Acest forum foloseste cookies
Acest site foloseste cookies pentru a personaliza continutul si publicitatea, pentru a analiza traficul si pentru a oferi optiuni social media. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

pompieri


Postează răspuns 
 
Evaluarea subiectului:
  • 14 voturi - 4.86 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI
Autor Mesaj
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 14,695
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 6497
Given 19287 thank(s) in 8018 post(s)

Mesaj: #211
RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI
ISU DÂMBOVIȚA - anunt prin incadrare directa 12 posturi vacante de executie de subofiteri-conducator auto (autospeciale)

Anunt Incadrare 12 Posturi Conducatori-Auto-Autospeciale 21.06.2022 ISU Dambovita
SURSA doc : https://www.isudb.ro

Mai multe informații LINK https://www.isudb.ro/index.php?pagina=anunturi


"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
23-06-2022 06:41 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Subofițer pompier , Pompier leneș
{myadvertisements[zone_3]}
Homefire News Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 7,164
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 7818
Given 7250 thank(s) in 3503 post(s)

Mesaj: #212
RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea organizează recrutare și selecție în vederea angajării în corpul soldaților și gradaților profesioniști, pentru 33 de posturi de soldat profesionist (servant pompier) prevăzute în statul de organizare al unităţii.

Citat:În conformitate cu prevederile Legii nr. 384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților profesioniști, ale OMAI nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 699/IG din 09.06.2022, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, cu sediul în municipiul Focşani, str. Dornişoarei, nr. 10, organizează recrutare și selecție în vederea angajării în corpul soldaților și gradaților profesioniști, pentru 33 de posturi de soldat profesionist (servant) prevăzute în statul de organizare al unităţii.
II. Definirea sumară a atribuțiilor postului:
execută serviciul operativ participând la misiuni specifice în situații de urgență care implică întrebuințarea autospecialelor și utilajelor de stins incendii, (îndeplinind atribuțiile servantului 2 sau 3 în cadrul echipajului autospecialei de stingere cu apă și spumă de capacitate mare/medie, ori pe cele ale servantului 2 în cadrul echipajului autospecialei de stingere cu apă și spumă de capacitate mică în care este nominalizat conform Planului cu organizarea serviciului operativ și de zi), precum și la alte misiuni care nu presupun pregătire paramedicală;
răspunde de întreținerea și păstrarea în stare bună de funcționare a aparaturii specifice, echipamentelor, materialelor din dotare, precum şi de întreţinerea sectoarelor repartizate;
participă la programul de pregătire a personalului operativ;
execută serviciul de zi şi de pază şi îndeplineşte atribuţiile categoriei de serviciu în care este numit.
III. Cerințele postului:

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: Soldat profesionist.
2. Gradul militar necesar ocupantului postului: Soldat.
3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1. Pregătire de bază: învățământul general obligatoriu.
3.2. Pregătire de specialitate: -
3.3. Alte cunoştinţe: nu este cazul.
3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: - autorizație de acces la informații clasificate de nivel SECRET DE SERVICIU (după încadrare, potrivit principiului nevoii de a cunoaște), cu îndeplinirea procedurilor specifice.
3.5. Limbi străine: nu este cazul.
4. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: Apt medical.
5. Trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic.
IV. Probele de concurs pentru candidații înscriși la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Anghel Saligny” al judeţului Vrancea se susțin la centrul de selecție constituit la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Dunărea” al județului Brăila, în baza unei planificări întocmite, în ordine alfabetică, indiferent de unitatea de recrutare.
Probele de concurs constau în:
Probe eliminatorii: „Urcarea pe scară”, prevăzută în Anexa 1 la prezentul anunţ, respectiv „Deplasare în subsol întunecat” prevăzută în Anexa 2 la prezentul anunţ.
Evaluarea performanţelor fizice: „Parcurgerea unui traseu practic-aplicativ” prevăzut în Anexa 3 la prezentul anunţ.
La fiecare dintre probele menționate, candidații susțin o singură încercare. Candidatul care nu promovează o probă este declarat respins și nu mai continuă susținerea celorlalte probe.
La probele de concurs nu se admit contestații, repetări sau reverificări, cu excepția situațiilor în care, acestea nu au putut fi finalizate din motive imputabile organizatorilor.
Candidaţii vor fi declarați „ADMIS” la concurs în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, conform pct. III din Anexa nr. 3^2 la O.M.A.I. 177/2016, în urma susținerii probei de evaluare a performanței fizice, pe unități angajatoare, în limita numărului de locurilor scoase la concurs.
În situaţia în care, în urma desfăşurării probei de evaluare a performanţelor fizice, mai mulţi candidaţi situaţi pe ultimul loc în lista celor declaraţi „admis” au aceeaşi notă, aceştia se departajează prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii de departajare:
a. Criteriul 1 – timpul realizat la proba „Deplasare în subsol întunecat”. Se ia în calcul cel mai mic timp realizat.
b. Criteriul 2 – timpul realizat la proba „Urcarea pe scară”. Se ia în calcul cel mai mic timp realizat.
c. Criteriul 3 – deţinerea calităţii de soldat sau gradat rezervist voluntar/profesionist.
d. Criteriul 4 – deţinerea experienţei în domenii de activitate specifice situaţiilor de urgenţă: servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, servicii private pentru situaţii de urgenţă, voluntariat în domeniul situaţiilor de urgenţă, salvamont, salvaspeo, prim-ajutor, alpinism, activitate de scufundare. Criteriul se consideră a fi îndeplinit indiferent de perioada de activitate pe care a cumulat-o candidatul.
e. Criteriul 5 – studii absolvite. Se iau în calcul studiile absolvite în ordinea nivelului de calificare, de la cel mai înalt nivel de calificare la cel mai mic, conform H.G. nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Dacă situaţia de egalitate se menţine şi după aplicarea succesivă a criteriilor de departajare candidaţii vor fi supuşi unui interviu.
V. Pentru a fi recrutate şi selecţionate pentru angajare în corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, persoanele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:
a) au cetăţenie română şi domiciliul în România;
b) sunt absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulteriore;
c) au solicitat, în scris, angajarea într-o funcţie de soldat sau gradat profesionist;
d) sunt declaraţi ;
e) sunt declaraţi ;
f) sunt apţi din punct de vedere fizic;
g) au vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
Candidații trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de vârstă la data verificării dosarului de recrutare de către comisia de recrutare.
h) nu au antecedente penale şi nu se află în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii sau culte religioase incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
j) nu sunt asociaţi unici ori participanţi direct la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale ori a altor organizaţii cu scop lucrativ sau comercial, iar dacă sunt în una dintre aceste situaţii, se obligă prin semnarea unui angajament ca, din momentul selecţionării pentru profesia de soldat sau gradat profesionist, să renunţe la această calitate;
k) nu sunt membri ai unor partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri, se angajează în scris că, după admiterea în instituţia militară, vor renunţa la această calitate;
l) candidaţii care au efectuat anterior serviciul militar prin una dintre formele prevăzute de lege pot fi recrutaţi şi selecţionaţi pentru angajarea ca soldat/gradat profesionist, indiferent de arma sau specializarea trecută în livretul militar.
ATENŢIE! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs prevăzute în prezentul anunţ.
ATENŢIE!
Evaluarea medicală şi evaluarea psihologică (de către structurile de specialitate ale M.A.I.) se realizează exclusiv pentru candidaţii declaraţi „Admis”.
Candidaţii declaraţi „Admis” trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, precum şi pentru evaluarea medicală, având asupra lor documente de legitimare valabile.
ATENȚIE!
Gradul militar acordat va fi cel de soldat, indiferent dacă gradații profesioniști au deținut/dețin, în calitate de rezerviști, grade superioare.
Dobândirea calității de soldat profesionist este condiționată de acordul scris al celor în cauză privind renunțarea la gradele dobândite anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, precum și la gradele dobândite după parcurgerea a acel puțin un an de studii în cadrul instituțiilor și unităților militare de învățământ, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate.
VI. Actele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de recrutare:
Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a posturilor vacante, candidatul trebuie să depună, exclusiv în format electronic, următoarele documente:
a) cererea de înscriere (Anexa nr. 4);
b) Curriculum Vitae;
c) copii ale documentelor care atestă absolvirea nivelului minim de studii – învățământ general obligatoriu (documentele de studii vor fi însoțite de foaie matricolă/supliment, doar dacă pe acestea, apare mențiunea că sunt însoțite de foaie matricolă/supliment);
d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului de stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
f) autobiografia (scrisă olograf, cu pix de culoare albastra, conform îndrumarului din Anexa nr. 7 la prezentul anunţ);
g) tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 8);
h) extrasul de pe cazierul judiciar (se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului – Anexa nr. 5). Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat) ;
i) o fotografie color 9 x 12 cm;
j) adeverință medicală eliberată de către medicul de familie în condițiile O.M.A.I. 105/2020, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în M.A.I., eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției (Anexa nr. 9);
ATENȚIE: Se impune completarea tuturor rubricilor de pe FAȚA adeverinței medicale!
k) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului din Anexa nr. 6 la prezentul anunţ);
m) consimțământul informat, potrivit Anexei nr. 10 la prezentul anunţ;
n) alte documente justificative în situaţia în care se vor aplica criteriile de departajare: contract de muncă, contract de colaborare, certificat de voluntariat etc; livret militar care au calitatea de soldat sau gradat rezervist voluntar/profesionist, după caz; copii ale documentelor ultimului nivel de studii absolvit.
IMPORTANT! Cererea de înscriere, cv-ul, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, tabelul nominal cu rudele candidatului, autobiografia, consimțământul expres și consimțământul informat se semnează olograf de către candidat, anterior scanării (în format .PDF).
Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, pe baza consimțământului expres al candidatului, Anexa nr. 5 la prezentul anunț. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat. Termenul de valabilitate al certificatului de cazier judiciar, conform prevederilor art. 27 alin. (2) din Legea 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de 6 luni de la data emiterii.
Structura de resurse umane transmite medicului de unitate adeverinţa medicală, în vederea analizării. Medicul de unitate al unităţii de recrutare analizează datele medicale consemnate în adeverinţa medicală, precum şi corespondenţa dintre antecedentele personale patologice şi/sau afecţiunile consemnate în cuprinsul adeverinţei. În situaţia în care antecedentele personale patologice şi/sau afecţiunile consemnate de medicul de familie se încadrează în bolile/afecţiunile medicale care determină expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale prevăzute în OMAI 105/2020, candidatul este declarat „INAPT” de medicul de unitate, care completează, pe verso adeverinţa medicală, paragraful corespunzător din baremele medicale şi consemnează „NU POATE participa la concursul de admitere la concursul de încadrare în M.A.I.”. În această situaţie, procedura de recrutare şi selecţie încetează. Adeverinţa medicală completată cu menţiunea INAPT, semnată şi parafată de medicul de unitate, se aduce la cunoştinţa candidatului sub semnătură, de către structura de resurse umane a unităţii care efectuează recrutare. Declararea inaptitudinii medicale, în acest caz, nu se contestă.
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, se afişează la avizierul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, municipiul Focşani, strada Dornişoarei nr. 10, şi se postează pe pagina de internet a unităţii http://www.isujvn.ro, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe.
La concursul organizat pentru angajarea în corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, precum şi condiţiile prevăzute în anunţ, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în prezentul anunţ.
Prin depunerea cererilor de înscriere la selecţie, candidaţii îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
VII. Graficul şi locul de desfăşurare al concursului[3]
Nr. crt.
Activităţile
Termen/perioda/observaţii
1. Candidaţii depun dosarul de recrutare, în volum complet la adresa de e-mail angajaresgp@isujvn.ro
În perioada 11 - 31.07.2022, ora 14.00
2. Verificarea dosarelor de recrutare
11.07 – 08.08.2022
Această etapă a concursului nu se contestă.
3. Afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs
Până la 09.08.2022 la sediul inspectoratului și pe pagina de internet a instituției
4. Desfășurarea concursului
16 – 26.08.2022
5. Afișarea rezultatelor finale
La sediul inspectoratului, precum și pe pagina de internet a instituției
Reguli privind transmiterea și înregistrarea documentelor necesare înscrierii
Documentele care necesită a fi completate (ex. cerere de înscriere, tabelul nominal cu rude, consimțământ informat, adeverința medicală și declarația) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format PDF (NU POZATE!) și transmise în format electronic pe adresa de e-mail. Fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Pop Dan – act de identitate, Pop Dan- cerere de înscriere, etc).
Toate documentele menționate în anunț vor fi transmise exclusiv în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente ale acestuia), exclusiv la adresa de e-mail: angajaresgp@isujvn.ro.
Emailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat și concursul la care se înscrie (ex. Pop Dan – SGP).
Dimensiunea maximă a fișierelor ce pot fi atașate într-un e-mail este de 20 Mb.
Recomandăm ca documentele să fie transmise de pe o adresă de e-mail personală, adresă la care ulterior, se va transmite confirmarea de primire a acestora precum și codul unic de identificare atribuit candidatului. Răspunsul unității către candidat se va efectua în următoarea zi lucrătoare. Codul atribuit urmează a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.
În situația în care candidatul nu primește confirmarea de înscriere, în termenul prevăzut (o zi lucrătoare de la transmitere) acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, telefon 0237.611.212 interior 27.111/27.013 sau 27.136, în zilele lucrătoare, între orele 0900 - 1500.
La finalul procedurii de concurs, doar candidații declarați admis depun în original, în dosar plic, toate documentele transmise inițial în format electronic, la structura de resurse umane a unității. După caz, copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează atât de către persoana desemnată din cadrul structurii de resurse umane, cât și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, acesta nu va continua procedura în vederea angajării.
Documentele prevăzute în anunțul de concurs, pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care certificarea cu originalul, nu se mai realizează.
Nu va fi acceptat dosarul de recrutare, în cazul în care, documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității documentului, sau sunt plastifiate.
VIII. Informații suplimentare despre organizarea concursului și depunerea documentelor se pot obține la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, telefon 0237.611.212 interior 27.111/ 27.013/27.136, în zilele lucrătoare, între orele 0900 - 1500.
ATENȚIE! În conformitate cu prevederile art. 5^1 din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016, numirea în funcție nu se realizează în situația în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soți sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înțelege raportul dintre soț/soție sau ruda de gradul I și șeful care îndeplinește atribuțiile funcției de comandă a compartimentului în care acesta este încadrat.
În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care țin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis”, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, dacă a abţinut minim nota 7,00 (nota minimă de promovare a concursului), și se inițiază parcurgerea celor 3 etape, în scopul validării pentru ocuparea postului.
Orice alte date și informații cu privire la organizarea și desfășurarea concursului vor fi făcute publice, prin afișarea la avizierul unității și postarea pe pagina oficială de internet a instituției http://www.isujvn.ro
SURSA info : http://www.isujvn.ro

"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 25-06-2022 06:13 AM de Homefire News.)
25-06-2022 06:08 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Covalciuc Bogdan , Pompier leneș , Subofițer pompier
{myadvertisements[zone_3]}
Homefire News Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 7,164
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 7818
Given 7250 thank(s) in 3503 post(s)

Mesaj: #213
RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI
ISU CONSTANTA - anunt prin incadrare directa 19 posturi vacante de executie de subofiteri-conducator auto (autospeciale)

Posturi vacante de conducător auto (autospeciale):
1. Serviciul Logistic – Compartiment Tehnic – Grupa Transport:
 poziţia: 93.
2. Detaşamentul de pompieri Palas:
 poziţiile: 398, 399, 401, 403.
3. Detaşamentul de pompieri Constanța - Port:
 poziţia: 485.
4. Detaşamentul de pompieri Cernavodă:
 poziţia: 636.
5. Detaşamentul de pompieri Medgidia:
 poziţiile: 742, 746, 748.
6. Secţia de pompieri Mangalia:
 poziţiile: 819, 820, 822, 826, 827.
7. Staţia de pompieri Hârşova:
 poziţiile: 1034, 1036, 1037, 1045.

24.06.2022 ANUNT Concurs Conducator Auto Autospeciale ISU CT
SURSA DOC : http://www.isudobrogea.ro

Mai multe informații LINK http://www.isudobrogea.ro/resurse_umane


"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
25-06-2022 06:20 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Covalciuc Bogdan , Pompier leneș , Subofițer pompier
{myadvertisements[zone_3]}
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 14,695
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 6497
Given 19287 thank(s) in 8018 post(s)

Mesaj: #214
RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI
ANUNȚ ISU SUCEAVA - Concurs 31 de posturi vacante de subofițer – conducător auto (autospeciale)

Anunt Concurs Cond Auto Subunitati ISU Suceava
Sursa doc : http://www.pompierisv.ro


"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
25-06-2022 10:50 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Pompier leneș , Subofițer pompier
{myadvertisements[zone_3]}
Homefire News Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 7,164
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 7818
Given 7250 thank(s) in 3503 post(s)

Mesaj: #215
RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI
Bătaie de joc la concursurile de angajare la pompieri!

Citat:De ceva vreme, ISU Tulcea tot scoate la concurs posturi care, ironia sorţii… nu se ocupă de luni de zile! Partea proastă e că nimeni din conducerea IGSU nu se întreabă de ce…
Marea stupizenie începe cu modul cronologic în care se desfăşoară probele concursului! Prima probă este cea de examen scris, unde ţi se dă să înveţi cam toată legislaţia ISU plus cea aferentă postului pentru care concurezi.
Dacă ai noroc chior şi iei examenul, urmează testarea psihologică, la care poţi pica cu brio, fiind la cheremul exeaminatorilor sau a pasei proaste în care te afli în ziua respectivă (stres, emoţii, etc). Deci, ai învăţat degeaba!
Ultima probă constă în vizita medicală! La Spitalul Militar din Bucureşti, unde… conform statisticilor, candidaţii sunt respinşi pe bandă rulantă, mai ales dacă sunt femei! Acolo e treaba măreţei comisii medicale şi nu ne băgăm! Dacă „cineva” vrea să verifice, are metode proprii…

Revenind la prima probă, cea scrisă, zilele trecute au avut loc la Tulcea două examene pentru două funcţii libere, în zile separate. Până aici totul ok, numai că, pe lângă bibliografia dată concurenţilor, aproape jumătate din restul întrebărilor au fost „din burtă”, adică nu s-au regăsit în cerinţele IGSU pentru pregătirea examenului! Aşa înţeleg strategii IGSU să organizeze examene, cu proceduri de cronologie inversă şi întrebări încuietoare, scoase din batistă… pentru că se cred Dumnezei, pentru simplul motiv că au sub funduri nişte scaune în care se cred bine înfipţi şi pentru că acele scaune sunt la Bucureşti! Sau pentru că sunt incompetenţi şi nu-i controlează nimeni! Cine ştie…

Sâmbătă, la Tulcea va fi un nou concurs, care se va desfăşura la fel… cel mai probabil. Doi candidaţi ne-au contactat şi ne-au spus că renunţă la visul de a deveni angajat ISU, tocmai din motivele descrise mai sus! Visul lor a fost distrus de incompetenţa câtorva angajaţi, dintr-un sistem putred şi meschin.
RUŞINE, domnilor de la IGSU care vă ocupaţi de astfel de mizerii! Norocul vostru că în teritorii aveţi la conducere şi oameni OK, aşa cum avem noi la Tulcea. Am făcut aceasta precizare pentru conducerea ISU Tulcea nu are nimic de-a face cu potlogăriile capetelor luminate de la IGSU. Mârlănia şi prostia sunt în altă parte, „pe cociocul dâmboviţean”!
SURSA info : https://www.tulceanoastra.ro

"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
17-10-2022 02:23 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Covalciuc Bogdan , Pompier leneș , Subofițer pompier
{myadvertisements[zone_3]}
Homefire News Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 7,164
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 7818
Given 7250 thank(s) in 3503 post(s)

Mesaj: #216
RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI
ANUNȚ concurs ISU Constanța — locțiitor comandant detașament I la Detașamentul de Pompieri „Sublocotenent Fripis Marius-Daniel” Constanța — Oraș
30.12.2022 postat pe http://www.isudobrogea.ro

30.12.2022 Anunt Concurs Lo...

SURSA doc : http://www.isudobrogea.ro

"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
09-01-2023 07:30 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Covalciuc Bogdan , Pompier leneș , Subofițer pompier
{myadvertisements[zone_3]}
Homefire News Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 7,164
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 7818
Given 7250 thank(s) in 3503 post(s)

Mesaj: #217
RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI
ANUNȚ concurs ISU Constanța — sef serviciu I la Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației
30.12.2022 postat http://www.isudobrogea.ro

30.12.2022 Anunt Concurs Se...

SURSA doc :

"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
09-01-2023 07:59 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Covalciuc Bogdan , Pompier leneș , Subofițer pompier
{myadvertisements[zone_3]}
Homefire News Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 7,164
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 7818
Given 7250 thank(s) in 3503 post(s)

Mesaj: #218
RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI
ISU Constanta - Anunt concurs comandant secție la Secția de pompieri Mangalia
20.02.2023 - http://www.isudobrogea.ro

Anunt Concurs ISU CT 20.03....

SURSA info : http://www.isudobrogea.ro/resurse_umane

"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 22-02-2023 08:29 AM de Homefire News.)
22-02-2023 08:13 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Subofițer pompier , Covalciuc Bogdan , Pompier leneș
{myadvertisements[zone_3]}
Homefire News Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 7,164
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 7818
Given 7250 thank(s) in 3503 post(s)

Mesaj: #219
RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI
ISU Constanța— Anunt concurs comandant detașament la Detașamentul de pompieri Medgidia
20.02.2023 - http://www.isudobrogea.ro

Anunt Concurs Med/ISU CT

SURSA info : http://www.isudobrogea.ro/resurse_umane

"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
22-02-2023 08:28 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Subofițer pompier , Covalciuc Bogdan , Pompier leneș
{myadvertisements[zone_3]}
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 14,695
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 6497
Given 19287 thank(s) in 8018 post(s)

Mesaj: #220
RE: Avizier posturi scoase la concurs de I.S.U sau MAI
ISU Arad - organizează concurs prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea postului de conducere vacant prevăzut la poziția 54 din statul de organizare al unității de Șef Serviciu I la Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiș” al judeţului Arad.SURSA doc : https://www.isuarad.ro

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
06-03-2023 07:41 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Pompier leneș
{myadvertisements[zone_3]}
Postează răspuns 


Săritură forum:Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  

Ultimele subiecte
Concursuri profesionale a...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 06:42 PM
» Mesaje: 128
» Vizualizări: 119949
S.P.S.U. SSG Fire& Rescue...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 06:58 AM
» Mesaje: 3
» Vizualizări: 636
I.S.U. "Semenic" al Județ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 06:35 AM
» Mesaje: 101
» Vizualizări: 153866
S.P.S.U. - Falck România
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 06:11 AM
» Mesaje: 14
» Vizualizări: 25668
I.S.U. "Țara Bârsei" al J...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
14-06-2024 07:58 PM
» Mesaje: 118
» Vizualizări: 227971
Revista " Pompierii Brașo...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
14-06-2024 07:48 PM
» Mesaje: 6
» Vizualizări: 310
Justiție, investigații, m...
Ultimul mesaj a fost postat de: Aggressive Firefighter
14-06-2024 06:44 AM
» Mesaje: 495
» Vizualizări: 18334
S.P.S.U. Speed Fire Prote...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
14-06-2024 06:11 AM
» Mesaje: 2
» Vizualizări: 2394
Requiescat in Pacem
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
13-06-2024 08:08 PM
» Mesaje: 552
» Vizualizări: 782026
Servicii profesionale de ...
Ultimul mesaj a fost postat de: paraschivrazvan25
13-06-2024 05:56 PM
» Mesaje: 0
» Vizualizări: 38

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro