Acest forum foloseste cookies
Acest site foloseste cookies pentru a personaliza continutul si publicitatea, pentru a analiza traficul si pentru a oferi optiuni social media. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

pompieri


Postează răspuns 
 
Evaluarea subiectului:
  • 1 voturi - 5 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Atribuţiile centrului operaţional
Autor Mesaj
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 14,092
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 5387
Given 13635 thank(s) in 6478 post(s)

Mesaj: #1
Atribuţiile centrului operaţional
ATRIBUŢII GENERALE

Conform prevederilor art. 16 şi 17 din Hotărârea Guvernului României nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, publicată în Monitorul Oficial nr. 885 din 28 septembrie 2004, centrul operaţional se organizează şi are următoarele atribuţii:

Citat:ART. 16
(1) Centrul operaţional organizează şi asigură secretariatul tehnic permanent al comitetului pentru situaţii de urgenţă.
(2) Centrul operaţional se încadrează cu personal specializat pe tipuri de riscuri, precum şi cu specialişti în comunicaţii, informatică şi în alte domenii de activitate, conform cerinţelor operative.
(3) Activitatea centrului operaţional se desfăşoară permanent. Personalul execută serviciul în ture, pe schimburi sau cu program normal, potrivit legii.
(4) În raport cu natura riscurilor şi cu frecvenţa lor de manifestare, precum şi cu datele geografice şi demografice, centrul operaţional se încadrează cu un număr de personal cuprins între 25 şi 60 de specialişti în domeniu.

ART. 17
Centrul operaţional are următoarele atribuţii principale:
a) efectuează activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă din competenţă;
b) monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ, când este cazul, preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie, propunând, în condiţiile legii, instituirea stării de alertă;
c) elaborează concepţia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia de acţiune în situaţii de urgenţă, conform reglementărilor interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de sprijin îndeplinite;
d) face propuneri comitetului pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului Naţional, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventivă şi de intervenţie în situaţii de urgenţă;
e) urmăreşte aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
f) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăreşte menţinerea legăturilor de comunicaţii cu Centrul Operaţional Naţional, centrele operative cu funcţionare permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;
g) centralizează solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, premergător şi în timpul situaţiilor de urgenţă, şi le înaintează organismelor abilitate să le soluţioneze;
h) asigură transmiterea mesajelor de înştiinţare primite către structurile din subordine, cele cu care colaborează şi către autorităţile locale;
i) evaluează consecinţele probabile ale surselor de risc;
j) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă date în competenţă;
k) desfăşoară activităţi în domeniul primirii şi acordării asistenţei internaţionale, al medicinii de urgenţă a dezastrelor, al asistenţei psihologice şi religioase;
l) îndeplineşte alte atribuţii, conform reglementărilor interne, emise în baza prevederilor legale.

ATRIBUŢII SPECIFICE COMPARTIMENTELOR

Monitorizare situaţii de urgenţă şi dispecerat
Citat:(1) monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi coordonează intervenţia forţelor pentru îndeplinirea misiunilor;
(2) asigură permanent preluarea apelurilor de urgenţă din competenţă, alarmează structurile de intervenţie şi cooperează/colaborează cu celelalte organisme implicate pentru îndeplinirea misiunilor;
(3) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, menţinând permanent legătura cu Centrul Operaţional Naţional, centrele operative, cu alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele aflate în îndeplinirea misiunilor;
(4) asigură transmiterea mesajelor de înştiinţare primite către structurile subordonate inspectoratului, cele cu care colaborează şi către autorităţile locale;
(5) culeg şi monitorizează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă din zona de competenţă;
(6) asigură întocmirea documentelor de evidenţă şi raportare în urma îndeplinirii misiunilor din competenţă;
(7) asigură funcţionarea permanentă a mijloacelor de comunicaţii şi informatică din dispeceratul inspectoratului şi verifică legătura cu structurile de intervenţie;
(8) centralizează solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă;
(9) pune în aplicare planurile întocmite pentru diferite situaţii;
(10) informează şeful inspectoratului, primul adjunct, şeful centrului operaţional, precum şi prefectura, dispeceratul Inspectoratului Judeţean de Poliţie, despre producerea şi intervenţia structurilor în caz de urgenţe.

Management organizatoric, planificare misiuni şi resurse şi secretariat tehnic

Citat:(1) efectuează activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă din zona de competenţă a inspectoratului;
(2) monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ, când este cazul, preşedintele comitetului judeţean sau local pentru situaţii de urgenţă şi celelalte organisme abilitate să întreprindă misiuni cu caracter preventiv ori de intervenţie, propunând, în condiţiile legii, instituirea stării de alertă;
(3) elaborează concepţia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia de acţiune în situaţii de urgenţă, conform reglementărilor interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de spijin îndeplinite;
(4) face propuneri Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventivă şi de intervenţie în situaţii de urgenţă;
(5) urmăreşte aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de urgenţă / cooperare specifice tipurilor de servicii;
(6) coordonează, prin dispeceratul inspectoratului, transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, urmărind menţinerea legăturilor de comunicaţii cu Centru Operaţional Naţional, centrele operative cu funcţionare permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele aflate în îndeplinirea misiunilor;
(7) urmăreşte centralizarea solicitărilor privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, premergător şi pe timpul situaţiilor de urgenţă şi le înaintează organismelor abilitate să le soluţioneze;
(8) aprobă, transmiterea mesajelor de înştiinţare primite către structurile din subordine, cele care nu colaborează şi către autorităţilor locale;
(9) evaluează consecinţele probabile ale surselor de risc;
(10) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă date în competenţă;
(11) actualizează permanent catalogul local cuprinzând clasificarea localităţilor, instituţiilor, agenţilor economici şi a altor obiective din punct de vedere al factorilor de risc şi înaintează spre centralizare în catalogul naţional al Centrului Operaţional Naţional pentru Situaţii de Urgenţă din structura Inspectoratului General pentru situaţii de urgenţă;
(12) organizează şi asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prin personalul desemnat în acest sens ;
(13) participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă;
(14) participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei;
(15) elaborează şi conduce derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei ;
(16) controlează şi îndrumă structurile de intervenţie din subordinea inspectoratului , serviciile publice şi private de urgenţă;
(17) identifică resursele umane şi materialele disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
(18) organizează, coordonează, îndrumă şi controlează pregătirea personalului operativ al inspectoratului şi al structurilor de intervenţie pentru toate tipurile de risc din zona de competenţă şi din afara acesteia pentru intervenţiile în sprijin;
(19) verifică planurile de răspuns ale serviciilor de urgenţă voluntare şi private din zona de competenţă pentru a fi supuse avizării;
(20) planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;
(21) cercetează şi stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;
(22) controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi activitatea acestora;
(23) constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă privind intervenţiile pentru situaţii de urgenţă ;
(24) soluţionează petiţiile din domeniul de competenţă, repartizate de inspectorul şef;
(25) organizează, conduce şi desfăşoară concursurile profesionale ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, participă, la ordin, la desfăşurarea concursurilor serviciilor voluntare şi private ;
(26) încheie, după terminarea operaţiunilor de intervenţie, documentele potrivit reglementărilor elaborate de Inspectoratul General, urmărind corectitudinea celor întocmite de către structurile de intervenţie;
(27) elaborează, împreună cu inspecţia de prevenire “Schema cu riscurile teritoriale din zona de competenţă” pe baza structurii de principiu stabilite de Inspectoratul General;
(28) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu celelalte structuri deconcentrate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale, serviciile voluntare şi private, serviciile descentralizate, filiala locală a Societăţii de Crucea Roşie, mass – media, precum şi cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii nonguvernamentale care activează în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
(29) asigură coordonarea tehnică operaţională la nivelul judeţului a situaţiilor de urgenţă;
(30) asigură grupa operativă şi punctul operativ avansat, constituite potrivit reglementărilor în vigoare, pentru sprijinirea îndeplinirii sarcinilor de către comandantul acţiunii;
(31) conduce/coordonează, la ordin, acţiunile de intervenţie ale forţelor proprii precum şi cu cele cu care cooperează;
(32) stabileşte fondurile necesare pentru completarea, modernizarea şi asigurarea bazei materiale necesare funcţionării centrului operaţional;
(33) organizează şi desfăşoară activităţi pe linie de mobilizare;
(34) asigură, prin personalul specializat al inspectoratului, funcţionarea permanentă a mijloacelor de comunicaţii şi informatică, controlează păstrarea de întreţinere şi funcţionare, precum şi exploatarea corectă a acestora;
(35) urmăreşte şi asigură respectarea disciplinei în reţeaua radio;
(36) planifică, coordonează, organizează şi desfăşoară activitatea de pregătire continuă a personalului, a militarilor angajaţi pe bază de contract şi în termen, precum şi activitatea de educaţia fizică şi sport din inspectorat şi structurile de intervenţie;
(37) propune spre aprobare raioanele de intervenţie ale structurilor de intervenţie din subordine;
(38) coordonează activitatea intervenţiei operative în domeniul protecţiei civile a serviciilor de urgenţă voluntare şi private la nivel local;
(39) verifică periodic, prin executarea de antrenamente şi exerciţii, sistemele de înştiinţare, avertizare şi alarmare la localităţi, instituţii publice şi agenţi economici din zona de competenţă;
(40) îndeplineşte alte atribuţii, conform reglementărilor interne, emise în baza prevederilor legale.

Comunicaţii şi informatică

Citat:(1) asigură planificarea comunicaţiilor necesare exercitării conducerii şi controlul funcţionării acestora la nivelul inspectoratului şi al structurilor de intervenţie;
(2) întocmeşte planul de exploatare şi de reparaţii a mijloacelor de transmisiuni şi informatică;
(3) asigură aplicarea măsurilor de protecţie a comunicaţiilor şi informaţiilor de către utilizatori;
(4) verifică starea de operativitate a sistemelor de comunicaţii şi informatică şi ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor;
(5) asigură mijloacele de comunicaţii pe timpul îndeplinirii tuturor misiunilor desfăşurate de inspectorat şi structurile de intervenţie;
(6) evaluează periodic eficacitatea sistemelor de comunicaţii şi informatică şi ia măsuri de perfecţionare a acestora;
(7) acţionează pentru realizarea compatibilităţii între subsistemele de comunicaţii şi cele informatice;
(8) urmăreşte utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare din domeniul comunicaţiilor şi informaticii;
(9) ţine evidenţa şi verifică periodic existenţa şi starea de funcţionare a mijloacelor de comunicaţii şi informatică;
(10) pregăteşte personalul necesar pentru operare cu mijloacele de comunicaţii şi informatică;
(11) cooperează/colaborează permanent cu instituţiile de telecomunicaţii din zona de competenţă al inspectoratului;
(12) face propuneri pentru asigurarea fondurilor necesare pentru completarea, modernizarea şi asigurarea bazei materiale necesare funcţionării permanente a mijloacelor de comunicaţii şi informatică.
(13) execută, la ordin, serviciul de permanenţă în cadrul dispeceratului pentru monitorizarea situaţiilor de urgenţă;
(14) planifică, desfăşoară şi conduce pregătirea echipei de comunicaţii radio, precum şi a personalului cu atribuţii specifice din cadrul formaţiunilor de asigurare;
(15) ţine evidenţa programelor informatice şi actualizează săptămânal bazele de date;
(16) propune declasare, casarea bunurilor materiale din resortul comunicaţii şi informatică;
(17) aprovizionează, în limita fondurilor alocate, bunurile şi materialele necesare îndeplinirii atribuţiilor de către centrului operaţional, conform tabelelor şi normelor de înzestrare.

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
24-06-2012 03:05 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: pompier_talpas , Coffeeman , Nisipgeorge
{myadvertisements[zone_3]}
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 14,092
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 5387
Given 13635 thank(s) in 6478 post(s)

Mesaj: #2
RE: Atribuţiile centrului operaţional
Monitorizare Situaţii Urgenţe şi Dispecerat

Citat:Atributii Dispecerat:

Monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ, când este cazu,l preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri;
Centralizează solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, premergător şi în timpul situaţiilor de urgenţă;
Execută serviciul permanent, asigură transmiterea mesajelor de înştiinţare primite către structurile din subordine, cele cu care colaborează şi către autorităţile locale;
Evaluează consecinţele probabile ale surselor de risc, informează centrul operaţional al IGSU;
Actualizează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă din judeţ şi situaţia operativă;
Monitorizează permanent evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ comanda inspectoratului;
Primeşte informările şi avertizările meteo;
Monitorizează îndeplinirea planurilor de măsuri elaborate ca urmare a iminenţei producerii unor fenomene meteo periculoase sau dezastre;
Asigură fluxul informaţional începând de la primirea avertizărilor meteo sau de la primirea datelor referitoare la producerea unor dezastre;
Elaborează şi transmite dispoziţiile preliminare în vederea limitării şi înlăturării efectelor produse de sursele de risc;
Asigură coordonarea tehnico-operativă a misiunilor şi formaţiunilor de intervenţie;
Monitorizează transporturile de substanţe chimice şi deşeuri periculoase pe teritoriul judeţului;
Centralizează şi prelucrează datele şi informaţiile din teritoriu referitoare la sursele de risc;
Centralizează şi elaborează rapoartele de intervenţie.

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
15-10-2012 10:59 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Postează răspuns 


Săritură forum:Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  

Ultimele subiecte
Inspectoratul General pen...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
Ieri 05:13 PM
» Mesaje: 363
» Vizualizări: 632967
Decontarea cheltuielilor ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
27-11-2022 06:24 AM
» Mesaje: 36
» Vizualizări: 71100
S.V.S.U. - Diverse
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
27-11-2022 05:39 AM
» Mesaje: 107
» Vizualizări: 146253
I.S.U. "Somes" al Judetul...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
26-11-2022 08:54 PM
» Mesaje: 113
» Vizualizări: 121692
Roboți pentru asistență o...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
26-11-2022 08:28 PM
» Mesaje: 29
» Vizualizări: 139
Drone de răspuns în situa...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
26-11-2022 08:41 AM
» Mesaje: 8
» Vizualizări: 104
Raed Arafat
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
26-11-2022 06:09 AM
» Mesaje: 410
» Vizualizări: 607170
Istoria pompierilor din ...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
25-11-2022 07:44 PM
» Mesaje: 42
» Vizualizări: 40396
Monitoare
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
25-11-2022 12:16 PM
» Mesaje: 5
» Vizualizări: 755
Justiție, investigații, m...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
25-11-2022 11:16 AM
» Mesaje: 488
» Vizualizări: 18172

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro