea conducătorului instituţiei, până la împlinirea vârstei de pensionare stabilită pentru personalul de specialitate medico-sanitar civil.

25. La articolul 89, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Cadrele militare în activitate din Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază se pun la dispoziţie când sunt trimise în judecată sau sunt judecate de către instanţele judecătoreşti în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiilor în care sunt încadrate sau împuternicite.

26. La articolul 90, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică celor care urmează să fie trecuţi în rezervă potrivit prevederilor art. 85 alin. 1 lit. g), h), j), k), l), m) şi n), art. 87 şi 88.

27. La articolul 109, alineatele 3, 12 şi 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins :Dispoziţiile art. 2 alin. 2^1 lit. A, lit. A^1, lit. B lit. a) şi b), art. 5 alin. 2, art. 36 alin. 1 lit. i) şi alin. 3, art. 37 lit. e), art. 38 alin. 2, art. 40 alin. 2, art. 41^1, art. 48 alin. 2 şi 3, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 53 alin. 4, art. 75 alin. 2-4, art. 75^1, art. 77^1 alin. 2, art. 85 alin. 1 lit. e^1) şi art. 108^1 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale

Dispoziţiile art. 89 alin. 5 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul de Informaţii Externe şi Ministerul Afacerilor Interne.Dispoziţiile art. 2 alin. 2, art. 48 alin. 1, art. 51 alin. 1, art. 52 alin. 1, art. 55 alin. 1 privind durata îndeplinirii funcţiei, art. 56-59, art. 62, art. 77^1 alin. (1), art. 80 şi 81 nu se aplică ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din structurile Ministerului Apărării Naţionale.

28. La articolul 109, alineatul 14 se abrogă.

29. La articolul 109, după alineatul 15 se introduce un nou alineat, alineatul 16, cu următorul cuprins: Dispoziţiile art. 95 nu se aplică ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază.

30. La articolul 110, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: În situaţia transferului prevăzut la alin. 1, precum şi în cazul rechemării în activitate în termen de 60 de zile de la data trecerii în rezervă, instituţia la care se transferă/încadrează preia toate drepturile şi obligaţiile care decurg din contractele şi angajamentele încheiate potrivit art. 41^1, 41^2, 91 şi 91^1 şi aflate în derulare la data transferului/încadrării. Articolul IILegea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
SURSA : https://www.ziuaconstanta.ro

"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
06-01-2020 10:14 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Covalciuc Bogdan
{myadvertisements[zone_3]}
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,917
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4862
Given 11929 thank(s) in 5453 post(s)

Mesaj: #82
RE: Legea nr. 80/1995-Statutul cadrelor militare
Rata lunară pentru credite imobiliare, explicată în Legea 80/1995

Citat:A fost modificată și completată, din nou, Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Legea nr. 259/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1051 din 30 decembrie 2019 și prevede că Legea nr. 80/1995 se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Noul act normativ cuprinde dispoziții referitoare la concedii, compensația pentru chirie, consiliile de onoare, chemarea în activitate, contracte, înaintarea în grad, întocmirea aprecierilor de serviciu, mutarea cadrelor militare în activitate dintr-o unitate în alta, împuternicire, trecerea în rezervă și menținerea în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare.

Una din prevederile de interes este transformarea compensației pentru chirie în rata sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului ipotecar sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe. Această posibilitate, introdusă prin Legea nr. 288 din 2018, nu a fost pusă în practică până la acest moment, cauza fiind lipsa normelor de aplicare. Legea prevedea că militarii care încheie un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe pot beneficia de compensația lunară pentru chirie, ce nu poate depăși rata lunară plătită și nici perioadă de derulare a creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate.

Legea nr. 259/2019 a introdus o nouă dispoziție care prevede că, prin rata lunară, se înțelege suma tuturor costurilor lunare generate de contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau de contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe conform scadențarului de plată, mai puțin cele legate de rambursările anticipate, eventualele dobânzi penalizatoare și alte costuri care nu se regăsesc în scadențarul de plată a ratelor lunare. O precizare binevenită, dar potențialii beneficiari mai au de așteptat. Legea prevede că atât cuantumul concret al compensației, precum și condițiile de acordare a acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naționale. Vestea bună este că proiectul de HG s-a aflat pe site-ul MApN, în secțiunea dedicată actelor normative în dezbatere publică, încă din luna decembrie. Urmează să se facă eventuale modificări și să urmeze traseul de avizare. Să sperăm că nu va fi nevoie de încă un an până la aprobare și că noile prevederi vor fi puse în aplicare cât mai curând.
SURSA : http://presamil.ro

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
11-01-2020 08:37 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: raoul , HomefireNews
{myadvertisements[zone_3]}
Postează răspuns 


Săritură forum:Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  

Ultimele subiecte
Firefighting and Rescue V...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Astăzi 11:42 AM
» Mesaje: 204
» Vizualizări: 213528
I.S.U. "Tara Barsei" al ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Astăzi 06:39 AM
» Mesaje: 100
» Vizualizări: 131887
Requiescat in Pacem
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 06:41 AM
» Mesaje: 404
» Vizualizări: 344062
Crucea Roşie Română
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
04-07-2020 06:34 AM
» Mesaje: 37
» Vizualizări: 57323
Fundația pentru S.M.U.R.D...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
30-06-2020 06:40 AM
» Mesaje: 106
» Vizualizări: 118691
Echipamente DIMATEX SECUR...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
29-06-2020 08:26 PM
» Mesaje: 11
» Vizualizări: 9348
Roboţi mobili utilizaţi p...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
28-06-2020 09:55 AM
» Mesaje: 1
» Vizualizări: 4571
Autospeciale pentru stins...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
28-06-2020 09:45 AM
» Mesaje: 445
» Vizualizări: 456513
Justiție, investigații, m...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
28-06-2020 09:29 AM
» Mesaje: 464
» Vizualizări: 17525
Raed Arafat
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
28-06-2020 09:20 AM
» Mesaje: 341
» Vizualizări: 364095

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro