Acest forum foloseste cookies
Acest site foloseste cookies pentru a personaliza continutul si publicitatea, pentru a analiza traficul si pentru a oferi optiuni social media. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

pompieri


Postează răspuns 
 
Evaluarea subiectului:
  • 2 voturi - 5 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
OMAI 164 din 01.03. 2007 - Brevetul de pompier
Autor Mesaj
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 14,634
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 6484
Given 19224 thank(s) in 7986 post(s)

Mesaj: #1
OMAI 164 din 01.03. 2007 - Brevetul de pompier
ORDIN nr. 164 din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu
ORDIN nr. 164 din 1 martie 2007
pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 9 martie 2007;
Citat:Avand in vedere prevederile art. 54 alin. (1) si (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si
functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:
ART. 1
Se aproba Regulamentul de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu, prevazut in anexa care face parte integranta din
prezentul ordin.
ART. 2
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta raspunde de aplicarea intocmai a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3(INTRAT IN VIGOARE ORD. 164/2007)
Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Bucuresti, 1 martie 2007.
Nr. 164.
ANEXA
REGULAMENT
de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu
CAP. I
Dispozitii generale
ART. 1
Personalul serviciilor de urgenta profesioniste care a indeplinit o perioada de minimum 10 ani atributii privind apararea impotriva incendiilor si caruia i-au incetat raporturile de serviciu, la cerere sau din motive care nu ii sunt imputabile acestuia, poate primi brevetul de pompier specialist.
ART. 2
Brevetul de pompier specialist se elibereaza, la cererea solicitantilor, de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, pe baza verificarii indeplinirii conditiilor prevazute de lege si a interviului sustinut in fata comisiei de evaluare constituite in acest sens.
CAP. II
Modul de eliberare a brevetului de pompier specialist
ART. 3 (INTRAT IN VIGOARE ORD. 164/2007)
(1) Solicitantul depune la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Directia management resurse umane un dosar cuprinzand urmatoarele documente:
a) cerere scrisa adresata inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul regulament, in care se
specifica pentru ce drept (drepturi) se solicita eliberarea brevetului de pompier specialist;
b) memoriu de activitate, avizat de catre comandantul unitatii unde si-a desfasurat activitatea.
(2) Dosarul intocmit conform alin. (1) se examineaza si se inregistreaza de catre secretarul comisiei de evaluare, comunicandu-i-se solicitantului, in termen de 5 zile, eventualele neconformitati.
ART. 4
Comisia de evaluare prevazuta la art. 2 se nominalizeaza anual, prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, si are urmatoarea componenta:
a) presedinte: seful Directiei pompieri;
b) membri:
- seful Serviciului securitate la incendiu, avizare si autorizare din cadrul Directiei pompieri;
- seful Serviciului prevenirea incendiilor din cadrul Directiei pompieri;
- seful Serviciului strategii si tactici specifice din cadrul Centrului Operational National;
c) secretar: seful Serviciului gestiune personal sau un ofiter din cadrul Directiei management resurse umane.
ART. 5
Comisia de evaluare se intruneste in sedinta, trimestrial, la o data stabilita de catre presedintele acesteia, la propunerea secretarului, care se comunica in scris solicitantilor, cu cel putin 15 zile inainte.
ART. 6
Tematica si bibliografia pentru sustinerea interviului se elaboreaza anual, de catre secretarul comisiei, cu consultarea compartimentelor de specialitate din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, pe categorii de personal si drepturi conferite, se aproba de catre presedintele comisiei si se transmit inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, unitatilor si institutiilor subordonate Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, pentru a fi consultate de catre
persoanele interesate.
ART. 7
Comisia de evaluare elaboreaza ghiduri de interviu, distinct pentru fiecare drept conferit, in care membrii comisiei noteaza intrebarile adresate solicitantului.
ART. 8
(1) Rezultatul interviului se consemneaza intr-un tabel, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul regulament, ce sta la baza eliberarii brevetului de pompier specialist.
(2) Hotararea comisiei consta in admiterea sau respingerea motivata a cererii de eliberare a brevetului de pompier specialist, consemnata in procesul-verbal de sedinta.
(3) Decizia de admitere sau respingere a cererii de eliberare a brevetului de pompier specialist se ia cu majoritate de voturi, fiecare membru al comisiei inscriind in tabel calificativul acordat ("Admis" sau "Respins") si drepturile conferite celor admisi.
ART. 9
Pentru solutionarea contestatiilor se nominalizeaza anual o comisie de solutionare a contestatiilor, prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, care are urmatoarea componenta:
a) presedinte: adjunctul inspectorului general;
b) membri:
- seful Serviciului control;
- seful Serviciului juridic si contencios;
- seful Serviciului informare publica, statistica si analiza riscuri;
c) secretar: seful Serviciului gestiune personal sau un ofiter din cadrul Directiei management resurse umane.
ART. 10
(1) In cazul respingerii motivate a cererii de acordare a brevetului de pompier specialist, in urma interviului de evaluare, solicitantul se poate adresa comisiei de solutionare a contestatiilor, in termen de 3
zile lucratoare de la data sustinerii interviului.
(2) Solutionarea contestatiei de catre membrii comisiei se consemneaza intr-o nota-raport care, impreuna cu ghidul de interviu si tabelul cu rezultatul evaluarii, se prezinta presedintelui comisiei de solutionare a
contestatiilor, a carui hotarare se comunica solicitantului in termen de 15 zile de la data depunerii contestatiei.
ART. 11
Solicitantii respinsi la interviu se pot adresa inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta cu o noua cerere scrisa, dar nu mai devreme de un an de la data comunicarii solutionarii contestatiei.
ART. 12
(1) Brevetul de pompier specialist se elibereaza prin Directia management resurse umane din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
(2) Evidenta brevetelor eliberate se tine intr-un registru special, intocmit de catre secretarul comisiei de evaluare.
(3) Modelul brevetului de pompier specialist este prezentat in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul regulament.
CAP. III
Categoriile de personal si drepturile conferite titularilor de brevet
ART. 13
Brevetul de pompier specialist se acorda diferentiat, pe categorii de personal.
ART. 14
(1) Categoriile de personal pentru care se acorda brevetul de pompier specialist si drepturile conferite sunt:
a) ofiterii care au ocupat posturi de conducere in comenzile de unitati si de conducere si executie in inspectiile de prevenire, carora brevetul de pompier specialist le confera urmatoarele drepturi:
1. pot elabora scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajari care, potrivit legii, nu necesita avize si autorizatii de securitate la incendiu;
2. pot participa, in conditiile legii, ca formatori in domeniul apararii impotriva incendiilor la programele de formare profesionala organizate de catre furnizorii de formare profesionala autorizati;
3. pot ocupa, in conditiile legii, functia de sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta;
4. pot desfasura activitati de asistenta tehnica de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor;
b) ofiterii care au ocupat posturi de executie in centrele operationale si in subunitatile de interventie,
carora brevetul de pompier specialist le confera urmatoarele drepturi:
1. pot elabora planuri de interventie;
2. pot participa, in conditiile legii, ca formatori in domeniul apararii impotriva incendiilor la programele
de formare profesionala organizate de catre furnizorii de formare profesionala autorizati;
3. pot ocupa, in conditiile legii, functia de sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta;
c) ofiterii care au ocupat posturi de executie in compartimentele de logistica, carora brevetul de pompier specialist le confera urmatoarele drepturi:
1. pot participa, in conditiile legii, ca formatori in domeniul apararii impotriva incendiilor la programele
de formare profesionala organizate de catre furnizorii de formare profesionala autorizati;
2. pot desfasura activitati de asistenta tehnica de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor;
d) subofiterii care au ocupat posturi in inspectiile de prevenire, carora brevetul de pompier specialist le
confera urmatoarele drepturi:
1. pot participa, in conditiile legii, ca formatori in domeniul apararii impotriva incendiilor la programele de formare profesionala organizate de catre furnizorii de formare profesionala autorizati;
2. pot desfasura activitati de asistenta tehnica de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor;
e) subofiterii care au ocupat posturi in centrele operationale si subunitatile de interventie, carora brevetul de pompier specialist le confera urmatoarele drepturi:
1. pot elabora planuri de interventie;
2. pot ocupa, in conditiile legii, functia de sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta;
f) personalul contractual si functionarii publici cu studii superioare care au ocupat posturi in inspectiile de prevenire, carora brevetul de pompier specialist le confera urmatoarele drepturi:
1. pot elabora scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajari care, potrivit legii, nu necesita avize si autorizatii de securitate la incendiu;
2. pot participa, in conditiile legii, ca formatori in domeniul apararii impotriva incendiilor la programele de formare profesionala organizate de catre furnizorii de formare profesionala autorizati;
3. pot desfasura activitati de asistenta tehnica de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor.
(2) Drepturile conferite sunt mentionate pe brevet, prin inscriere de catre secretarul comisiei de evaluare, odata cu tiparirea acestuia, in functie de concluziile comunicate de comisia de evaluare.
ART. 15
Detinatorii brevetului de pompier specialist prevazuti la art. 14 lit. a) si f) pot dobandi, in conditiile legii, calitatea de verificator de proiecte si expert tehnic privind securitatea la incendiu in constructii.
ART. 16
Personalul care si-a desfasurat activitatea in structurile similare din Corpul Pompierilor Militari poate solicita acordarea brevetului de pompier specialist, daca indeplineste conditiile stabilite prin prezentul regulament.
ANEXA 1
la regulament
CERERE
Subsemnatul/Subsemnata .........................., nascut/nascuta la data de ........................ in localitatea
.........................., judetul/sectorul ....................., fiul/fiica lui .............................. si al/a ..........................,
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 307/2006
privind apararea impotriva incendiilor, va rog sa-mi aprobati inscrierea la interviul pentru obtinerea
brevetului de pompier specialist pentru dreptul (drepturile) ................................................................ .
Anexez dosarul cuprinzand documentele prevazute de legislatia in vigoare.
Data Semnatura
................. ..........................
ANEXA 2
la regulament
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
TABEL
cu rezultatul evaluarii pentru acordarea dreptului de ...........................................
| | | Calificativul acordat | |
|Nr. | Numele si prenumele |--------------------------------------| Hotararea |
|crt.| solicitantului | Membru | Membru | Membru | comisiei |
| | | comisie | comisie | comisie | |
|----|---------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1.| | | | | |
|----|---------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 2.| | | | | |
|----|---------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 3.| | | | | |
|----|---------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 4.| | | | | |
|----|---------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 5.| | | | | |
Presedintele comisiei,
(functia, gradul, numele si prenumele)
......................................
Membrii comisiei,
(functia, gradul, numele si prenumele)
1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................
Secretarul comisiei,
(functia, gradul, numele si prenumele)
.....................................
Data .............................
ANEXA 3
la regulament
|-----------------------------------------------------------------------------|
|| ||
|| MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ||
|| INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA ||
|| ||
|| ||
|| ( STEMA ROMANIEI ) ||
|| ||
|| ||
|| ||
|| Brevet ||
|| ||
|| de ||
|| ||
|| POMPIER SPECIALIST ||
|| ||
|| ||
|| ||
|| Se acorda dl. (d-nei) _____________________________________, ||
|| nascut (nascuta) la data de _________________ in municipiul/orasul/ ||
|| comuna ___________________, judetul/sectorul ______________________, ||
|| CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in temeiul art. 54, alin. (1) si (2) ||
|| din Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor. ||
|| Prezentul brevet confera titularului, potrivit prevederilor legale, ||
|| urmatoarele drepturi inscrise pe verso. ||
|| ||
|| ||
|| ||
|| INSPECTOR GENERAL, ||
|| ||
|| ||
|| ||
|| Nr._______ din ________ ||
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Nr. | DREPTURI CONFERITE |
|crt. | |
|-----|----------------------------------------------------|
| 1 | |
|-----|----------------------------------------------------|
| 2 | |
|-----|----------------------------------------------------|
| 3 | |
|-----|----------------------------------------------------|
| 4 | |
|-----|----------------------------------------------------|
| 5 | |

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 09-01-2014 09:54 AM de Covalciuc Bogdan.)
27-11-2010 09:21 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: siv1984 , Baloo
{myadvertisements[zone_3]}
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 14,634
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 6484
Given 19224 thank(s) in 7986 post(s)

Mesaj: #2
RE: Brevet de pompier
Brevet de pompier

brevetfata

brevetspate

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
18-03-2013 04:37 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Baloo
{myadvertisements[zone_3]}
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 14,634
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 6484
Given 19224 thank(s) in 7986 post(s)

Mesaj: #3
RE: OMAI 164 din 01.03. 2007 - Brevetul de pompier
ORDIN nr. 164 din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu

ordin_164_din_2007

SURSA : http://www.dsu.mai.gov.ro


"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 04-04-2018 06:38 AM de Covalciuc Bogdan.)
13-02-2014 01:04 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: ion , Baloo
{myadvertisements[zone_3]}
biggeorgi Offline
Utilizator nou
*

Mesaje: 2
Alăturat: Dec 2015
Locatie:
Thanks: 2
Given 0 thank(s) in 0 post(s)

Mesaj: #4
RE: OMAI 164 din 01.03. 2007 - Brevetul de pompier
Sunt subofițer operativ din anul 2007 în cadrul M.A.I. Doresc sa obțin o certificare/adeverință care sa îmi ateste calificarea în acest domeniu.Din cate am mai citit brevetul pt aceasta meserie se eliberează după 10 ani de vechime.(eu nu ma încadrez cu 8)
Către cine fac raport și cum trebuie sa fie formulat?
MULȚUMESC ANTICIPAT!
10-12-2015 01:52 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 14,634
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 6484
Given 19224 thank(s) in 7986 post(s)

Mesaj: #5
RE: OMAI 164 din 01.03. 2007 - Brevetul de pompier
(10-12-2015 01:52 PM)biggeorgi Scris:  Sunt subofițer operativ din anul 2007 în cadrul M.A.I. Doresc sa obțin o certificare/adeverință care sa îmi ateste calificarea în acest domeniu.Din cate am mai citit brevetul pt aceasta meserie se eliberează după 10 ani de vechime.(eu nu ma încadrez cu 8)
Către cine fac raport și cum trebuie sa fie formulat?
MULȚUMESC ANTICIPAT!

Brevetul de pompier specialist nu se elibereaza decat in aceste conditii :
Citat:ART. 1
Personalul serviciilor de urgenta profesioniste care a indeplinit o perioada de minimum 10 ani atributii privind apararea impotriva incendiilor si caruia i-au incetat raporturile de serviciu, la cerere sau din motive care nu ii sunt imputabile acestuia, poate primi brevetul de pompier specialist.

Calificarea in meseria de pompier se dobandeste dupa urmarea scolii de subofiteri pompieri sau dupa urmarea unui curs de pompier la o societate care organizeaza aceste cursuri . ISU nu elibereaza certificate de calificare in meseria de pompier.ISU elibereaza doar adeverinta ca ai fost subofiter operativ pentru o perioada de N ani . Aceasta adeverinta foloseste doar pentru a arata ca ai experienta ... nu inlocuieste certificatul de calificare . Sfatul meu este sa urmezi un curs de pompier la o firma specializata( curs de o luna )...si cu adeverinta de la ISU poti sa faci ceva .

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
10-12-2015 02:33 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Baloo , biggeorgi
{myadvertisements[zone_3]}
biggeorgi Offline
Utilizator nou
*

Mesaje: 2
Alăturat: Dec 2015
Locatie:
Thanks: 2
Given 0 thank(s) in 0 post(s)

Mesaj: #6
RE: OMAI 164 din 01.03. 2007 - Brevetul de pompier
.În acest caz trebuie sa fac un raport către D-nul ins șef pt a mi se elibera acea adeverință cu referire la experienta?
10-12-2015 03:01 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 14,634
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 6484
Given 19224 thank(s) in 7986 post(s)

Mesaj: #7
RE: OMAI 164 din 01.03. 2007 - Brevetul de pompier
(10-12-2015 03:01 PM)biggeorgi Scris:  .În acest caz trebuie sa fac un raport către D-nul ins șef pt a mi se elibera acea adeverință cu referire la experienta?

Nu .O adeverinta care sa ateste ca ai ocupat functia de subfiter operativ ...x ani .

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
10-12-2015 09:44 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: biggeorgi , Baloo
{myadvertisements[zone_3]}
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 14,634
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 6484
Given 19224 thank(s) in 7986 post(s)

Mesaj: #8
RE: OMAI 164 din 01.03. 2007 - Brevetul de pompier
Tematica si bibliografia examenului pentru obținerea BREVETULUI de pompier specialist

Tematica Bibliografie Brevet Pompier Specialist


"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
04-04-2018 06:44 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Postează răspuns 


Săritură forum:Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  

Ultimele subiecte
Prietenii pompierilor...
Ultimul mesaj a fost postat de: Homefire News
Astăzi 06:35 PM
» Mesaje: 131
» Vizualizări: 160617
Alpinism utilitar & escal...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 07:06 PM
» Mesaje: 4
» Vizualizări: 11
Competiţia Naţională de D...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 07:01 PM
» Mesaje: 544
» Vizualizări: 124110
Cupa A.S.P.R. la atletism...
Ultimul mesaj a fost postat de: Homefire News
21-05-2024 06:25 AM
» Mesaje: 30
» Vizualizări: 131
RE: Concursuri profesiona...
Ultimul mesaj a fost postat de: Homefire News
20-05-2024 07:56 PM
» Mesaje: 115
» Vizualizări: 119896
Culturism și Fitness
Ultimul mesaj a fost postat de: Homefire News
20-05-2024 07:06 PM
» Mesaje: 9
» Vizualizări: 68
Pensii militare
Ultimul mesaj a fost postat de: Bătrânul pompier
19-05-2024 06:21 PM
» Mesaje: 245
» Vizualizări: 83032
I.S.U. "Banat" al Județul...
Ultimul mesaj a fost postat de: Pompier_vechi
19-05-2024 05:51 PM
» Mesaje: 240
» Vizualizări: 351499
I.S.U. "Delta" al Județul...
Ultimul mesaj a fost postat de: Pompier tălpaș
18-05-2024 07:40 PM
» Mesaje: 152
» Vizualizări: 207892
S.V.S.U. Voluntari / jud....
Ultimul mesaj a fost postat de: Tablagiu
17-05-2024 06:54 PM
» Mesaje: 5
» Vizualizări: 10149

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro