Acest forum foloseste cookies
Acest site foloseste cookies pentru a personaliza continutul si publicitatea, pentru a analiza traficul si pentru a oferi optiuni social media. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

pompieri


Postează răspuns 
 
Evaluarea subiectului:
  • 2 voturi - 5 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
OMAI nr. 160 din 21.12.2017 privind asigurarea protecției personalului MAI
Autor Mesaj
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 13,799
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 5163
Given 13209 thank(s) in 6142 post(s)

Mesaj: #1
OMAI nr. 160 din 21.12.2017 privind asigurarea protecției personalului MAI
În Monitorul Oficial numărul 34 din 15 ianuarie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 160 din 21 decembrie 2017 privind asigurarea protecției personalului Ministerului Afacerilor Interne.

Ordinul nr. 160 din 21 decembrie 2017 privind asigurarea protecției personalului Ministerului Afacerilor Interne.

OMAI nr. 160 din 21 decembrie 2017

SURSA : http://www.lege-online.ro


"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
17-01-2018 07:52 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: laurentiu valentin , raoul , HomefireNews
{myadvertisements[zone_3]}
raoul Offline
Membru experimentat
***

Mesaje: 130
Alăturat: Apr 2011
Locatie:
Thanks: 147
Given 93 thank(s) in 41 post(s)

Mesaj: #2
RE: OMAI nr. 160 din 21.12.2017 privind asigurarea protecției personalului MAI
Lasa loc de interpretari acest ordin cu privire la personalul IGSU in sensul ca nu contine nici o referire la IGSU.
Sa nu uitam ca potrivit art.20 din H.G. 1492/2004 personalul inspectoratului cu atributii de control precum si cel de interventie este investit cu exercitiul autoritatii publice.
Si ca sa numai zic si de prevederile art.11 litera s din acelasi HG care prevede ca personalul ISU stabileste impreuna cu organele abilitate de lege cauzele probabile ale incendiului.
Eu am cunoscut un caz(nu o sa dau nume)cand intr-o localitate mica a avut loc un incendiu provocat la un imobil aflat intr-un litigiu,si pompierii care au participat la stabilirea cauzelor incendiului in prima faza au fost amenintati.
Art 2 alin(1) din OMAI 160/2017 lasa loc de interpretari la faza cu functionari publici,nici macar nu face referire la functionari publici cu statut special.
Si este clar ca exista diferente intre cadrele militare si functionari publici.
17-01-2018 07:09 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: laurentiu valentin , HomefireNews , Covalciuc Bogdan
{myadvertisements[zone_3]}
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 13,799
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 5163
Given 13209 thank(s) in 6142 post(s)

Mesaj: #3
RE: OMAI nr. 160 din 21.12.2017 privind asigurarea protecției personalului MAI
Ordinul nr. 160/2017 privind asigurarea protecției personalului din MAI a fost modificat

Ieri, în Monitorul Oficial al României, nr.492, Partea I a fost publicat Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 160/2017 privind asigurarea protecției personalului Ministerului Afacerilor Interne.

OMAI nr. 89/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 160/2017 privind asigurarea protecției personalului Ministerului Afacerilor Interne

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 10 iunie 2020.
În vigoare de la 10 iunie 2020

Citat:În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. I. -
Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2017 privind asigurarea protecției personalului Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
(2) Solicitarea cuprinde indicarea persoanei/persoanelor, motivul pentru care este necesară instituirea protecției, precum și orice alte date și/sau informații de interes operativ în scopul asigurării unei protecții eficiente. Atunci când se solicită instituirea protecției pentru membrii de familie, la solicitare se atașează și acordul expres al membrilor de familie ce au capacitate de exercițiu deplină sau, după caz, al reprezentantului legal, consemnat în scris."
2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"
(21) Inspectorul general al Poliției Române sau al Jandarmeriei Române, după caz, dispune asigurarea măsurilor de protecție până la instituirea protecției aprobate prin ordinul prevăzut la alin. (1)."
3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
(3) În cazul refuzului protecției, manifestat în mod expres de către persoana prevăzută la alin. (1), acesteia i se aduc la cunoștință riscurile la care se supune în acest mod, precum și necesitatea semnării unei declarații, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1."
4. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

"
(3) Planul de protecție este însoțit de declarația persoanei care face obiectul măsurilor de protecție sau, după caz, a membrilor de familie ce au capacitate de exercițiu deplină/reprezentantului legal, prin care se consemnează că aceasta:

a) se conformează măsurilor de protecție stabilite;

b) se abține de la orice activitate care pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea corporală a sa, a personalului care asigură protecția ori a altei persoane sau ordinea publică.

(4) Modelul declarației prevăzute la alin. (3) este prezentat în anexa nr. 2.

(5) În cazul refuzului semnării declarației, manifestat în mod expres de către persoana prevăzută la alin. (3), dispozițiile art. 6 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător."

5. Articolul 12 se abrogă.

6. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"
Art. 13. -
(1) Protecția personalului MAI se suspendă în următoarele situații:

a) la solicitarea persoanei protejate;

b) în situația în care persoana protejată părăsește temporar teritoriul României.

(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) lit. a) cuprinde detaliat perioada de suspendare și se înregistrează la structura care asigură măsurile de protecție cu 5 zile lucrătoare anterior suspendării.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), persoana protejată are obligația să informeze în scris structura care asigură măsurile de protecție, cu 5 zile lucrătoare anterior datei părăsirii teritoriului național sau de îndată, în situația în care este necesară deplasarea de urgență în străinătate, cu privire la:

a) durata deplasării;

b) data și ora plecării/întoarcerii din străinătate;

c) punctul de trecere al frontierei prin care se efectuează ieșirea/intrarea din/pe teritoriul național.

(4) În situația prevăzută la alin. (1), dispozițiile art. 6 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător."
7. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

"
Art. 131. -
(1) Protecția personalului MAI încetează cu respectarea circuitului de avizare/aprobare prevăzut în prezentul ordin, în următoarele situații:

a) la solicitarea persoanei protejate;

b) la încetarea motivului/motivelor care a/au determinat instituirea măsurilor de protecție;

c) în cazul în care una dintre condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3) nu mai este îndeplinită;

d) la pierderea calității de personal al MAI.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și d), inspectorul general al Poliției Române sau al Jandarmeriei Române, după caz, dispune prin ordin/dispoziție ridicarea măsurilor de protecție până la emiterea ordinului ministrului afacerilor interne de încetare a protecției.

(3) Solicitarea prevăzută la alin. (1) lit. a) cuprinde data încetării măsurilor de protecție.
(4) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), dispozițiile art. 6 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător."

8. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"
(2) În situația în care, în urma evaluării, se constată că nu mai există condițiile care au determinat instituirea protecției, șeful structurii care asigură efectivele întreprinde demersuri pentru încetarea acestor măsuri, în condițiile art. 131 alin. (1) lit. b) și c)."

9. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

"
Art. 19. -
Ordinul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. d) și art. 6 alin. (1) se elaborează la nivelul DGMO."

10. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:
Art. 201. -
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin."

11. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
București, 29 mai 2020.
Nr. 89.

ANEXĂ
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 160/2017)
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

DECLARAȚIE
(model A)
1. Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., (grad, nume, prenume) având funcția de . . . . . . . . . . în cadrul . . . . . . . . . ., prin prezenta declar pe propria răspundere că mă voi conforma măsurilor de protecție stabilite și mă voi abține de la orice activitate care pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea corporală a mea, a personalului care asigură protecția ori a altei persoane sau ordinea publică.

2. Precizez că mi-a fost adus la cunoștință faptul că nerespectarea acestor condiții are ca efect încetarea măsurilor de protecție, în condițiile legii.

3. Observații:

4. Data:

5. Semnătura:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

DECLARAȚIE
(model B)
1. Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., (nume, prenume) în calitate de . . . . . . . . . ., (grad de rudenie soț/soție, copil - cu capacitate deplină de exercițiu, părinte și/sau reprezentant legal al copilului) al/a domnului/doamnei . . . . . . . . . ., (grad, nume, prenume) având funcția de . . . . . . . . . . în cadrul . . . . . . . . . ., prin prezenta declar pe propria răspundere că mă voi conforma măsurilor de protecție stabilite și mă voi abține de la orice activitate care pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea corporală a mea, a personalului care asigură protecția ori a altei persoane sau ordinea publică.

2. Precizez că mi-a fost adus la cunoștință faptul că nerespectarea acestor condiții are ca efect încetarea măsurilor de protecție, în condițiile legii.

3. Observații:

4. Data:

5. Semnătura:
SURSA : https://lege5.ro

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 11-06-2020 04:17 PM de Covalciuc Bogdan.)
11-06-2020 04:09 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Postează răspuns 


Săritură forum:Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  

Ultimele subiecte
Competiţia Naţională de D...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Astăzi 07:00 AM
» Mesaje: 569
» Vizualizări: 564033
Avizier posturi scoase la...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 10:50 AM
» Mesaje: 213
» Vizualizări: 220648
Autospeciale pentru stins...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
23-06-2022 12:52 PM
» Mesaje: 498
» Vizualizări: 683843
Firefighting and Rescue V...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
23-06-2022 07:32 AM
» Mesaje: 229
» Vizualizări: 320406
WEBER Rescue Equipment
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
23-06-2022 07:09 AM
» Mesaje: 18
» Vizualizări: 18314
I.S.U. "Alexandru Dimitr...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
22-06-2022 06:40 PM
» Mesaje: 71
» Vizualizări: 97377
I.S.U. "Delta" al Judetul...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
22-06-2022 05:34 PM
» Mesaje: 128
» Vizualizări: 135415
Cameră termoviziune
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
22-06-2022 11:19 AM
» Mesaje: 35
» Vizualizări: 47111
I.S.U. "Anghel Saligny" a...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
21-06-2022 08:36 PM
» Mesaje: 175
» Vizualizări: 198867
Costum de protecție - Pom...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
21-06-2022 09:24 AM
» Mesaje: 40
» Vizualizări: 51292

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro