Acest forum foloseste cookies
Acest site foloseste cookies pentru a personaliza continutul si publicitatea, pentru a analiza traficul si pentru a oferi optiuni social media. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

pompieri


Postează răspuns 
 
Evaluarea subiectului:
  • 2 voturi - 5 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
GRUPA DE MUNCĂ
Autor Mesaj
Farkas Traian Iosif Offline
Membru junior
**

Mesaje: 18
Alăturat: Jan 2014
Locatie:
Thanks: 1
Given 34 thank(s) in 15 post(s)

Mesaj: #1
Grupa de muncă
Am onoarea să vă salut, doamnelor şi domnilor colegi.
În primul rând "La mulţi ani!"
Este pentru prima dată când scriu pe acest forum, ocazie cu care doresc să aduc în discuţie grupa de muncă în care sunt încadrate, cadre neoperative.
Prin neopertiv, înţeleg, că este vorba de cei care potrivit fişei postului, prin activitatea pe care o desfăşoară, nu participă efectiv le intervenţii (stins incendii, descarcerări, etc.), pentru că, în opinia mea, prin faptul că sunt militari şi aceştia sunt opertivi în egală măsură.
Este vorba de un domeniu de activitate din cadrul Logisticii, respectiv A.Ge.Ch.
Din cunoştinţele pe care le am, la nivelul ţării, cei care au avut sarcini de seviciu din acest domeniu (A.Ge.Ch.), unii au fost încadraţi în condiţii speciale de muncă (grupa a I-a), alţii în condiţii deosebite (grupa a II-a) cum de alt fel este şi cazul meu. Motivele neîncadrării în condiţii speciale de muncă au fost:
1-inexistenţa compartimentului A.Ge.Ch. din statul de organizare;
2-procentul mic din timpul efectiv de muncă desfăşurat pentru exercitarea sarcinilor pentru acest domeniu.
Acestea au fost principalele motive invocate, potrivit cărora nu am dreptul să beneficiez de încadrarea în condiţii speciale de muncă, dar care pot fi combătute uşor astfel:
1. Chiar dacă în structura de organizare nu există un astfel de compartiment încadrat în Anexa nr.2 cap. II, pct. 11 la H.G. 1294/2001, activitatea a existat, cu toate riscurile pe care aceasta a presupus-o, pentru că nu întâmplător legiuitorul a nominalizat compartimentul A.Ge.Ch., ca pe măsura riscului activităţii să beneficieze ca măsură compensatorie, de condiţii speciale de muncă, ori prin similitutinea activităţii acest drept mi-ar fi trebuit acordat.
2. Referitor la timpul efectiv lucrat pe domeniul A.Ge.Ch. cuantificat ca fiind mai puţin de 50% din timpul efectiv de muncă, condiţie stabilită şi invocată prin prevederile Legii nr. 263/2010, este o interpretare eronată prin compararea activităţii prin prisma acestei legi, deoarece aceasta se referă la situaţii în care lucrătorul îşi desfăşoară activitatea în subteran sau mediu cu radiaţii, care poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale cu repercursiuni grave asupra sănătăţii lucrătorului. Deci se referă la mediul de lucru (nociv organismului), care dă drept de încadrare în condiţii speciale de muncă doar în directă legătură cu timpul efectiv lucrat în astfel de condiţii şi nu la expunerea la riscul de explozie sau incendiu, aşa cum este stabilit prin Clasificarea mărfurilor periculoase întocmită de către un Comitet de experţi O.N.U. în transporturi, care include muniţia în Casa I de risc "RISC DE EXPLOZIE", risc care, ca măsură compensatorie ar trebui să-i corespundă încardarea în condiţii speciale de muncă, deoarece acesta (riscul de explozie) poate produce vătămarea gravă şi ireversibilă a lucrătorului.
Ca o paranteză la cele menţionate mai sus, diferenţa dintre definiţia celor două grupe prin comparare, respectiv între condiţii deosebite şi condiţii speciale sunt două cuvinte respectiv "grav şi ireversibil.
Pornind de la această clasificare, în opinia mea, toţi cei care au gestionat şi gestionează muniţii ar trebui să beneficieze de încadrarea în condiţii speciale de muncă. În această categorie în opinia mea sunt mulţi care nu cunosc aceste aspecte.
Sunt curios cam câţi sunt dintre cei care benefiaciază de acest drept şi câţi nu.
Aştept părerile voastre.
05-01-2014 04:36 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Coffeeman , HomefireNews
{myadvertisements[zone_3]}
Farkas Traian Iosif Offline
Membru junior
**

Mesaje: 18
Alăturat: Jan 2014
Locatie:
Thanks: 1
Given 34 thank(s) in 15 post(s)

Mesaj: #2
GRUPA DE MUNCĂ
Doamnelor şi domnilor colegi, a trecut jumătate de an de când nu am mai scris nimic despre acest subiect (grupa de muncă, pentru cei ce gestionează, manipulează, transportă, muniţii, etc. ). Motivul, vi-l voi face cunoscut cu altă ocazie.
După cum bine ştiţi muniţiile cu titlu generic, sunt clasificate de un comitet de experţi ONU în clasa I de risc, respectiv RISC DE EXPLOZIE, clasificare preluată şi în legislaţia românească (clasificarea, o folosesc toţi transportatorii) înclusiv în unul din ordinele MAI.
Azi, mi-am propus să dezvolt acest subiect prin prisma Legii 319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi normle de aplicare a acestei Legi, respectiv H.G. 1425/2006.
În acest sens, voi prezenta, un extras cu citate din prevederile celor două acte, astfel:
LEGEA 319/2006;
Art. 7. - (1) În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru:
c) informarea şi instruirea lucrătorilor;
(4) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obligaţia:
a) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă;
Art. 12. - (1) Angajatorul are următoarele obligaţii:
a) să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
Art. 13. - În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligaţii:
h) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare;
Art. 16. - (1) Ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau a unităţii, angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare, astfel încât lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora să primească, în conformitate cu prevederile legale, toate informaţiile necesare privind:
a) riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general, cât şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii;
Art. 17. - Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru ca lucrătorii desemnaţi sau reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi în conformitate cu prevederile prezentei legi, să aibă acces la:
a) evaluarea riscurilor şi măsurile de protecţie, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) şi b);
H.G. 1425/2006;
Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, denumita in continuare lege.
4. zone cu risc ridicat si specific - acele zone din cadrul intreprinderii si/sau unitatii in care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
Art. 46. - (1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege, angajatorul trebuie sa intocmeasca un plan de prevenire si
protectie care va fi revizuit ori de cate ori intervin modificari ale conditiilor de munca, la aparitia unor riscuri noi si in urma producerii unui eveniment.
(2) In urma evaluarii riscurilor pentru fiecare loc de munca/post de lucru se stabilesc masuri de prevenire si protectie, de natura tehnica, organizatorica, igienico-sanitara si de alta natura, necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor.
(3) In urma analizei masurilor prevazute la alin. (2) se stabilesc resursele umane si materiale necesare realizarii lor.
Art. 71. - Angajatorul trebuie sa informeze comitetul de securitate si sanatate in munca cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate, masurile de prevenire si protectie atat la nivel de unitate, cat si la nivel de loc de munca si tipuri de posturi de lucru, masurile de prim ajutor, de prevenire si stingere a incendiilor si evacuare a lucratorilor.
Art. 106. - (1) Angajatorul trebuie sa aduca la cunostinta tuturor lucratorilor care sunt zonele cu risc ridicat si specific.
Pornind de la clasificarea mărfurilor periculoase şi riscul de explozie, risc care, nu poate genera decât vătămarea corporală sau decesul lucrătorilor, este lesne de înţeles, de ce legiuitorul prin Lege insistă cu privire la înştiinţarea şi aducerea la cunoştinţa lucrătorului cu privire la zonele de risc ridicat şi specific, astfel, realizându-se practic un transfer de responsabilitate de la angajator spre lucrător.
Îîn această ordine de idei şi în virtutea Legii, fiecare angajat, trebuie să aibă o Fişă de evaluare a factorilor de risc, pe care o semnează de luare la cunoştinţă. Această fişă, pentru cei ce manipulează, gestionează, transportă, etc. muniţii, trebuie să conţină şi riscul de explozie, aşa cum sunt categorisite aceste materiale.
RISCUL DE EXPLOZIE stabilit prin fişa de evaluare, trebuie menţionat şi în Fişa postului, care, datorită consecinţelor grave şi ireversibile pe care le poate genera asupra lucrătorului, pe cale de consecinţă, ca o recompensă, trebuie făcută încadrarea în CONDIŢII SPECIALE DE MUNCĂ (GRUPA I-a), indiferent de procentul cât lucrătorul desfăşoară activităţi în domeniul respectiv. Spun acest lucru deoarece în accepţiunea celor care au întocmit clasificarea mărfurilor periculoase, sunt materiale periculoase, materialele care pe timpul transportului, depozitării sau manipulării lor în magazii, prin nerespectarea regulilor şi condiţiilor speciale prevăzute în norme tehnice, pot cauza avarierea lor sau a altor materiale, incendii, explozii, otrăviri, arsuri sau îmbolnăvirea oamenilor şi animalelor, deteriorarea mijloacelor de transport sau a instalaţiilor de deservire.
Această definiţie nu defineşte explozia controlată, care şi ea la rândul ei, prezintă anumite riscuri, ci situaţia în care nu se respectă regulilie şi condiţiile specifice, situaţie care poate să aibă N motive, dependente sau nedependente de lucrător. Acesta este motivul includerii muniţiilor în clasa I de risc respectiv RISC DE EXPLOZIE.
Deoarece consecinţele exploziei în marea majoritate a cazurilor au consecinţe grave şi ireversibile, este aberant ca încadrarea în condiţii de muncă să se facă pe principiul procentului din activitatea zilnică.
Spre exemplu tragedia petrecută la Mihăileşti.
Unul dintre riscurile la care este expus pompierul este acela de explozie, motiv pentru care este încadrat în condiţii speciale de muncă, fără să-i fie condiţionată încadrarea, în funcţie de timpul petrecut la intervenţie.
Voi reveni...
Aştept comentarii...
VĂ DORESC SPOR LA TREABĂ.
15-06-2014 01:13 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: vionora , HomefireNews
{myadvertisements[zone_3]}
orlando Offline
Utilizator nou
*

Mesaje: 3
Alăturat: Dec 2011
Locatie:
Thanks: 0
Given 20 thank(s) in 3 post(s)

Mesaj: #3
RE: GRUPA DE MUNCĂ
Abordarea ta este total gresita, pentru ca premisa de plecare este gresita. Ai afirmat ca " Prin neopertiv, înţeleg, că este vorba de cei care potrivit fişei postului, prin activitatea pe care o desfăşoară, nu participă efectiv le intervenţii (stins incendii, descarcerări, etc.), pentru că, în opinia mea, prin faptul că sunt militari şi aceştia sunt opertivi în egală măsură." Nu colegu, CEI CARE NU PARTICIPA LA INTERVENTII NU POT FI PUSI IN ACEEASI OALA CU CEI CARE ISI RISCA VIATA IN FIACARE TURA DE SERVICIU. Sau, mai simplu, cei OPERATIVI SUNT POMPIERI iar cei NEOPERATIVI LUCREAZA LA POMPIERI(sau pentru pompieri). Din aceasta cauza incadrarea in grupele de munca se face astfel. Din pacate nedreptatea este mult mai mare, cei NEOPERATIVI beneficiind de SPORURI la salariu pentru care NU FAC nimic efectiv(sa amintesc doar de IDL 25% spor pentru dispozitiv dar sunt mult mai multe si tu stii foarte bine acest lucru cand vezi fluturasul de salariu si il compari cu al unui servant de exemplu). Daca te consideri nedreptatit treci in partea cealalta a baricadei, munceste intro subunitate de pompieri cot la cot cu ceilalti colegi, zi lumina, participa la activitatile si misiunile subunitatii din timpul liber, mergi la inundatii sau incendii de padure cu saptamanile, lipseste de langa familie si copii si apoi posteaza nemultumirea ca cei care lucreaza in compartimentul AGCh sunt remunerati la fel ca tine si un pic in plus chiar daca tinem cont de timpul liber si orele prestate peste program. A, si sa nu uit, DISPONIBILIZARLE din anul de gratie 2011 s-au facut NUMAI din randul OPERATIVILOR, asa ca nu tine cu victimizarea. Vis a vis de riscurile prezentate mai sus, probabilitatea sa se realizeze efectiv este INFIMA in comparatie cu riscurile servanilor, cdt de ecgipaje, soferilor, sefilor GIS la o interventie banala. Iar RESPONSABILITATEA fratilor din subunitatile de pompieri nu se3 poate compara cu cea a subofiterilor logisticieni din compartimentul AGCh...sunt mult mai multe de spus, poate cu alta ocazie.
22-06-2014 03:02 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: apca2003 , Focus , Coffeeman , NED 68 , calea , dany , Covalciuc Bogdan , HomefireNews , Danpdg , bubuno68 , billy the kid
{myadvertisements[zone_3]}
Farkas Traian Iosif Offline
Membru junior
**

Mesaje: 18
Alăturat: Jan 2014
Locatie:
Thanks: 1
Given 34 thank(s) in 15 post(s)

Mesaj: #4
RE: GRUPA DE MUNCĂ
Am onoarea să vă salut,
De la bun început, vreau să afirm, că nu doresc să intru într-o polemică de genul celei începute de orlando, deoarece nu este colegial şi de bun simţ.
Cunosc activităţile desfăşurate de "POMPIERII OPERATIVI", le respect activitatea şi fără discuţie riscurile la care se expun.
După cum bine aţi observat, eu nu am făcut afirmaţii gratuite, ci puternic ancorate în drept. În această ordine de idei, m-aş fi bucurat ca cineva să mă combată cu privire la cele afirmate de mine, dar cu argumente solide, mai tare ancorate în dreptul material. Acest lucru mi-ar fi făcut o reală plăcere.
Aştept opinile dumneavoastră pe acest subiect "GRUPA DE MUNCĂ" (CONDIŢII DEOSEBITE DE MUNCĂ).
VĂ DORESC O ZI BUNĂ ŞI SPOR LA MUNCĂ,
23-06-2014 04:38 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: vionora , HomefireNews
{myadvertisements[zone_3]}
tudorached Offline
Utilizator nou
*

Mesaje: 5
Alăturat: Jun 2011
Locatie:
Thanks: 0
Given 2 thank(s) in 1 post(s)

Mesaj: #5
RE: GRUPA DE MUNCĂ
Am onoarea să vă salut!
Am cateva nelamuriri: sunt incadrat ca servant-pompier in cadrul unui Serviciu Privat pentru Situatii de Urgenta (S.P.S.U.) conform COR 541104 as dori sa stiu ce beneficii am la conditii deosebite de munca,la vechimea in munca si drepturi salariale! As dori sa stiu baza legala de incadrare de incadrare a personalului S.P.S.U. unde as putea sa gasesc in ce lege? Precizez ca societate are ca profil constructii nave (clasa ne risc mare, substante periculoase, aceteilena oxigen CO2 acid sulfuric, clorhidric....etc ) are peste 3800 de angajati si vreo 3000 de angajati la firme subcontractoare. Nu imi aduc aminte exact unde, dar era ceva precizat ca Serviciile Private pentru Situatii de Urgenta au aceleasi drepturi ca serviciile profesioniste.
Cu respect si va multumesc anticipat!
28-11-2014 10:52 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
dany Offline
Membru junior
**

Mesaje: 34
Alăturat: Jan 2012
Locatie:
Thanks: 12
Given 8 thank(s) in 4 post(s)

Mesaj: #6
RE: GRUPA DE MUNCĂ
M-ar interesa si pe mine un subofiter operativ principal CBRN in ce grupa de munca se incadreaza si dupa care lege?
01-12-2014 06:09 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Farkas Traian Iosif Offline
Membru junior
**

Mesaje: 18
Alăturat: Jan 2014
Locatie:
Thanks: 1
Given 34 thank(s) in 15 post(s)

Mesaj: #7
RE: GRUPA DE MUNCĂ
Domnilor colegi, eu nu sunt jurist, însă din ceea ce cunosc vă împărtășesc și vouă, astfel:
Încadrarea în condiții deosebite de muncă se face în baza Legii 263/2010 (Legea pensiilor). Această lege este de bază pentru încadrarea în condiții deosebite=grupa a II-a, condiții speciale=grupa a I-a, alte condiții=grupa 0.
Legea nr. 263/2010, este valabilă atât pentru civili cât și pentru militari, însă pentru cei care sunt cadre militare din cadrul M.A.I. se aplică Anexa nr.2 la H.G. 1294/2001. Această anexă nu este destinată publicității. Ea este furniztă instituțiilor numai pe baza solicitării acestora.
Dar, după câte știu, toți cei care participă la intervenții (stins incendii, descarcerări, etc.) sunt încadrați în condiții speciale de muncă conform cap. II pct. 2. din Anexa amintită anterior.
Deci pentru colegul de la Bihor, în opinia mea acesta ar trebui să fie încadrat în condiții speciale de muncă conform celor arătate mai sus. Dar cel mai bine întreabă, la compartimentul Resurse umane din unitate.
Pentru colegul de la Tulcea nu pot spune același lucru, deoarece acestuia i se aplică Legea nr. 263/2010, iar după cîte îmi amintesc nu am citit despre asemenea similitudini în lege, care să dea aceleași drepturi, identice cu cele ale cadrelor militare. Trebuie studiată mai bine Legea. M-aș bucura să greșesc.
Referitor la salarizarea acestuia, din păcate nu am studiat acest domeniu.
Totuși opinia mea este că acesta să insiste cu privire la ceea ce am menționat ca obligativități ale angajatorului conform Legii 319/2006 din postările anterioare. Spun acest lucru deoarece riscul recunoscut poate fi un document premergător demersurilor de recunoaștere și încadrare în condiții deosebite de muncă.
Probabil ați observat sau, v-am băgat în ceață, deoarece am folosit termenul de condiții deosebite atât pentru a enumera cele trei ''grupe de muncă'' cât și pentru [/b]. Asta ca o paranteză să vedeți câtă ceață este în lege.
[b]
02-12-2014 10:01 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Covalciuc Bogdan
{myadvertisements[zone_3]}
tudorached Offline
Utilizator nou
*

Mesaje: 5
Alăturat: Jun 2011
Locatie:
Thanks: 0
Given 2 thank(s) in 1 post(s)

Mesaj: #8
RE: GRUPA DE MUNCĂ
Legea nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor: ”Art. 38. - (1) Personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private se încadrează în condiţii de muncă similare personalului serviciilor de urgenţă profesioniste.” de la Art 37 -42 fac referire la servicii private. Acum ma intereseaza incadrarea in conditii de munca a serviciilor de urgenta profesioniste, unde pot gasi asta? in anexa nr 2 la HG 1294/2001?
03-12-2014 08:39 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Farkas Traian Iosif Offline
Membru junior
**

Mesaje: 18
Alăturat: Jan 2014
Locatie:
Thanks: 1
Given 34 thank(s) in 15 post(s)

Mesaj: #9
RE: GRUPA DE MUNCĂ
Domnule coleg, (tudorached)
Așa cum am mai afirmat, această anexă (Anexa nr. 2 la H.G. 1294/2001), nu este destinată publicității, ea este furnizată instituțiilor doar la solicitarea acestora.
Logic vorbind, în opinia mea, nu ar trebui, dar asta este.
Eu, am această Anexă, însă în acest moment, nu știu dacă intră în categoria documentelor clasificate, care necesită permis de acces. Am să mă interesez și dacă nu intră în categoria celor calsificate, ți-o trimit.
În acest sens, te rog să-mi dai adresa unde să ți-o trimit.
07-12-2014 05:59 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Farkas Traian Iosif Offline
Membru junior
**

Mesaje: 18
Alăturat: Jan 2014
Locatie:
Thanks: 1
Given 34 thank(s) in 15 post(s)

Mesaj: #10
RE: GRUPA DE MUNCĂ
Revin cu privire la Anexa nr. 2 la H.G.1294/2001, și cu părere de rău trebuie să-i spun domnului coleg tudorached, că, m-am informat și nu pot să-i furnizez acest document.
Pentru ca să intre în posesia ei și să o folosească ca argument îl sfătuiesc să încerce să o solicite direct Monitorului Oficial. Poate reușește.
Îi doresc mult SUCCES.
08-12-2014 09:17 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Postează răspuns 


Săritură forum:Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  

Ultimele subiecte
Miniaturi,machete,jucarii...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 05:58 PM
» Mesaje: 130
» Vizualizări: 139654
Inchirieri auto aeroport
Ultimul mesaj a fost postat de: paraschivrazvan25
Ieri 03:49 PM
» Mesaje: 0
» Vizualizări: 24
S.P.S.U. Sea Protect Grou...
Ultimul mesaj a fost postat de: SPG Fire Midia
Ieri 01:22 PM
» Mesaje: 30
» Vizualizări: 21563
S.S.S.I. Aeroportul Inte...
Ultimul mesaj a fost postat de: SPG Fire T. Midia Asset X
Ieri 01:11 PM
» Mesaje: 0
» Vizualizări: 136
S.S.S.I. Aeroportul Inter...
Ultimul mesaj a fost postat de: SPG Fire T. Midia Asset X
Ieri 12:40 PM
» Mesaje: 0
» Vizualizări: 252
Acțiuni umanitare.
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 04:37 AM
» Mesaje: 153
» Vizualizări: 179630
Salvare animale
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 04:16 AM
» Mesaje: 271
» Vizualizări: 271359
I.S.U. "Nicolae Iorga" ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
22-09-2021 06:01 AM
» Mesaje: 291
» Vizualizări: 224390
I.S.U. "Tara Barsei" al ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
21-09-2021 07:12 PM
» Mesaje: 105
» Vizualizări: 153821
I.S.U. "Avram Iancu" al J...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
21-09-2021 04:46 PM
» Mesaje: 305
» Vizualizări: 245078

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro