Acest forum foloseste cookies
Acest site foloseste cookies pentru a personaliza continutul si publicitatea, pentru a analiza traficul si pentru a oferi optiuni social media. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

pompieri


Postează răspuns 
 
Evaluarea subiectului:
  • 35 voturi - 4.89 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești.
Autor Mesaj
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 14,732
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 6532
Given 19472 thank(s) in 8045 post(s)

Mesaj: #1401
RE: Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești.
Sesiunea: aprilie ÷ iulie 2024
Citat: Conform Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/11816 din 19.04.2024, în sesiunea aprilie ÷ iulie 2024, Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, îi este alocat un număr de 300 de locuri după cum urmează:
- calificarea „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă” – 275 (IGSU);
- calificarea „subofițer administrativ” – 25 de locuri (IGSU).
NOTĂ:
» Candidaților de etnie romă le sunt alocate 2 locuri la calificarea „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă”.
Calendar concurs admitere
Sesiunea: aprilie ÷ iulie 2024
[Imagine: Capturef-dfgd.jpg]
Criterii de recrutare
Citat:Activitatea de recrutare a candidaţilor se realizează de către structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov. Cererile de înscriere la concursul de admitere se transmit la sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov, în raport cu domiciliul sau reședința înscrisă în cartea de identitate, în perioada 24 aprilie ÷ 14 mai 2024, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică..
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti nu are sarcini de recrutare a candidaților.
Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele:
a.) Condiții legale de recrutare:
să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română, scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2024;
să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
b.) Criterii specifice:
- să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
- să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu - - excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
- să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.
Evaluarea psihologică
Citat:Evaluarea psihologică a candidaților se realizează în conformitate cu Dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu structurile cu atribuții de recrutare.
PROBE CONCURS ADMITERE
Citat:Probele de concurs pentru admiterea în unitatea de învățământ sunt proba de evaluare a performanței fizice și proba de evaluare a cunoștințelor. Acestea sunt evaluate cu note de la 5 la 10, respectiv „NEPROMOVAT” în cazul probei de evaluare a performanței fizice și de la 1 la 10, în cazul cazul probei de evaluare a cunoștințelor. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.
Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele menționate anterior.
a.) Proba de evaluare a performanțelor fizice
Se susține în perioada 25 ÷ 31 mai 2024 la sediul școlii, conform planificării.
Evaluarea performanțelor fizice se va sustine prin parcurgerea traseului practic aplicativ prezentat în videoclipul atașat. Traseul trebuie parcurs într-un timp de maxim 2 minute și 15 secunde.

Precizările generale referitoare la proba „traseu practic-aplicativ“, baremul de notare, precum și componența acestuia sunt detaliate în Anexa nr. 3^2 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Schiță traseu aplicativ.
[Imagine: Capturek8yniulmoik.jpg]
Pentru susţinerea probelor sportive candidaţii vor fi echipaţi corespunzător.
La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.
b.) Proba de evaluare a cunoștințelor
Se susține în data de 15 iunie 2024, la sediul școlii, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice și constă în susținerea unui test grilă la disciplina - matematică.
Pentru a promova proba de evaluare a cunoștințelor, candidații trebuie să obțină numărul minim de puncte stabilit, echivalent al notei 5.
Departajarea candidaţilor cu note finale egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:
media generală obținută la examenul național de bacalaureat;
nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;
nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;
nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat;
media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole;
media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole.
» În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare, comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.
» În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.
Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților se aduce la cunoștința candidaților prin postare pe site-ul oficial al școlii.
Contestaţiile la proba de evaluare a cunoștințelor se depun exclusiv on-line de către candidați, la adresa de e-mail a Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești (office@scoaladepompieri.ro), în termen de 24 ore de la afișarea „Listei provizorii cu rezultatele obinute de candidați la probele de concurs” și se soluționează în termenul prevăzut prin graficul concursului de admitere.
Candidaţii pot contesta:
erori ale grilei de corectare și/sau întrebări/subiecte aplicate în afara tematicii și bibliografiei de concurs ori greșit formulate/care se repetă;
rezultatul obținut la testul de evaluare a cunoștințelor, exclusiv pentru lucrarea proprie;
înscrierea eronată a punctajelor/mediei obținute;
locul ocupat eronat, pe „Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs”.
Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților după soluționarea contestațiilor se afișează pe site-ul oficial al școlii.
c.) Examinarea medicală
Se realizează în perioada 19 iunie ÷ 12 iulie 2024 conform planificării întocmite de către compartimentele cu atribuții de recrutare, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale.
Unitatea de învățământ afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.
Rezultatele finale se afișează pe site-ul oficial al școlii până pe data de 19 iulie 2024.
Tematica și bibliografia
Citat: » În conformitate cu art. 3 alin. 6 din Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/11816 din 19.04.2024 privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea aprilie ÷ iulie 2024, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluare a cunoştinţelor se vor afișa în timp util pe site-ul școlii.
Legislația în baza căreia se organizează concursul
Citat: Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/11816 din 19.04.2024 privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea aprilie ÷ iulie 2024, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne
- Anexa 1: Numărul de locuri în invățământul postliceal în anul școlar 2023-2024 (Sesiunea de admitere: sesiunea aprilie ÷ iulie 2024);
- Anexa 2: Instrucțiuni privind atribuirea codului unic de identificare candidaților;
- Anexa 3: Model adeverință medicală și model consimțământ informat;
- Anexa 4: Model tabel nominal cuprinzând candidații;
- Anexa 5: Centre zonale de selecție pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice
- Anexa 6: Model consimțământ privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar
- Model Cerere de înscriere
- Model Declarație de confirmare a luării la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, precum și acordul pentru efectuarea verificărilor specifice
NOTĂ :
» Baza legală stipulată anterior se regăsește pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne in secțiunea: „Carieră/Instituții de învățământ & formare profesională”
SURSA INFO : https://www.scoaladepompieri.ro

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 24-04-2024 04:17 PM de Covalciuc Bogdan.)
24-04-2024 04:02 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Homefire News , Aggressive Firefighter , Tablagiu , Pompier_vechi
{myadvertisements[zone_3]}
Tablagiu Offline
Utilizator nou
*

Mesaje: 18
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 199
Given 60 thank(s) in 12 post(s)

Mesaj: #1402
RE: Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești.
O nouă promoție de pompieri a terminat școala de la Boldești Scăieni
[Imagine: screenshot-1082.png]
Citat:Pe data de 26 aprilie a avut loc ceremonia acordării gradului militar de ”maistru militar clasa a IV-a” și ”sergent major” absolvenților promoției aprilie 2024 a Școlii de Subofițeri de Pompieri și promoție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești.
”Calitatea pregătirii elevilor în această instituţie de învăţământ a fost demonstrată de rezultatele obţinute la sfârşitul perioadei de şcolarizare, mediile generale de absolvire pe cele două calificări fiind: 8,83 la „subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă”, iar la „maiștri militari” 8,79. Pe plăcile de onoare au fost inscripţionate numele şefului promoţiei subofiţerilor de pompieri şi protecţie civilă, GUȘĂ NICUȘOR-SABIN, absolvent cu media 8,83 şi, respectiv, al promoţiei maiștrilor militari, ILIEȘ ROBERT-ALIN, absolvent cu media 8,79.”
Festivitatea a fost desfășurată în prezența domnului general Dan Paul Iamandi, inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a reprezentanților inspectoratelor județene pentru situații de urgență, a autorităților locale și județene, părinților și apropiaților tinerilor absolvenți. Aceasta a avut o rezonanță deosebită, marcând debutul carierei tinerilor absolvenți în slujba comunității.
Procesul de pregătire a fost realizat conform standardelor ocupaționale care descriu competențele și performanțele specifice situațiilor de urgență, atât a nivel național, cât și internațional.
”Demersul didactic vizează formarea competenţelor necesare îndeplinirii eficiente a misiunilor specifice şi modelarea personalităţii absolvenţilor potrivit valorilor umanistice şi etice, astfel încât aceştia să demonstreze o atitudine civică ireproşabilă atât în activitatea profesională, cât şi în viaţa de zi cu zi.”
[Imagine: 6644-D5-BE-E2-D3-4-AE4-B21-B-14-ACD01977-CB.jpg]

[Imagine: D81-F9178-4-ED6-4-C60-BCD8-F0-F677-B8865-F.jpg]
SURSA info : https://www.ziarulincomod.ro

[Imagine: 438833507-948568490391796-77345086786695...n-Copy.jpg]

[Imagine: 438841494-948568513725127-15795209735427...n-Copy.jpg]

[Imagine: 440011555-948568477058464-84151446658020...n-Copy.jpg]
Citat:Vineri, 26 aprilie a.c., la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti s-a desfășurat ceremonia acordării gradului militar de „maistru militar clasa a IV-a” și „sergent major” absolvenţilor promoţiei aprilie 2024.
Festivitatea, desfăşurată în prezenţa domnului inspector general din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, general Dan-Paul IAMANDI, a reprezentanţilor inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, a autorităţilor judeţene şi locale, părinţilor şi apropiaţilor tinerilor absolvenţi, a avut o rezonanţă aparte pentru aceştia, marcând începutul carierei de salvator în slujba comunităţii.
Calitatea pregătirii elevilor în această instituţie de învăţământ a fost demonstrată de rezultatele obţinute la sfârşitul perioadei de şcolarizare, mediile generale de absolvire pe cele două calificări fiind: 8,83 la „subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă”, iar la „maiștri militari” 8,79.
Pe plăcile de onoare au fost inscripţionate numele şefului promoţiei subofiţerilor de pompieri şi protecţie civilă, GUȘĂ NICUȘOR-SABIN, absolvent cu media 8,83 şi, respectiv, al promoţiei maiștrilor militari, ILIEȘ ROBERT-ALIN, absolvent cu media 8,79.
Vă urăm mult succes în activitate!
SURSA informației : SPPZ
[Imagine: 438726109-948570223724956-9150492648424450660-n.jpg] [Imagine: 438805961-948570443724934-797781604574991402-n.jpg] [Imagine: 438844614-948569693725009-6773294853616441838-n.jpg]

[Imagine: 438852427-948570237058288-7090853859636310252-n.jpg] [Imagine: 439823853-948569983724980-2779833753818415347-n.jpg] [Imagine: 440577517-948570320391613-4429585232446551099-n.jpg]

[Imagine: 6644-D5-BE-E2-D3-4-AE4-B21-B-14-ACD01977-CB.jpg] [Imagine: D81-F9178-4-ED6-4-C60-BCD8-F0-F677-B8865-F.jpg] [Imagine: 438833507-948568490391796-77345086786695...n-Copy.jpg]

[Imagine: 440011555-948568477058464-84151446658020...n-Copy.jpg] [Imagine: 424553913-948568870391758-4785140793763785250-n.jpg] [Imagine: 438769835-948569573725021-9221227389786692469-n.jpg]

[Imagine: 438769836-948570127058299-2492299162105882951-n.jpg] [Imagine: 438802436-948569763725002-848031708557638716-n.jpg] [Imagine: 438805540-948570510391594-2134245798592260772-n.jpg]

[Imagine: 438811676-948569813724997-4979774386482661667-n.jpg] [Imagine: 438821252-948570187058293-8072288084935919926-n.jpg] [Imagine: 438825765-948569663725012-905017070668019431-n.jpg]

[Imagine: 438829591-948570113724967-3222637240797174259-n.jpg] [Imagine: 438841537-948570370391608-419443337291085525-n.jpg] [Imagine: 438861610-948570037058308-3491951143355607988-n.jpg]

[Imagine: 439823872-948569903724988-8174766935224592966-n.jpg] [Imagine: 439887012-948568897058422-2034350327175542634-n.jpg] [Imagine: 439966920-948569957058316-1693527479482882292-n.jpg]

[Imagine: 440102881-948569887058323-2906787699181754650-n.jpg] [Imagine: 440115020-948569613725017-9212459053919189821-n.jpg] [Imagine: 440128010-948570087058303-4821047711987943446-n.jpg]

[Imagine: 440149609-948569720391673-1275273651411582724-n.jpg] [Imagine: 440575777-948569630391682-6555293492969385774-n.jpg] [Imagine: 440754754-948568890391756-246683863093793851-n.jpg]

[Imagine: 440759211-948568910391754-3650857963095070619-n.jpg] [Imagine: 440766730-948570337058278-2114144898361602167-n.jpg] [Imagine: 440771735-948568597058452-2492986060720308740-n.jpg]
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 27-04-2024 06:40 AM de Covalciuc Bogdan.)
27-04-2024 06:25 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Covalciuc Bogdan , Pompier paramedic , Pompier tălpaș , Homefire News , Pompi , Baloo , Pompier_vechi
{myadvertisements[zone_3]}
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 14,732
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 6532
Given 19472 thank(s) in 8045 post(s)

Mesaj: #1403
RE: Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești.
Ceremonia acordării gradului militar de ”maistru militar clasa a IV-a” și ”sergent major” absolvenților promoției aprilie 2024 a Școlii de Subofițeri de Pompieri și promoție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești.

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 29-04-2024 06:42 AM de Covalciuc Bogdan.)
29-04-2024 06:41 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Homefire News
{myadvertisements[zone_3]}
Postează răspuns 


Săritură forum:Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  

Ultimele subiecte
Echipament pentru salvare...
Ultimul mesaj a fost postat de: doublejohn
Ieri 07:13 PM
» Mesaje: 40
» Vizualizări: 66188
I.S.U. "Delta" al Județul...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 05:18 PM
» Mesaje: 154
» Vizualizări: 215229
Posturi de ofiter ramase ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Vasile22
13-07-2024 09:46 PM
» Mesaje: 26
» Vizualizări: 61242
Pompierii din Franța / Sa...
Ultimul mesaj a fost postat de: Pompier_vechi
13-07-2024 12:58 PM
» Mesaje: 11
» Vizualizări: 3186
“Greselile noastre de toa...
Ultimul mesaj a fost postat de: Pompier_vechi
13-07-2024 12:52 PM
» Mesaje: 149
» Vizualizări: 271032
Concursuri profesionale a...
Ultimul mesaj a fost postat de: Homefire News
12-07-2024 06:56 PM
» Mesaje: 136
» Vizualizări: 119991
I.S.U. "Bucovina" al Jude...
Ultimul mesaj a fost postat de: Homefire News
12-07-2024 03:33 PM
» Mesaje: 280
» Vizualizări: 402780
Serviciul Mobil de Urgenț...
Ultimul mesaj a fost postat de: Homefire News
12-07-2024 03:05 PM
» Mesaje: 35
» Vizualizări: 47670
Incendii de pădure
Ultimul mesaj a fost postat de: Homefire News
12-07-2024 06:45 AM
» Mesaje: 100
» Vizualizări: 158104
I.S.U. "Dobrogea" al Jude...
Ultimul mesaj a fost postat de: Homefire News
12-07-2024 06:29 AM
» Mesaje: 1150
» Vizualizări: 1512122

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro