Acest forum foloseste cookies
Acest site foloseste cookies pentru a personaliza continutul si publicitatea, pentru a analiza traficul si pentru a oferi optiuni social media. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

pompieri


Postează răspuns 
 
Evaluarea subiectului:
  • 1 voturi - 5 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Atribuţiile Serviciului de prevenire a incendiilor
Autor Mesaj
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 13,315
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4955
Given 12721 thank(s) in 5854 post(s)

Mesaj: #1
Atribuţiile Serviciului de prevenire a incendiilor
Atribuţiile Serviciului de prevenire a incendiilor:
Citat:a) coordonează, planifică, organizează, pregătesc şi desfăşoară activităţi de prevenire la instituţii publice, localităţi, construcţii/amenajări cu aglomerări de persoane şi operatori economici cu risc din judeţul Timiş;
b) participă la identificarea şi evaluarea riscurilor teritoriale din judeţ;
c) verifică modul de organizare a activităţii privind identificarea şi evaluarea riscurilor de incendii pe timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
d) verifică aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor în scopul menţinerii riscurilor în limite acceptabile;
e) propune, în condiţiile legii, oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor care pun în pericol viaţa utilizatorilor, bunurilor materiale sau mediului;
f) întocmeşte, păstrează şi actualizează evidenţele nominale în domeniul apărării împotriva incendiilor;
g) întocmeşte, păstrează şi actualizează evidenţele statistice în domeniul apărării împotriva incendiilor;
h) execută activităţi de stabilire şi constatare a contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de aplicare a sancţiunilor;
i) planifică, pregăteşte şi execută activităţi cu caracter preventiv, împreună cu celelalte componente ale inspecţiei de prevenire şi instituţii specializate pe diverse domenii de activităţi în scopul prevenirii situaţiilor de urgenţă;
j) colaborează cu administraţiile publice locale, instituţiile publice şi operatorii economici în vederea respectării legislaţiei specifice de apărare împotriva incendiilor;
k) desfăşoară activităţi cu caracter instructiv-educativ privind prevenirea şi stingerea incendiilor, pe timpul controalelor şi acţiunilor întreprinse;
l) acordă asistenţă tehnică de specialitate, în condiţiile legii, cetăţenilor, administraţiilor locale, instituţiilor publice şi operatorilor economici;
m) soluţionează potrivit prevederilor legilor şi ordinelor în vigoare, cererile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice referitoare la activitatea de apărare împotriva incendiilor;
n) întocmeşte şi înaintează pe cale ierarhică situaţiile deosebite şi concluziile desprinse pe timpul controalelor şi acţiunilor de prevenire desfăşurate.

Atribuţiile Serviciului de protecţie civilă:
a) participă la identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale li tehnologice de pe teritoriul judeţului Timiş;
b) culege, prelucrează, stochează, studiază şi analizează datele şi informaţiile referitoare la protecţia civilă;
c) participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, furnizează informaţii şi participă la pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
d) verifică organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu;
e) planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate a cetăţenilor şi bunurilor;
f) desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
g) participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă;
h) propune emiterea de avize şi autorizaţii, în condiţiile legii, pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă. Propune avizarea traseelor pentru transportul deşeurilor periculoase;
i) execută, la ordin, în cooperare cu celelalte compartimente din structura Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă;
j) controlează şi îndrumă serviciile publice şi private de urgenţă;
k) participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
l) participă la stabilirea concepţiei de intervenţie şi la elaborarea documentelor operative de răspuns;
m) planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;
n) participă la cercetarea condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;
o) controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi activitatea acestora;
p) inspectează periodic adăposturile publice de protecţie civilă prin personalul de specialitate;
q) constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
r) desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;
s) organizează acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli;
t) asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor desfăşurate, conform reglementărilor specifice;
u) îndeplineşte alte sarcini şi dispoziţii stabilite de comanda inspectoratului.

Implementarea legislaţiei privind prevenirea accidentelor majore:
Prin sistemul comun de inspecţii cu secretariatul de risc şi GNM verifică la operatorii cu risc de producere a accidentelor majore datorate substanţelor periculoase:
a) existenţa notificării şi informaţiilor pe care trebuie să le cuprindă;
b) raportul de securitate pentru prevenirea riscurilor de accidente majore;
c) avizează planul de urgenţă internă pentru prevenirea accidentelor majore în incinta operatorului economic;
d) elaborează planul de urgenţă externă care cuprinde măsurile ce trebuie luate în afara obiectivului şi îl supune aprobării după obţinerea avizelor din partea autorităţilor locale cu competenţe în domeniu;
e) urmăreşte:
- organizarea şi conducerea activităţilor de pregătire, prevenire şi protecţie a populaţiei, bunurilor materiale şi a valorilor culturale, în cazul producerii unor accidente majore;
- participarea cu forţe şi mijloace la acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor, în cazul producerii accidentelor majore;
- luarea măsurilor de intervenţie şi remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de către titularul activităţii;
- verificarea şi colectarea, prin inspecţie, a informaţiilor necesare pentru analizarea completă a aspectelor tehnice, organizatorice şi manageriale ale accidentului major;
- îmbunătăţirea măsurilor preventive viitoare ce se impun, de către titularul activităţii;
f) propune interzicerea utilizării sau punerea în funcţiune a oricărui obiectiv, a oricărei instalaţii sau unităţi de stocare ori a oricărei părţi din acestea, dacă titularul activităţii nu a înaintat în termenele legale notificarea, raportul de securitate, planul de urgenţă internă, informaţiile necesare întocmirii planului de urgenţă externă sau alte informaţii solicitate, după caz;

Compartimentul Pregătirea populaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a) întocmeşte documentele de planificare a pregătirii pentru situaţii de urgenţă în care se vor prevede resursele materiale şi financiare necesare, precum şi cine le asigură;
b) coordonează, îndrumă , controlează şi evaluează activitatea de pregătire pentru situaţii de urgenţă a populaţiei şi salariaţilor, serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi cercurilor de elevi;
c) propune Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă planificarea participării la pregătire a personalului cu funcţii de conducere pe linia situaţiilor de urgenţă, precum şi a personalului de specialitate;
d) panifică, organizează, pregăteşte şi desfăşoară exerciţii şi aplicaţii de cooperare pe tipuri de dezastre, la care vor participa potrivit specificului acestora, serviciile de urgenţă voluntare şi private, forţele de protecţie şi sprijin şi populaţia;
e) participă la exerciţii de cooperare interjudeţene, regionale şi cele cu caracter internaţional, aprobate de Guvern, la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative;
f) planifică, organizează, pregăteşte şi desfăşoară convocări de pregătire de specialitate cu şefii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi cu personalul de specialitate de la instituţii publice şi operatori economici;
g) coordonează, controlează, sprijină şi evaluează activităţile de prevenire desfăşurate de serviciile voluntare, publice şi private, potrivit metodologiei aprobate de către prefect;
h) întocmeşte, studiază şi păstrează evidenţele nominale şi statistice ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi cercurilor de elevi;
i) desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat, pe timpul situaţiilor de urgenţă;
j) realizează materiale informativ-educative pentru cunoaşterea riscurilor, precum şi a activităţilor ce se execută pe timpul exerciţiilor şi aplicaţiilor de specialitate;
k) organizează şi desfăşoară concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”.

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 02-03-2011 01:49 PM de Covalciuc Bogdan.)
01-12-2010 07:26 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
gixyman Offline
Banned

Mesaje: 22
Alăturat: Jan 2011
Locatie:
Thanks: 2
Given 7 thank(s) in 7 post(s)

Mesaj: #2
RE: Atribuţiile Serviciului de prevenire a incendiilor
La ce distanta fata de cosul unei case de locuit se poate amplasa un depozit de paie???


Ma tot cert cu vecinul meu, care si-a pus paiele la 1-2 m. de casa mea, si imi e teama sa nu luam foc. Casa mea are un cos de fum, dintr-un burlan de irigatii care nu depaseste coama. Ce trebuie sa fac ????

AJUTOOORR !! Stau in casa, in frig, ca imi e teama sa nu iau foc.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 06-01-2011 07:44 PM de gixyman.)
06-01-2011 07:41 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Covalciuc Bogdan
{myadvertisements[zone_3]}
gixyman Offline
Banned

Mesaje: 22
Alăturat: Jan 2011
Locatie:
Thanks: 2
Given 7 thank(s) in 7 post(s)

Mesaj: #3
RE: Atribuţiile Serviciului de prevenire a incendiilor
<------OFFTOPIC -editat de Covalciuc----->
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 06-01-2011 11:32 PM de Covalciuc Bogdan.)
06-01-2011 10:09 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
chrisfire02 Offline
Membru senior
****

Mesaje: 397
Alăturat: Dec 2010
Locatie:
Thanks: 253
Given 152 thank(s) in 39 post(s)

Mesaj: #4
RE: Atribuţiile Serviciului de prevenire a incendiilor
ATATA TIMP CAT E IN CURTEA LUI LE PUNE UNDE VREA.MUTA HORNU!Smile
06-01-2011 10:29 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
gibilan Offline
Banned

Mesaje: 17
Alăturat: Jan 2011
Locatie:
Thanks: 0
Given 1 thank(s) in 1 post(s)

Mesaj: #5
RE: Atribuţiile Serviciului de prevenire a incendiilor
numarul utilizatorului Marius N , daca ai nevoie este ********
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 07-01-2011 10:24 AM de Doru.)
07-01-2011 12:52 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
sandus21 Offline
Membru experimentat
***

Mesaje: 81
Alăturat: Jan 2011
Locatie:
Thanks: 22
Given 16 thank(s) in 8 post(s)

Mesaj: #6
RE: Atribuţiile Serviciului de prevenire a incendiilor
pai eu zic ca vecinul a-r trebui sa inteleaga sa le mute mai incolo. ar trebui vorbit cu el cu mult calm si poate asa se va rezolva. poate asa se rezolva situatia!

Cele 5 porunci ale vietii :
1. Sa nu gandesti
2. Daca gandesti, sa nu spui
3. Daca spui, sa nu scrii
4. Daca scrii, sa nu semnezi
5. Daca semnezi, sa nu te miri.
19-04-2011 12:51 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Coffeeman Offline
Enforcer
*******

Mesaje: 1,445
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 793
Given 831 thank(s) in 234 post(s)

Mesaj: #7
RE: Atribuţiile Serviciului de prevenire a incendiilor
@sandus21: Daca vei fi putin atent, vei vedea ca unii dintre participantii la aceasta discutie sunt banati, adica accesul lor la forum este restrictionat din anumite motive. Tine cont si de data ultimei postari pe un subiect, deoarece s-ar putea sa fi singurul care mai activeaza pe thread-ul respectiv. Numai bine!

CCPhotography-500px-
Per aspera ad astra

19-04-2011 03:44 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
stefanutz Offline
Membru experimentat
***

Mesaje: 111
Alăturat: Dec 2010
Locatie:
Thanks: 96
Given 73 thank(s) in 20 post(s)

Mesaj: #8
RE: Atribuţiile Serviciului de prevenire a incendiilor
o intrebare: ce acte/ documente poate sa solicite un administrator/ director/ patron de la inspectorii de prevenire care executa controlul la o firma/ institutie? ordin de servici, delegatie? in ultima vreme, multi dintre colegii de la prevenire uita ca suntem in 2011 si se cred tovu` plotoner de pe vremea lu` impuscatu`.

Nu m-am nascut sofer, nu vreau sa mor sofer. vreau sa mor pensionar.
09-09-2011 11:42 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Coffeeman Offline
Enforcer
*******

Mesaje: 1,445
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 793
Given 831 thank(s) in 234 post(s)

Mesaj: #9
RE: Atribuţiile Serviciului de prevenire a incendiilor
@stefanutz: Pai in primul rand, aceste controale parca trebuiesc anuntate la operatorul economic respectiv, trebuie notate in registrul unic de control, iar dupa efectuarea controlului se vor intocmi niste documente cum ar fi procesul verbal de control, nota de control, raportul de inspectie si parca si adresa de raspuns ( asta fiind valabila pentru solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor).

CCPhotography-500px-
Per aspera ad astra

10-09-2011 08:40 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: stefanutz
{myadvertisements[zone_3]}
bogzi Offline
Utilizator nou
*

Mesaje: 1
Alăturat: Mar 2011
Locatie:
Thanks: 0
Given 0 thank(s) in 0 post(s)

Mesaj: #10
RE: Atribuţiile Serviciului de prevenire a incendiilor
@stefanutz: os + legitimatia de control :-)
29-11-2011 12:31 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Postează răspuns 


Săritură forum:Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  

Ultimele subiecte
I.S.U. "Alexandru Dimitr...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Astăzi 07:44 PM
» Mesaje: 67
» Vizualizări: 77061
Autospeciale pentru stins...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Astăzi 07:08 PM
» Mesaje: 480
» Vizualizări: 557279
Istoria pompierilor din C...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Astăzi 07:00 PM
» Mesaje: 5
» Vizualizări: 1819
Cameră termoviziune
Ultimul mesaj a fost postat de: svsuborlesti
Astăzi 07:31 AM
» Mesaje: 32
» Vizualizări: 38623
„Nu există pădure fără u...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
Astăzi 04:26 AM
» Mesaje: 75
» Vizualizări: 9914
S.P.S.U. Oil Terminal Con...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
21-07-2021 07:15 PM
» Mesaje: 6
» Vizualizări: 2926
I.S.U. "Dobrogea" al Jude...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
21-07-2021 06:01 PM
» Mesaje: 1002
» Vizualizări: 780477
Acțiuni umanitare.
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
21-07-2021 12:45 PM
» Mesaje: 151
» Vizualizări: 171497
Istoria prevenirii și sti...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
21-07-2021 08:49 AM
» Mesaje: 85
» Vizualizări: 40340
Istoria pompierilor din ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
21-07-2021 08:12 AM
» Mesaje: 38
» Vizualizări: 27881

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro